Vizsgáljátok meg a lelkeket, mert ha majd az egyik azt mondja, hogy: Én vagyok a Messiás, az egy hazug, hiszen ti azt jól tudjátok, hogy az Emberfia nem fogja többé betenni a lábát erre a Földre

2012.09.05 08:05

2012, szeptember 5, 8:05

A Jó Pásztor Felhívása nyájához

Nyájam, legyetek felkészülve lelkileg, hogy Szentlelkem látogatását a lelketekbe fogadjátok! Gyermekeim, a bűn túlcsordult, a konkoly megfojtja a búzát; Atyám már elrendelte az aratóknak, hogy összegyűjtsék a termést. A lelkiismeret felébresztése szétválasztja majd a búzát a konkolytól, a juhokat meg a kosoktól.

Sok lélek, aki a sötétségben nem fogja tudni elviselni a fényt és Szentlelkem ragyogását, és elmerül a sötétségben. Elkóborolt juhok, - mire vártatok, hogy visszatérnek a nyájhoz? Mondom nektek, hogy nagyon kevés időtök van, az éjszaka megérkezik, sötétségével együtt, és a sötétség meg fog akadályozni benneteket abban, hogy megtaláljátok a nyájhoz visszavezető utat. Siessetek, mert a farkas elszabadult, és azt keresi, hogy hogyan faljon fel benneteket.

Lázadó juhok, szenteljetek figyelmet utolsó hívásomnak, és olyan hamar gyertek vissza, ahogyan csak tudtok, így nem kell majd siránkoznotok. Bizony mondom nektek, mint ahogy a balga szüzek estében, az ajtó bele lesz zárva előtettetek az engedetlenségetekért és lázadásotokért, és akkor túl késő lesz már, amikor vissza akartok térni és kopogtattok az ajtón, mert egy hang azt fogja mondani nektek: Én, nem ismerlek benneteket!

Nyájam juhai, vigyázzatok, mert a farkas birkának van álcázva, és a módját keresi annak, hogy elragadjon benneteket, és elveszejtsen titeket. Ne bízzatok meg senkiben, és ne nyissátok meg a szíveteket senkinek sem. Ezt azért mondom nektek, mert amint a ti Örök Pásztorotok közeledem felétek, az a veszély fenyeget benneteket, hogy a farkas ravaszsága és követői becsapjanak benneteket, akik olyan formákat keresnek, hogy utánozzák hangomat, hogy eltereljék utatokat, és hogy a szikláról ledobjanak titeket.

Vizsgáljátok meg a lelkeket, mert ha majd az egyik azt mondja, hogy „Én vagyok a Messiás”, az egy hazug, hiszen ti azt jól tudjátok, hogy az Emberfia nem fogja többé betenni a lábát erre a Földre. Az Emberfia majd eljön, hogy uralkodjon hívő népével együtt az idők beteljesedéséig. Arra intelek benneteket, nyájam, hogy imádkozzatok rendszeresen, és legyetek éberek, mert amikor a legkevésbé számítotok rá, akkor fog az Emberfia eljönni. Ismételten mondom nektek, legyetek ravaszok, mint a kígyók, szelídek és alázatosak, mint a galambok. Az Én Békém legyen veletek.

A ti Pásztorotok, a Názáreti Jézus