SENKI MÁS, CSAK PAPJAIM ÉS LELKÉSZEIM ÉRINTHETIK MEG SZENT- OSTYÁMAT!

2013.02.15 08:15

 

2013. február 15. de. 8:15

 

A SZENTSÉGI JÉZUS SÜRGŐS FELHÍVÁSA PAPJAIHOZ, LELKÉSZEIHEZ ÉS AZ EGÉSZ KATOLIKUS VILÁGHOZ!

Szeretett fiaim, szeretett nyájam, az Én békém legyen veletek!

Mily szomorúság látnom a sok papot és lelkészt, akik nem gyakorolják méltóan az én papi hivatásomat: Testem és Vérem kiszolgáltatásának hatalmát laikus gyermekeimre bízták. Ki mondta nektek, nyájam pásztorai, hogy a laikusok gyakorolhatják az én papságomat? Emlékezzetek az utolsó vacsorán mondott szavaimra: „… Ez az én Testem, mely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugyanígy, a vacsora végén, fogta a kelyhet, és azt mondta: Ez a kehely az újszövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.”

(Lk.22,19-20)

Csak ti, akik apostolaimat képviselitek, kaptatok hatalmat arra, hogy kiszolgáltassátok az Én Testemet, és az Én Véremet. Senki más, csak az én papjaim és lelkészeim érinthetik meg a Szentostyát! Ismétlem: csak papjaim és lelkészeim felszentelt keze szolgáltathatja ki a Szentáldozást. Az Én laikus gyermekeim sohasem helyettesíthetik papjaimat, mert azzal szentségtörést követnek el. Laikus gyermekeim elláthatnak másféle templomi feladatokat, de sohasem helyettesíthetik a papokat és lelkészeket az én papi hivatásomban.

Szeretett fiaim, ez az istenségem ellen elkövetett gyalázat súlyos bűn az evangéliummal és az Egyház tanításaival szemben. Ez nem tőlem származik; ezt az ellenségem, és az ő gonosz ügynökei teszik, akik beszivárogtak Egyházam belsejébe. Az Ég velem együtt sír, mikor ezt a súlyos gyalázatot figyeli, melyet oly sok szeretett fiam Istenségem ellen követ el. Sok házamban gúnyol ki engem ellenségem, amikor azt figyeli, hogy hogyan gyaláznak meg oly sokan közületek Engem.

Minden istenségem ellen elkövetett gyalázat egy–egy korbácsütés, amit szeretteim mérnek rám.

Hagyjátok abba bántalmazásomat, ne folytassátok meggyalázásomat! Vegyétek ezt fontolóra népem pásztorai, fontold meg népem, nehogy holnap gyászolnod keljen. Bizony mondom nektek: ahogyan ti bántok velem, úgy fognak majd bánni veletek is, amikor megjelentek előttem. Biztosítalak benneteket, ha nem gyakoroltok irgalmasságot velem szemben, akkor ti sem találtok majd irgalomra, amikor elhívlak benneteket, hogy számot adjatok cselekedeteitekről.

Szeretett gyermekeim, változtassátok meg a magatartásotokat, hogy amikor az örökkévalóságba érkeztek, igaznak találtassatok.

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert Isten Királysága közel van.

Az Oltáriszentségi Jézus: A szeretett, akit nem szeretnek.

Tegyétek ismertté üzeneteimet minden házamban