Rendkívüli kegyelmi ajándék!

2015.09.10 07:17

Rendkívüli kegyelmi ajándék!

 

Mindannyiunk számára, akiket érdekelnek a magán-kinyilatkoztatások üzenetei, a végső idők eseményei, különösen az Úr Jézus második eljövetelét megelőző, előkészítő események. Ebben a témában legilletékesebb lelkiség, jó negyven éves múlttal,  a Máriás Papi Mozgalom és  a hozzá tartozó Máriás Mozgalom.  Kék könyvünk üzeneteinek gerince erre épül, megmaradni a kinyilatkoztatott Evangéliumi Igazságok mellett, amelyet az Igaz és Egyetemes Anyaszentegyház feladata megőrizni és tovább adni, nemzedékről-nemzedékre, beleértve még az utolsó, legerősebb megpróbáltatási időszakot, amikor a Hamis Próféta az Antikrisztussal karöltve világuralomra jut, a lehető legjobban fel és előkészülni az eseményekre, beleértve még a vértanúságot is, a világ megmentése érdekében!

Ilyen horderejű és rendkívüli körülmények közt a bátorítás, megerősítő segítség nagyon is reánk fér, mivel soraink megritkultak, sok lelki testvérünk már az örök hazából „drukkol” nekünk. Ezzel nagyon tisztában van Égi Vezérünk, a Szűzanya is, és segítségünkre sietett, kiválasztott eszköze, a MPM nemzetközi felelőse, Laurent Larroque SJ atya  által, aki Cönákulumokat tart  Magyarország egyes városaiban és a Vajdaságban,  szeptember 17 és 23 között. Hozzánk, Erdélyben nem tud átjönni, pár ok miatt, amelyeket nem részletezek, de mi el tudunk menni, a Cönákulumra, abban a helyiségben amely kinek-kinek a legmegfelelőbb, az alább közölt program szerint:

 

Mi, Háromszékről két Cönákulumon akarunk részt venni, 19-én szombaton de. 10 órakor Kecskeméten, du. 16 órakor Szegeden, de ha mások is csatlakozni szeretnének, módosulhat a terv, akár a Vajdaságot is belevéve, zarándoklat-kirándulásként is. Minden őszinte érdeklődőt szívesen befogadunk. Bővebben a 0755029753 mobil számon lehet érdeklődni.

Miért rendkívüli kegyelmi ajándék részt venni egy Cönákulumon, amelyet a MPM nemzetközi felelőse vezet? A választ a Szentírás alapján ajánlom figyelmükbe, törekedve a sorrend betartására - átelmélkedni! Zakariás pap „megnémult”, a liturgiáján jelenlévők „jelet kaptak”. Az Úr Jézus születésekor a „pásztorok jelet kaptak”. Heródes is, a „napkeleti bölcsek” által. Anna és Simeon is „jelként” voltak a „templomi bemutatáskor”. De ne feledjük, a Tábor hegyi eseménynek csupán Péter, Jakab és János apostolok voltak a rendkívüli kegyelmi ajándék kiváltságosai. De mindannyian csak utólag értették meg az összefüggést, fogták fel a lényeget.

Ez egy új esély az Erdélyi MPM-MM számára is, hogy a számunkra ismételten felkínált lehetőséget kihasználjuk vagy veszni hagyjuk? Tisztelt atyák és kedves hívek, a mi közös hozzáállásunktól, válaszunktól függ a jövőnk, hogy valóban Szűz Mária tisztelők vagyunk-e. Ezt a tények és a tettek által lehet bizonyítani. A következmények már a beérett gyümölcsök lesznek. A kényes témákkal is illik foglalkozni, sőt fel kell vállalnia valakinek, valakiknek.

Testvéri szeretettel Zakariás Imre a Háromszéki MM laikus felelőse. Áve Mária!