Ó, SZERETETT KOLUMBIÁM, MENNYIRE SZENVEDEK LÁTVA BŰNEIDET!

2012.08.15 10:30

2012. augusztus 15. de. 10. 30-kor

MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGETŐ KÉRÉSE KOLUMBIA NEMZETÉHEZ

Szeretett Kolumbiám kicsiny gyermekei, térjetek az egyenes útra!

Nagyon szomorú vagyok, és szívem megszakad az emberiség nagy többségének közönye és hálátlansága miatt. Amint Atyám öntudatotok ébresztésével közelít hozzátok, és az égi jelek fokozódnak, sok lélek vész el, mert nincsenek lelkileg készen, és folytatják tévelygésüket a sötétségben. A bűn elszigeteli őket Istentől, és lelkük nem képes az Atya jelenlétét elviselni.

Nagy az én fájdalmam tudva, hogy a kegyelmi idő véget ér, és gyermekeim nagy része továbbra is kitart a bűnben. Ó, szeretett Kolumbiám, mennyire szenvedek nézve téged vétkeidben! Mondom neked, tisztulj meg sürgősen, és válj méltóvá Atyám Akaratához! Oly sokszor könyörgöm érted Atyámhoz, szeretett Kolumbia, és várom szívből jövő megtérésedet! De nem, csak bűneitek gyarapodnak, és Anyátok fájdalmát fokozzátok. Továbbra is imádkozom értetek, szeretett nemzetem, hogy megtérésetek könnyebb legyen. Ébredj fel Sion leánya! Térj a helyes útra! Hagyd abba kicsiny magzataim meggyilkolását, mert az én kicsinyeim vére igazságért kiált!

Szeretett Kolumbia, te kiváltságos vagy a sok nemzet között, mert a szabadságért való kiáltás innen fogja a világot felébreszteni. Az idő lejár számodra, és a te megtérésed még mindig késlekedik. Nem akarom, hogy szenvedjetek, nem kívánom pusztulásotokat látni, és azt, hogy gyászba öltözzetek gyermekeitek elvesztése miatt, mikor lerombolják városaitokat. Sürgetve hívlak benneteket, szeretett kolumbiai gyermekeim, hogy gyakrabban imádkozzátok Rózsafüzéremet. Térjen vissza az egész nemzet Istenhez, és utánozzátok Ninive lakóit: tartsatok bűnbánatot. Böjtöljetek és imádkozzatok a megtérésetekért, nemzetetek megtéréséért. Imádkozzatok az erőszak minden formájának megszűnéséért!

Ahhoz hogy nemzeteteket ezen hónap utolsó napján Atyám oltalmába ajánljátok  Délben, az angyali üdvözlet órájában, egy pillanatra álljatok meg a munkában, és imádkozzátok Velem a rózsafüzért. Azt kérem, hogy böjtöljetek ezen a napon, és együtt imádkozzunk az Atyához népetek megtéréséért.

Atyám, Aki végtelenül irgalmas, meghallgatja majd imáitokat, kéréseiteket, és azt teszi majd, amit Ninive lakóival is tett: irgalmas lesz hozzátok, és nem büntet meg, nem rombolja le országotokat.

Fogadjátok meg kérésemet, szeretett kolumbiai nemzetem gyermekei! Jól tudjátok, hogy szeretem ezt a nemzetet, és nem akarom látni szenvedését, sem gyermekei elvesztése miatti gyászát.

Gyertek, kicsi gyermekeim, én veletek vagyok. Könyörögjünk együtt, hogy az Atya
irgalmazzon országotoknak, és ne kelljen  megtapasztalnotok az Ő Szent Igazságosságát.

Anyátok: Mária, a Titkos értelmű Rózsa, aki szeret benneteket.
Ismertessétek meg ezt az üzenetet minden gyermekemmel, szeretett Kolumbiám.