Ó, MILY ÖRÖMET HOZ MAJD ISTEN NÉPÉNEK ENOCH ÉS ILLÉS JELENLÉTE!

2012.03.08 02:40

Szívem szeretett kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen mindnyájatokkal!
Éljetek visszavonultan és imádkozzatok az elkövetkező napokban, Húsvét hetében, végezzetek jó szentgyónást és készüljetek fel a Figyelmeztetésre, hogy ne érjen majd titeket meglepetésként Atyám hívása.

Mint ahogyan erre már utalva volt, Illés hamarosan megmutatkozik, és Enoch-al együtt, mint két gyertyatartó, Velem együtt fogják egyengetni az utat Fiam következő eljöveteléhez.

Elpusztítják majd ellenségem eretnekségeit, tanait, és hamis prófétáit. A Szentlélek Bölcsessége lesz velük, és prófétálni fognak a földön az 1290 nap alatt, mialatt az ég bezárul, és nem lesz eső, és így minden beteljesedik, ami megíratott.

Együttműködéseteket kérem, gyermekeim, a mi két olajágunkkal, hogy betölthessék mennyei küldetésüket, amire megbízást kaptak.

Nemzetek, akik hűségesek vagytok az Élet Istenéhez, örömmel üdvözöljétek az Urat, mert eljön még a két hírnöke előtt, hogy békét hozzon, és meghirdesse az emberek üdvösségét. Készítsetek utat neki, melyen ott fogja hagyni lábnyomait, hogy két olajága kövesse Őt. Áldottak azok a nemzetek, amelyeket kiválasztottak az Úr Küldöttei jelenlétével együtt. Ó, mily örömet hoz majd Isten népének Enoch és Illés jelenléte!

Ők lesznek a világosság, és eloszlatják a sötétséget; béke és vigasz lesznek Isten népe számára; két gyertyatartó, melyet Isten helyezett el, hogy világítsanak majd azon napok sötétségében.

Enoch és Illés visszaadja a hitet Isten népének, mely a fájdalmak és a káosz magányában fog tévelyegni; elszórják a remény és az Istenbe vetett hit magvait; azokban a napokban ők lesznek Isten Hangja. És a sötétségben veszteglő emberek meg fogják látni a fényt. A szülők szíve újra megnyílik gyermekeik iránt, és a gyermekek újra szívükbe fogadják majd szüleiket, hogy amikor az Úr eljön, ne kelljen a Földet megsemmisítenie.
Az Úr Küldötteinek napjai gyorsan közelednek, örvendjetek, mert beérnek majd az öröm és vigasz magvai az Élet Istenétől. Nagy csodákat fognak tenni az Úr kegyelméből, és gondoskodnak róla, hogy a nyáj mindig tisztább legyen az Atya Akaratával. Tegyétek szabaddá az utat, mert az Úr Küldöttei gyorsan eljönnek, hogy hirdessék a békét és visszaadják a reményt az embereknek, akik a pusztába vezető úton tehetetlenek maradtak.

Isten dicsősége lesz velük, és az ellenségem által Isten népére helyezett iga megtörik.
Kicsi gyermekeim, fogadjátok hát Isten Küldötteit, akik Velem egységben egyengetik az utat Fiam győzedelmes visszatéréséhez.

Isten békéje maradjon szívetekben, és az én anyai védelmem mindenkor segítsen benneteket.

Édesanyátok, Mária, a Minden Népek Asszonya.
Szívem kicsi gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet.