Nyílt levél egy paptól az MDM támogatására

2013.08.24 20:27

Nyílt levél egy paptól az MDM támogatására

 

Mark Miravalle professzor úr részére!

Ügyesen adja elő a MDM-től származó üzenetek hitelességével kapcsolatos ellenvetéseit, de Önnek valamennyi érve a racionális teológián alapszik. Látszólag arra a következtetésre jut, hogy ez a Mária egy félrevezetett és tiszteletlen ír háziasszony, aki kiagyalja ezeket az üzeneteket… saját képzeletéből. Mások az Ön érveit úgy használják fel, hogy azt állítják, ezek az üzenetek sátáni eredetűek, feltehetően valamilyen gonosz szellem által ihletve.

Ha Mária egyszerűen egy félrevezetett asszony, hiperaktív képzelőerővel, akkor lehetséges kellene, hogy legyen megismételni azt, amit ő tesz. Lenne szíves találni egy másik személyt, aki saját képzelőerejéből szerkesztene egy, az “Igazság könyvé”-hez hasonló művet!

Azt a véleményt, hogy ezek az üzenetek egy gonosz szellem szüleményei, én nem tudom elhinni, Ön igen? Miféle gonosz szellem kérné a legszentebb Rózsafüzér naponkénti elimádkozását? Vagy javasolná az Irgalmasság Rózsafüzérének naponkénti elimádkozását a megrögzött bűnösök megtéréséért? Vagy az Oltáriszentség imádását és a naponkénti szentmisén való részvételt, valamint a katolikus Egyház hagyományos tanításaihoz való hűséget?

Van egy másik kérdésem, ha szabad. Racionális teológiai érveivel, kérem, magyarázza meg, hogyan lett a farizeus Saulból Pál, a pogányok apostola? Jézus már megalapította Egyházát Péterrel, mint az Ő földi helytartójával, legalább két másik apostollal, Jakabbal és Jánossal, szintén ezen a területen. Hogyan mert Jézus az egyházi hierarchiától függetlenül cselekedni és megtéríteni Sault, váratlanul, Saját akaratából? És nem csak megtéríteni, de tanítani az Evangéliumra és apostolává felkenni őt, mindezt Pétertől függetlenül? Hogyan történhetett ez, ha Jézus kényszerítve van, hogy mindig és mindörökre csak a Saját Egyháza hierarchikus tekintélyének korlátain belül cselekedhet?

Ha elejétől elolvassa ezeket az üzeneteket, számomra teljesen világos, hogy maga Jézus az, aki nem csak a kezdeményezést, de a teljes felelősséget is vállalja e könyv tartalmáért. Jézus több alkalommal emlékezteti Máriát arra, hogy “te vagy az írnok, Én Vagyok a szerző.”

Miravalle professzor úr, ha Ön ugyanezt az analitikus okfejtést használja a Szentírás vizsgálatára, egy halom eretnekséget fog találni! Jézus azonban figyelmeztet bennünket, hogy ne védelmezzük az Ő Szavát.

Ezért azzal a kijelentéssel fejezem be, hogy részemről, majdnem egy év imádság és megkülönböztetés után, elfogadom ezeket az üzeneteket szó szerint, kinyilvánítva a katolikus Egyház hagyományos tanításához való teljes hűségemet, különösen, ahogyan Boldog II. János Pál pápa meghirdette a napjainkban.

Fr. F. Elsinger

Forrás: https://www.facebook.com/notes/dezs%C5%91-farkas/open-letter-from-a-priest-in-support-of-mdm/344476238987161