Nyájam, ne félj, az angyalok megjelölik a homlokotokat a kereszt jelével (Tau kereszttel).

2012.05.02 08:55

(Megj: A Tau-kereszt szimbóluma visszanyúlik az Ószövetségbe. A héber Tau betű ősi formája kereszt alakú volt. Az egyházatyák (Ezékiel 9,4) a megváltás jeleként magyarázzák.)

2012. május 2. 8:55

A NÁZÁRETI JÉZUS, SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ

Nyájam juhai, béke veletek. Nyájam, ne félj, angyalaim meg fogják jelölni homlokotokat a kereszt jelével. (Tau kereszt). És amikor őrangyalaimat adom nektek, hogy minden gonoszt megsemmisítsenek, ezek lesznek: „Menjetek keresztül a városon, kövessétek őt és öldököljetek; szemetek ne irgalmazzon, ne könyörüljetek; öreget és ifjút, szüzet, kisdedet és asszonyt öljetek meg irgalmatlanul, de senkit se öljetek meg, akin tau – t láttok. A Szentélyemnél kezdjétek! Megkezdték tehát az idős férfiakon, akik a ház előtt voltak.” (Ezékiel, 9; 5, 6)

Újra megismétlem, ha átadjátok magatokat nekem és egyesültök velem, mint az ágak a szőlőtővel, akkor nem lesz semmi, amitől félnetek kellene, mert:
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől kellene félnem? Az Úr oltalmazza életemet, kitől kellene remegnem? Ha közelednek felém a gonoszok, hogy egyék húsomat, ellenségeim, akik szorongatnak, maguk botlanak meg és elesnek.” (Zsolt. 27; 1,2)

Légy erős nyájam, és bízz az Uradban! Ne nyugtalankodjatok a közeledő napok miatt: maradjatok meg szeretetemben és minden, Atyám akaratának megfelelően, megadatik nektek.

A figyelmeztetés és a csoda után, a búza el lesz választva a konkolytól, és az utolsó csata a ti szabadságotokért elkezdődik. Még egyszer mondom: bízzatok az Úrban, és ha félelmet éreznétek, mondjátok: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Rom. 8; 31) Ha szomorúak vagytok, amint azt Pál is mondja: „Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt adott.” (Filip. 4;13)
Ezért, bátorság nyájam, ne gyengüljetek el, vagy ne veszítsétek el a hiteteket és a reményt, mert a ti gyötrelmetek semmi ahhoz a dicsőséghez képest, amely rátok vár a mennyei Jeruzsálemben. Menj népem, ne engedd, hogy bármi is ellopja a békédet!

Nyájam, mielőtt elkezdődne a szabadságotokért folytatott csata, meg lesztek jelölve angyalaim által a homlokotokon a Tau kereszttel. Ez ugyanaz a kereszt, amelyet szeretett Assisi Ferencemnek adtam, ezért azt kérem, hogy Édesanyám Rózsafüzérével együtt akasszátok a nyakatokba; ez egy nagy lelki fegyver, amely megvéd majd benneteket a gonosz szellem és földi ügynökei támadásaitól. A Tau kereszt szimbólumaként jelöljétek meg magatokat a kereszt jelével, - a homlokotokat - reggel és este, és biztosítsátok, hogy ez kiterjedjen családotokra, és mondjátok: Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged; mutassa meg neked arcát és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát és adjon neked békét.”

Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten országa.
Én a ti Mesteretek és Pásztorotok vagyok, a Názáreti Jézus.

Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.