Ne fáradjatok bele, hogy imádkozzatok Benedek pápátokért, hogy teljesíteni tudja Küldetését, hogy elvezethesse Isten nyáját a sötétségtől és a hitehagyástól ezekben az időkben

2012.09.06 02:00

 

2012, szeptember 6, 2:00

A Szentséges Szűzmária Isten gyermekeihez intézett hívása. Alto de Guarne, Antióchia

 

Az őrangyalok már köztetek vannak, hívjátok őket, szívesen állnak a védelmetekre. Atyám küldte őket hívő népe megvédésére a Földön. Minden most veszi kezdetét; bízzatok Istenben, és ne forduljatok el Édesanyátoktól, fogjátok meg a kezemet és mindennap imádkozzátok velem a Rózsafüzéremet, és Én nem foglak elfelejteni benneteket.

Kicsiny gyermekeim, nehéz napok jönnek, de ne féljetek; ne engedjétek, hogy ellopják békéteket, imádkozzatok és bízzatok, mert a mennyei védelem veletek lesz. Ne feledjetek el közbenjárni Istennél a legtávolabbi rokonaitokért; emlékezzetek arra, hogy minden ima, Szentmise, böjt, jócselekedet, kérés és a rózsafüzérimák, amelyeket értük végeztek, megszabadítja őket az Isteni Igazságszolgáltatás idején.

Kicsiny gyermekeim, imádkozzatok szeretett fiaimért (a papokért), mert sokan el fognak veszni, amikor a tisztogatás kezdetét veszi az Egyházban. Ne fáradjatok bele a ti Benedek pápátokért mondott imába, hogy telejésíteni tudja küldetését, és elvezethesse nyáját a sötétségtől és a hitehagyástól ezekben az időkben. Ő az a pápa, akit Isten Lelke helyezett Péter székébe, hogy az Egyház sorsát irányítsa ezekben az időkben. Támogassátok őt imáitokkal, ne kritizáljátok, ne ítélkezzetek fölötte, mintha ismernétek keresztjét, amelyet hordoz, mert akkor nagyobb jóindulat lenne bennetek Benedek pápátok iránt.

Ő a Lélek utasításait követi, és ő azért küzd, hogy az oly sok támadás ellenére is erős maradjon Péter Székében, és az Egyházi körökben, ebben az időben. Az Olajfa Dicsősége biztosított számára, a Mennyország támogatja őt, amíg beteljesednek, amíg be nem teljesednek azok az idők, amelyeket vele kapcsolatosan íródtak. Kérlek benneteket, ne hagyjátok el őt, kicsiny gyermekeim, mert Fiam helytartójának szüksége van támogatásra az egész katolikus világ részéről, hogy továbbra is teljesíthesse Atyám Akaratát.

Haladjatok előre, gyermekeim, növeljétek imáitok számát, és kérjétek ennek az Anyának a védelmét, aki oly nagyon szeret benneteket, és szenved értetek. Legyetek erősek a megpróbáltatásban, mert így megkaphatjátok a holnap koszorúját. Isten békéje legyen veletek. Anyai védelmem támogat benneteket.

Édesanyátok, Szentséges Szűzmária

Tegyétek ismertté üzeneteimet és közbenjárásomat, Szívem kicsiny gyermekei

 

Vizsgáljátok meg a lelkeket, mert ha majd az egyik azt mondja, hogy: Én vagyok a Messiás, az egy hazug, hiszen ti azt jól tudjátok, hogy az Emberfia nem fogja többé betenni a lábát erre a Földre