MEGNYILATKOZÁSOK, VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK!

2014.06.04 22:46

MEGNYILATKOZÁSOK, VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK!

(a valóban hiteles tájékoztatás érdekében! a részrehajló, egyoldalú „hivatalos” félretájékoztatás  semlegesítésére!) I. Rész

Abban a meggyőződésben, hogy segítség és hitbeli megerősítés lehet testvéreim számára is, - nemcsak nekem -  ha lelki utam fontosabb eseményeit, kapcsolatait időnként felfrissítem, kiértékelem, a megtett út és kihívásainak tükrében, hogy a továbblépéseknél, az újabb döntésekben viszonyulási pontként felhasználhassam. Ez okból közlöm egyes személyekkel történt levelezéseim teljes tartalmát, amelyek megmaradtak, mert kinyomtattam. Sajnos, még egy gépem a „vírusok” prédája lett, védelem ide-oda, előbb-utóbb a gyönge pontjait megtalálják. Úgy tűnik, ők a legádázabb ellenfeleim.

Nagyon összekuszált, zavaros világban élünk, minden téren. Mindannyian próbálunk eligazodni, tájékozódni ki-ki saját lehetőségei, szempontjai, világnézete, igényei szerint. A politikából, politikusainkból nagyon sokan kiábrándultunk, és jó okunk van rá, különösen nekünk itten Erdélyben. Megmutatta a nemrég lezajlott EP választási részvételi arány, majdnem 70 % távolmaradás, annak ellenére, hogy a húsos fazékhoz közeliek személyautóikon is szállították szavazni az egyszerű öreg falusi embereket, arról nem is beszélve, hogy papok, lelkészek, tiszteletesek nagy része is kihangsúlyozta, kötelességünk elmenni szavazni, hogy magyar képviseletünk legyen Brüsszelben. RMDSZ színekben? SOHA! (Tisztességes független, még ha román is, rá szavaztuk – páran. C. P. I. IGEN! - )

Sajnos a kampányban a „pálmát” BÖJTE atya vitte, képeslap nagyságú szórólapon, habitusban buzdított:  „Kimondhatatlanul fontos, hogy képviselőink ott legyenek Brüsszelben, és hallassák szavukat ott, ahol rólunk, sorsunkról döntéseket hoznak”. Majdnem minden postaládából osztotta az „észt”, a „tulipán” szolgálatában, jegyében. Szt. Ferenc szellemében, követőjeként? – kétlem! „Csaba tv” nem tudja, nincs ideje tájékozódnia a nagy elfoglaltsága miatt, hogy az EU és Brüsszel, Strasbourg, a szabadkőművesség politikusainak és bábúiknak, a csalóknak fellegvára? Az aránylag magas, jó 6% érvénytelen szavazatok száma is sokatmondó, két független bejutatásához „majdnem” elégséges. M Diaconut csak kártya keverőként használták! Két legyet, egy csapásra: megleckéztették a „liberálisokat” és a „függetleneket” is.

Hogy kik is a régi-új képviselőink, W. Iuliu. , S. Csaba.? Meggyőződésem szerint, - gyümölcseikről - jól teljesítő úgymond ifj. szabadkőműves politikusok! Csak különböző páholyhoz tartoznak, de egy urat szolgálnak, az egyetlen Igazság ellenében! Ez alól Tőkés L. sem kivétel, bizonyíték – az élete – fontosabb a karrier, a hatalom, a pénz, mint a családja. Félt a bukástól, ezért nem itten indult, és megsejtette, hogy az igazság a felszínre kezd törni és sokunk előtt – akik függetlenként támogattuk -  már elveszítette hitelét, becsületét? A „mieink” még nem szerepelnek a netten, egyelőre. Az elhunytak, már igen, Benedek Elek – apóval az élen, hogy a „közelebbiekkel”, székely földiekkel kezdjem. Aki kész a komolyabb meglepetésekre is, üsse be a keresőbe: magyar szabadkőműves politikusok, írók, stb. az eredmény döbbenetes lesz, de ez a valóság! Nem ok nélkül mondja az Úr Jézus az Igazság Könyvében, hogy ha a teljes Igazságot feltárná, nagyon kevesen fogadnánk, hinnénk el. Pedig Ő ismeri a szíveinket, előtte nincsenek titkok. Ez nagy vigasztalás számunkra!

Melyik magyar nyelvű média közölt legalább pár sort, mondatot a május közepén Bukarestben lezajlott XIII. Reguláris Nemzetközi Szabadkőműves Páholyok Konferenciájáról? Ahol 106 Nagy Reguláris Páholy ELIT szabadkőműves tagjai, fontos tanácskozást tartottak, jövőnkkel kapcsolatosan, a nyilvánosság kizárásával, több mint 300 meghívottal, a világ jelentősebb országaiból! A Nagy Román Nemzeti (szabadkőműves) Páholy jelenlegi nagymesterét Radu Bălănescut beválasztották a Csúcsvezetésbe! (forrás: adevarul. ro Cristian Unteanu). Miért nem vagyunk kellőképpen tájékoztatva? Félnek önök, hogy felnyílik a szemünk? Megtiltják a főnökök, a média mogulok? Előbb-utóbb most már igen, eljön az Antikrisztus pár éves „aranykora”, de véget vet uralmának az Igazság nagy és rettenetes napja! Mindannyiunk számára, az egyszerű embertől,  a községi talpnyaló, haszonleső tanácsosoktól, polgármesterektől kezdve az alkotmánybírói, miniszteri, államtitkári székekig, az RMDSZ vonatkozásában is, kivétel nélkül! Sajnos az MPP az EMNP a SZNT szénája sem áll jobban! Lásd az anyaországi pártok példáján. A szabadkőművesség hálója át és össze-vissza szőtte a társadalom szövetét, minden szintjét, mint a rák! Sebaj, annál nagyobb és szégyenletesebb lesz a teljes vereségük, hamarosan! Megkapják szolgálatuk bérét - ha idejében meg nem térnek – a POKLOT!

A föntiek alátámasztásaként idézem Godfrey Bloom független uniós képviselő (az EP gazdasági és pénzügyi bizottságának tagja – tehát illetékes) „egypercesét”:

„Rendben elnök úr! Murray Rothbard amerikai filozófus jutott eszembe, aki azt mondta: - Az állam egy rabló intézmény. Az adózás pedig az a lehetőség, melynek révén a politikusok és bürokraták ellophatják az állampolgárok pénzét, hogy szégyenletes célokra költsék! - Ez a hely ( mármint az Európai Parlament) sem kivétel. Döbbenetes, egyúttal kérdezem önöktől, hogyan sikerül megőrizniük komolyságukat, amikor pénzügyi dolgokról beszélnek? 

Ugyanis a bizottság egyetlen tagja, egyetlen bürokratája sem fizet adót! Önök, uraim – az állampolgároktól eltérően – nem csak adót nem fizetnek, de egyéb pénzügyi kötelezettségeiknek sem tesznek eleget! Teszik ezt számos kedvezmény és különleges törvény fedezékében! Önök a legnagyobb vagyonmentők, pénzmosók Európában! Mégis önök ülnek itt, és okosítanak másokat! Az unióban élő emberek kezdik megérteni mi folyik itt. Ne csodálkozzanak hát azon, hogy rohamosan nő az euró-szkeptikusok tábora. És hadd mondjak még valamit önöknek: - Ha egyszer az emberek rájönnek, kik önök valójában, rövid időn belül lerohanják majd a (európai) parlamentet, és felkötik önöket! És igazuk lesz!”

Elhangzott Strasbourgban 2013. nov. 21-én, a Cselekvési program az EU adózásáról a 2014-2020 időszakban keretében. (forrás: https://www.youtube.com/watch?v=liDrs2OeoB0). Csak mellékesen jegyzem meg, a 4. - négy „terroristák által eltérített” utasszállítóból csak a kereskedelmi központ ikertornyaiban csapódók teljesítették küldetésüket. A Pentagonba drón csapódott, a gépet utasaival együtt eltüntették, számukra gyerekjáték volt. A Fehér Ház ellen tartó gépet az utasok „lázadása”, értsd önfeláldozó összefogása meghiúsította célba érésében! Nem fog elpusztulni az emberi nem, a Föld, a 3. világháborúban, de elő kell készülnie az Atya Isten beavatkozására, a Fiú Isten második eljövetelre, dicsőségben! És itt a jel, a kulcs, a megoldás, a jelen és a közeljövő eseményei számára is, de csak Isten segítségével, és a Szűzanya Vezetésével lehet végleges győzelmet aratni a gonoszság és ármánykodás minden formája és ügynöke felett, Isten nagyobb dicsőségére, és testvéreink üdvössége érdekében. A politikai és fegyveres megoldás zsákutca.

 Ami a hadköteles tartalékosok behívó parancsokkal kapcsolatos, idejében fel kell készülni a tömeges elutasításra, nemcsak a Jehova tanúinak, a Bokor tagjainak, a bécsi sekrestyésnek, minden magát kereszténynek vallónak is. Ez volna az ideális megoldás, a méltó válasz, a hiteles Krisztus követés! A XXI. Század keresztény korparancsa: ne ölj! A mi igazi ellenségeink (saját vezetőink) azok, akik fiainkat a biztos halálba küldeni akarják, (hamis ürüggyel) mi pedig legyünk résen, szimpátia tüntetésekkel, tömeges megmozdulásokkal is ha szükséges. Menjenek vezérkosaink a harctérre, kiváltságaikat megvédeni. A polgári lakosság indulatainak megfékezésére, amikor ki fog törni, mert Ők a felelősök ezen helyzet és állapotok kialakulásáért. Tanuljunk a történelmi példákból, a magyar bakának semmi keresnivalója nem volt a Don kanyarban, Galliciában stb. Ha az akkori politikai és vallási vezetők hallgattak volna az Úr Jézusra legalább Magyarország sorsa másképen alakulhatott volna. Pl. Natália nővér általi üzenetek mellőzése, és a következményeihez tartozik 56 véráldozata is. A „hivatalos elöljáróink, politikusaink két-balkezességét” gerinctelen megalkuvását miért a „pornépnek” kellene megfizetnie, és meddig?  Mert alszunk! Az orrunknál fogva félre vezetnek, egyesek, a kettesek gyáván asszisztálnak! Ébredjünk fel, amíg nem késő és cselekedjünk! Térjünk meg, forduljunk Istenhez, könyörögjünk a bűnbánat ajándékáért, és fogadjuk el az Evangéliumot, kezdjünk el jobban, bensőségesebben, szívből és szívvel imádkozni!

E hosszabbra sikerült bevezetés után következzék az első levél tartalma:

 

„Kedves Testvér!

Lelki örömmel olvastam levelét. Kérdi, ki vagyok. Az Esztergom-Budapesti főegyházmegye legöregebb papja. Születtem 1908 okt. 28. Valóban Gobbi bízott meg a MPM magyar vezetésével. De már évek óta, öregségem és szívbajom miatt, van két országos társfelelősöm:

Katona Farkas plébános Hidegség Fő u. 19. H-9491 T. 99376 941. (azóta változott)

Gyulai Oszkár plébános Budapest Bajza u. 56. H-1062 T. 332 7036. (azóta elhunyt). Ő intézi a Mária Kora folyóirat és a Kék könyvek ügyét, valamint a lelkigyakorlatokat.

Az idei, hívek számára szóló lelkigyakorlat szept. 16-20-ig lesz Leányfalun. Ha óhajt jönni, jelezze neki, a többit megbeszéljük és elintézzük.

A MPM papi mozgalom, de a híveké is. A Szűzanya kéri, hogy a papok vigyék a híveket anyai szívének oltalma alá, ... „így akarom kialakítani legyőzhetetlen seregemet”.1973. nov. 1.

Nem ismerem az erdélyi papokat, nem tudom ki lehetne felelős. Mint vidéki felelős, Maga is dolgozhatna! Nálunk is vannak laikus férfiak, nők ilyen szép megbízatásban.

Bízzunk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmében!!!

Esztergom, 2002. 08. 15. (e levelet szalagos írógépen írta, amilyen papoknak általában volt)

Krisztusban testvére Mátyás” (ezt saját kezűleg kék golyóstollal írta, mellette személyes pecsétje: név, cím, telefonszám, fax, tisztán, olvashatóan. Köszönöm ismételten, „Matyi bácsi”! „Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék Neki, nyugodjék békességben, az Úr Jézus Szent Nevében! Ámen.)

„Matyi bácsinak” e pár soros válasza számomra - igazi gyöngyszem - kincs, egy 94 – kilencven négy éves nagyszerű pap szerény eligazítása, bátorítása. Meggyőződésem, hogy általa a Szűzanya közvetítette akkor velem kapcsolatos akaratát. Címét a Kék könyv 1996-os 2. kiadásának I. Kötet 1138. oldalán találtam a következő formában: Magyar Rev. Dr. Erdős Mátyás Bibliotheca Bajcsy-Zs. U. 28. H-2500 Esztergom, Ungarn, A könyvek elosztásának központjai a különböző nyelvterületek szerinti felsorolásban. Ezért érdeklődtem kicsoda, és tudna-e segíteni, hogy megtaláljam az Erdélyi MPM felelősét. Akkor nem tudtam kijutni a lelkigyakorlatra, de előkészültem a következő év lelkigyakorlatára. Sóti J SJ atya volt Gobbi atya tolmácsa Erdélyi körútja alkalmával, ezt utóbb tudtam meg. Ő ismerte Birmán J. Atyát, a mi felelősünket. Számunkra azért volt fontos felvenni a kapcsolatot MPM papokkal, mert a Kék könyv első, bevezető és útmutatást tartalmazó részének áttanulmányozása után elkezdtük végezni rendszeresen a hetenkénti Cönákulumokat, és az üzenetek egyes mondatainak tartalmával kapcsolatosan elbizonytalanodtunk, eligazításra volt szükségünk. A plébánosom a témával kapcsolatosan nem tudott segíteni, és más ismerős papok sem. Nekünk fontos volt, mert felismertük bensőleg, hogy ez a mi lelki utunk. Matyi bácsi levele nagy lelki vigasztalásunkra szolgált, még nagyobb örömmel, buzgósággal végeztük a hetenkénti Cönákulumokat!

Idézek pár mondatot az érthetőség végett:

Enyém vagy, az Én tulajdonom vagy!”. (1. üzenetből). „Ne figyelj az újságokra, sem a televízióra, maradj mindenkor Szívemben imádkozva! Semmi más iránt ne érdeklődj, semmit ne tarts fontosnak, csak azt, hogy Velem és értem élj!”. (2. ü.). „Az édesanya könnyeit az a sok fiam fakasztja, aki Istenről megfeledkezve él. Vesztükbe rohannak, amelyből nem lesz menekülés! Főleg a papok miatt sírok. Látod, mennyire nem hallgatnak Fiam szavaira?”. (4. ü.) „Téged választottalak Fiam, mert te vagy a legkevésbé alkalmas eszköz. Köztetek ne legyen vezető. Én magam leszek Vezéretek. Egy a fontos: engedjétek, hogy Én neveljelek benneteket. Az Evangélium melletti hősies tanúságtételre készítelek fel benneteket, egyeseket vérük ontásáig. Ha itt az idő, A Mozgalom kilép rejtettségéből. NYILTAN SZEMBESZÁLL AZ ÖRDÖG SEREGÉVEL, AMELYET ÖRÖK ELLENFELEM A PAPOKBÓL ALAKÍT”. (5. ü.) „Egy másfajta gondolkodásmódot és cselekvésmódot kell elsajátítanod. Engedd, hogy Én legyek az, aki pillanatról pillanatra felépítem jövődet”. (6. ü.) „Az Én fiaim ezek a papok, akik ELÁRULTÁK az EVANGÉLIUMOT, hogy támogassák a MARXIZMUS DÉMONI NAGY TÉVTANÁT... A büntetés főleg őmiattuk következik be hamarosan a KOMMUNIZMUS ÁLTAL, amely majd megfoszt mindenkit mindentől, jön a nagy szorongattatás ideje”. (8. ü.) Aki felajánlotta magát nekem, az teljesen hozzám tartozik. Napjainak egyetlen pillanatában sem rendelkezhet önmagával szabadon. Értsétek hát meg: a Mozgalomhoz való tartozáshoz egyetlen külsőségre, vagy jogi eljárásra sincs szükség! Elengedhetetlen azonban önmagunk teljes belső felajánlása. Egyedül ezt kérem, ezt kívánom... ez az első, igazán fontos teendő, ha a Papi Mozgalomhoz akarnak tartozni”. ( 9. ü.) Jézus most igen szomorú... Látja, mily sok pap távolított el engem lelkéből, feledkezett meg rólam életében. Azt mondják, hogy Én – az Édesanyja – elhomályosítom azt a tiszteletet és dicsőséget, amely egyedül Fiamat illeti. Szegény fiaim, oly esztelenek és oly vakok! Értett hozzá az ördög, hogyan fogja meg őket. AZÉRT VAKULTAK MEG ENNYIRE, MERT NEM HALLGATTAK SEM JÉZUSRA SEM RÁM! CSAK SAJÁT ÉRTELMŰK ÉS SAJÁT KEVÉLYSÉGÜK VEZETTE ŐKET, és így a Sátán játékszerévé váltak”! (10. ü.)

Az üzenetek tartalma csak azoknak nem világos és egyértelmű, akik nem akarnak látni, hallani és érteni, mert „más adóra”, csatornára váltottak,  kapcsolódtakA „MA” jeleit, eseményeit is éppen ezért máskép látják és értelmezik, sőt, hamarosan előállnak egy új, másfajta, saját verzióval, értelmezéssel, tanítással, a Hamis Egyház szolgálatában!  Legyünk résen, éberek! Tény, hogy máma nagyon kevesen élnek már az első MPM generációból. Hogy a fönti üzenetek jó 40 negyven éve hangzottak el – lényegtelen - de aktuálisabbak mint akkor. A további üzenetekben világosan fel is tárja, a Szűzanya, ezek az öntelt papok, püspökök, teológusok, sőt bíborosok, a hatalomra törtetők képezik az egyházi szabadkőművesség gerincét, titokban, alattomosan működnek, benn az Egyházban, de már nem sokáig! Elérkezik a színvallás ideje!

 

Következik az anyaországi, délkeleti - volt - laikus felelős rövid, tömör levele:

„Dr. Berkes Dezső

Kedves Imre!

Mindenekelőtt köszönöm „A végső idők jeleinek ismertetése” című Kovásznán tartott előadásának szövegét. (Megtalálható a: www.uzenetek.eu/marias-mozgalom2/newscbm524820/30/)   Meg kell, hogy mondjam, Igen jónak tartom ezt az előadást, annak ellenére, hogy nagyon tömören foglalja össze a témát, hiszen mind a hat pontról külön – külön lehetne egy-egy tartalmas előadást tartani. Gratulálok az előadáshoz, egy-két megbízható „máriás” barátomnak is elküldtem. (remélem, „Dezső bácsinak” ezen barátai nem leleplezésként értelmezik ezen levél teljes tartalmának nyilvánosságra hozatalát, megértik, az Igazság védelme, diadala  áldozathozatal nélkül eredménytelen, lehetetlen .).

Örülök annak is, hogy a Tengernek Csillaga című folyóiratban is rendszeresen helyet kap az erdélyi MPM élete, s az ottani írását is jónak tartom.

Ferenc pápa egyébként – úgy tudom – október hónapban fogja az általa kinevezett tanácsadóival folytatott kozultácio után az egyházzal kapcsolatos reform-javaslatát nyilvánosságra hozni. Ezt mindenképpen meg kell várni, s csak utána mondhatunk véleményt arról, hogy kicsoda is Ő valójában!

A mellékletben (csatolva) küldök két írást, amelyek a minket érdeklő témához kapcsolódnak.

Szeretettel üdvözli: Dezső bácsi / a jövőben nyugodtan szólítson így!”

Nagyon szépen Köszönöm „Dezső bácsi”, Isten fizesse! Ön már befejezte küldetését – ez év február 18-án  -  Isten dicsőségére, a Szűzanya segítségével, de nekünk szükségünk van a további segítségére is – odaátról, az igazi hazánkból! Adj Uram örök nyugodalmat Neki, és az örök világosság fényeskedjék Neki! Nyugodjék békességben! Az Úr Jézus Szent Nevében! Ámen.

Az első (csatolt) írást leközlöm:

Kémek és viperák közt dolgoztam a Vatikánban!

Összességében pozitív mérleget vont a Vatikánban végzett munkájáról Tarcisio Bertone bíboros, távozó szentszéki államtitkár, de az utolsó évekről azt mondta, kémek és viperák között” végezte munkáját!

Tarcisio Bertone bíboros vasárnap a sziciliai Siracusában tartott vallási ünnepen beszélt az olasz újságírókkal, alig huszonnégy órával azután, hogy a Vatikán bejelentette: október közepétől Pietro Parolin eddigi venezuelai nuncius veszi át a szentszéki államtitkárság vezetését.

Bertone azt mondta, 2006-os szentszéki államtitkári kinevezése óta „természetesen számos probléma akadt, főleg az utóbbi két évben, amikor támadások áradatába kerültem, kémek és viperák hálójába, de ennek sem szabadna elhomályosítani munkám pozitív mérlegét”. A távozó államtitkár hozzátette, sok mindent másképpen csinálna, de mindig az egyházat igyekezett szolgálni.

Az olasz hírügynökségek az új államtitkárt, Parolint is idézték, aki az Ultima Noticias venezuelai újságnak nyilatkozott. Kijelentette, Ferenc pápa megválasztásával „azonnali hangulatváltás” volt érezhető az egyházban. „korábban pesszimizmus uralkodott, jogtalanul, mivel XVI. Benedek pápa is mindent megtett az egyház megreformálása érdekében” – mondta Parolin”.

A második (csatolt) írást: Az új államtitkár elképzelései, megtekinthető a: www.katolikus-honlap.hu/1302/allamtitkar.htm.  Megjegyzem, Dezső bácsi egyike volt azon laikusoknak, akikkel legbensőségesebb lelki  kapcsolatom volt, akinek szavára, véleményére lehetett alapozni!

 

Befejezésül következik Sóti János SJ atya, jelenlegi „Magyar nyelvterületi Felelős” levele:

„Kedves Imre Úr

Köszönöm a húsvéti jókívánságokat. Sajnos a hír igaz: Berkes Dezső bácsi valóban meghalt. Voltam a temetésén. Szűzanya bizonyára mellette állt, mikor a Mennyei Atya előtt megjelent.

Kérdezi, hogyan érint bennünket az ön tevékenysége a Tengernek Csillagában? Talán korábban kellett volna írnom, de úgy gondoltam, kivárok. Azért most már néhány dolgot szükséges megírnom.

1. Félre értés ne essék: nagyon becsülöm a Tengernek Csillaga c. folyóiratot. Nagyon sok szép cikk és téma szerepel benne. Rokon lelkületű a MPM-mel. De Leányfalun úgy határoztunk, hogy egy folyóirat elegendő a magyarországi és a magyar nyelvű MPM számára. Arról van szó, hogy a „Mária Kora” előbb-utóbb Magyarországra kerül (ami most könnyen megtörténhet). Ezért a Tengernek Csillagában az MPM részt lemondtuk. Tehát ha a magyarországi MPM nem tartja fenn azt a bizonyos (8 oldalnyi) részleget, akkor azért, ami a folyóiratban szerepel, nem vállalunk semmiféle felelősséget. Nem rám tartozik, hogy kik írhatnak bele cikkeket, hanem Jánosy G. Úrra és a folyóirat szerkesztőségére. Ne értsen félre, de a helyzet az, hogy senki sem kapott felhatalmazást az MPM-től, hogy a Mozgalmunk nevében újra megnyissa a Tengernek Csillagában azt, ami megszünt. Más címszó alatt kellene bele írni, ugyanis a „Máriás Mozgalom” az MPM része.

2. A következő pontot, amiről írni szeretnék, szinte minden MPM lelkigyakorlaton hangsúlyozom: Gobbi atya nagyon sokszor elmondta kihangsúlyozva, szinte minden lelkigyakorlaton, hogy senkit sem hatalmaz fel, hogy az MPM nevében más mozgalmakról, misztikus jelenségekről „pro vagy kontra” ítéletet hozzon. Nem azt mondta, hogy mint privát személy, nem lehet egy misztikus jelenségről pozitív vagy negatív véleményem, de azt ne úgy közöljem, mint a Mozgalom véleménye. Más szóval: ezeket a véleményeket, meggyőződéseket függetlenül az MPM-től nyilvánítsuk ki, mert hogy valamelyik „misztikus személy” üzenete hiteles-e, az elsősorban attól függ, hogy „odafentről” jön-e. Ennek a kivizsgálása és eldöntése az Egyházunk Krisztushoz hű, hiteles elöljárókra tartozik.

Az is igaz, hogy nagyon sok furcsaságok történnek a nagyvilágban. Sokan mondják: itt már csak Isten tud segíteni. Az biztos, hogy tud, hisz Neki megvan a lehetősége, hatalma, hogy a világ sorsát megfordítsa. Biztos, hogy már eldöntötte, hogyan.

A „Nagy Figyelmeztetés” igen kényes téma. Megkérem, ha eljön Leányfalura, ne keverjük az MPM-mel.

Itt küldöm az új nemzetközi felelősünk körlevelét, a Mária Korával kapcsolatos kérdések megfontolását. Meghívót Leányfaluba hamarosan megírom és azt is küldöm utólag.

Szűzanya segítse mindenben. Sóti János SJ”

 

E levél tartalmával kapcsolatosan személyes megjegyzésem a következő:

Igen, ott voltam a lelkigyakorlaton  amikor a „határozat” megszületett. Kifejtettem, a Mária Kora Erdélyben nem lett népszerű. Amíg volt anyagi lehetőségem, fedeztem a költségét, terjesztettem díjmentesen. Jelenleg is csak a Mária Légió egyes tagjai igényelik, Csíkszereda közvetítésével. Az öt darabot mi vettük át, egy ideig. Legutóbb már csak én egyet. Kihangsúlyoztam, sajnálom, de Szőkefalva közvetítésével a Tengernek Csillaga ismertebb, sokan ismerik, olvassák, akik eljárnak oda  a 17-én tartott engesztelésekre.

A Tengernek Csillagában leközölt cikkek csak félhivatalos írások, és én személyesen vállalom a felelősséget, következményeivel együtt, úgy az igaz Egyház, mint a Szentháromság előtt. Ezt tisztáztuk a főszerkesztő úrral, idejében.

Éppen a félreértések elkerülése végett, nem nyitottam meg azt, ami megszűnt! („Mária Korszaka” rovatot „A magyarországi Máriás Papi Mozgalom életéből” alcímmel.) Sőt, teljesen új rovatot indítottunk: „Mária kicsinyei” névvel, „Erdélyi Máriás Mozgalom életéből” alcímmel, pontosításként, hogy laikusok szerkesztette cikkeket tartalmaz, a Kék könyv üzeneteinek alapján. Még van pár Máriás Mozgalom, más alapokkal, ez tény. Ki-ki saját ösvényén haladjon, ez a lényeg.

Úgy gondolom ehez jogunk van, mivel már a rendszeres hetenkénti Cönákulumok által a Kék könyv teljes üzeneteit átvettük, átelmélkedtük, és a „fraternitászok” alkalmával át is beszélgettük, tehát megemésztettük, összevetettük a Szentírásban található próféciákkal, és még a KEK-ban található utalásokkal is, egyszerű laikus szinten. Ami pedig a „felhatalmazást” illeti, nekünk nagyon fáj, hogy nem került egy Erdélyi katolikus pap, Birmán József atya után,  akinek a MPM szívügye lett volna. Akit  kineveznek, hivatalból, az csak „béres”, a hiteles, illetékes az aki meg is éli, ha nem  két-három paptestvérrel, akkor legalább a híveivel, odaszánja hetente azt a másfél órát, törekszik az önfelajánlás szerint élni, lehetőségei keretein belül,  csak ennyit kért a Szűzanya!

És mintegy pontosításként kijelentem, mi a Máriás Mozgalom nem sajátítottuk ki csak magunknak a Mária kicsinyei rovatot! Sőt ezúttal ismételten felhívást intézek más Szűzanya tisztelő lelkiségek vezetőihez. Éljenek a lehetőséggel, jelentkezzenek be alcíműkkel, egyeztessenek a szerkesztőséggel. Mi megelégszünk ha évente egy-két számba megjelenik a MM, ez volt a megállapodásunk már induláskor. A lényeg, a folyóirat profiljának, színvonalának emelése.  

A 2. ponttal kapcsolatosan félreértésről van szó. Én a MPM nevében nem nyilatkoztam, nem vagyok pap, ezzel tisztában vagyok, de még a MM nevében sem, - hivatalosan - a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan, mert erről van szó. De mint olyan személy, aki a MM tagja,  Háromszéki laikus felelős még egyelőre,  az üzenetek tartalmának ismerője, megértője, sőt a Szűzanya Szeplőtelen Szívének „katonájaként”  viseljek álarcot, álruhát, azért,  mert a belső  „ellenség” – értsd egyházi szabadkőművesség – érdekei úgy kívánják, mi több, diktálni akarják? Ezt nem tehetem, a Szűzanyával és az Úr Jézussal szemben! És magától érthetően, a tájékozódni akaró testvéreimmel szemben sem! Hogy még érvényben van-e a „papi reverenda” kötelező viselése, nem tudom. De sajnos nagyon kevés katolikus papot láttam (az utcán?) reverendában! Egyetlen egyet – Sepsiszentgyörgyön – egy ideig! Számomra a „ferences Habitus” Esztergomban „szentek ruhája” volt, még akkor is, ha csak jó pár hétig viseltem. Az agyagedény a „fazekas” kezében megsérült – nem volt megfelelő módon előkészítve -  de a „mester”  bölcsen mást formált belőle, és Édesanyjára bízta.

Más szóval:  Szűzanya a Cönákulumok, üzenetei, - Kék könyv - önfelajánlásom, életem eseményei, történései és minden lehetséges módon alakítgatott úgy ahogy tudott, megváltoztatta gondolkodásmódomat, cselekvés- és látásmódomat, - nem önmagamtól vagyok az aki vagyok, Isten kegyelméből! – sőt, rávezetett arra, hogy mindent összefüggésben lássak, szemléljek. Olyan, hogy „privát személy” számomra nincs! Semleges állapot nem létezik, itt a Földön sem, tehát megnyilatkozásban, állásfoglalásban sem, szerintem!  Igazolja a kétféle örök létforma! Mennyország – Pokol! De ne feledjük a hatalmas különbséget: az első az Isteni, természetfeletti tökéletes  világ, utóbbi is természetfeletti világ, amit a teremtmény Teremtője elleni lázadása hozott létre.

Végkövetkeztetésem: aki Jézus Krisztust igyekszik követni, szolgálni, megvallani, még a legcsekélyebb formában is, az Hozzá tartozik, felismeri hangját, szavát, akaratát. Kijelentése: „Én ismerem juhaimat, és juhaim is ismernek Engem!” Örökérvényű Igazság! És ezt életem minden területére értem, itt és most. A vallás de még a politika sem magánügy többé számomra, hogy vannak akiket ez nagyon zavar, idegesít, az Ő dolguk, nem az enyém. Felelősek vagyunk egymásért, talentumainkat azért kaptuk, hogy kamatoztassuk, szolgáljuk elsősorban  testvéreink  lelki javát, csak utána a testieket, a lelkiek az elsők, nem a testiek, vigyázzunk a sorrendre. Modern világunknak ez a végzetes tévedése, felcserélte a sorrendet, elvesztette a lényeget, és célt tévesztett.

Luciferrel és követőivel, mai konkolyhintőivel nem foglalkozom! Amikor felismerem, hogy báránybőrbe bújt farkasokkal, zsoldosaival van dolgom, hátat fordítok nekik és ott hagyom őket.  Ezzel a magam részéről a „privát személy” témát lezártnak tekintem!

 

MÁRIA KORA JÖVŐJE

KEDVES MPM-ES FELELŐSÖK ÉS TAGOK

Arról van szó, hogy Vojtkova Elisabet (Erzsébet) asszony többszörösen jelezte, most pedig határozottan, hogy, most már nem győzi a munkát a Mária Kora körül. Az ereje egyre fogy. Nagyon szeretné leadni a Mária Korát. Azt írja, hogy egyszerűen nem győzi. Hiába, az idő múlik.

Először is nagyon szépen köszönjük neki, hogy évek hosszú során magát nem kímélve dolgozott az MPM-ért és szerkesztette magyarul is a Mária Korát. Nagyon világos, hogy igen komoly munkát végzett a Mária Kora által. Szűzanya jutalmazza meg minden munkájáért.

Tehát most arról van szó, hogy Vojtkova asszony mind nehezebben bírja. Vagyis elérkeztünk odáig, hogy előbb-utóbb, de inkább minél előbb át kell venni a Mária Kora szerkesztőségét. Csak hogy kik? Hogyan tovább? Mennyire van „erő” a magyar MPM berkeiben, hogy ezt sikeresen tudjuk folytatni. Ennek az írásomnak pont az a célja, hogy nézzünk szét, hogyan tudnánk legjobban folytatni a Mária Korát. Kik tudnák a kezükbe venni és folytatni elsősorban az MPM lelkületében és utána lehetőleg a minőség se romoljon. De azért a legfontosabb: AHOGY LEHET. Tehát imádkozzunk és gondoljuk át, HOGYAN LEHET, és adjunk bele, amit lehet. Remélem, ha Szűzanya gyermekei összefognak, akkor Égi Édesanyánkkal menni fog.

Ezért kérem, fogjunk össze és keressük Szűzanyával együtt a legjobb megoldást. Ki miben tudna segíteni? Erzsébet asszony írta, hogy természetesen nagyon szívesen segítene mindenben, amire főleg a kezdetben lenne szükség, pl. hogy hogyan megy a szerkesztés, munka, tördelés stb. A lista is megvan, hogy kiknek mennyit és hogyan kell küldeni. Félreértés ne essék, akik eddig részt vettek a szerkesztésben, terjesztésben, szétküldésben, ha lehetséges, továbbra is szívesen vennénk a munkájukat.

Be kell ismerjem: pillanatnyilag még nincs átfogó konkrét terv. Minden teljesen nyitott. Nincs új szerkesztőbizottság, nem néztem új nyomda után. Tehát a kezdet kezdetén vagyunk, amikor végre komolyan el kell kezdeni gondolkodni, imádkozni erre a szándékra: mit is tehetünk a Mária Koráért, fenn tudjuk-e tartani hasonló minőségben? Sikerül-e hasonló minőségű és munkabírású csapatot felállítani vagy sem? Szűzanya segítségével, ha összefognánk?... Nem kis munka lesz, egyáltalán nem. Mit tudnánk az eddigi, mondanám, a régiből felhasználni. Az biztos, Szűzanya kívánsága az, hogy összefogjunk. Más szóval: akik már eddig is bedolgoztak folyóiratunk körüli munkákba, mennyire tudnák ezt folytatni? Az előjövő újabb munkákat, kihívásokat kik tudnák vállalni? Mindenkire szükségünk van, bárki bármi kis apró feladatot vállalna is lapunk profilja szerint (szerkesztésben, terjesztésben stb.).

Szerintem a fő kérdések, amit kérlek benneteket, fontoljátok meg, és akinek van javaslata, ötlete, írja meg: - szerkesztőbizottság felállítása (főleg főszerkesztő). – hol nyomtatnánk? Magyarországon, esetleg továbbra is Pozsonyban? Ez függ attól is, hogy hol van a szerkesztés és mennyibe kerül a nyomda. – Terjesztés (címek, postázás stb.). – Mennyibe kerülne?

Legkésőbb a leányfalui lelkigyakorlat alatt (mert ott találkozunk a felelősök közül legtöbben) ezt el kellene dönteni. Ha azt akarjuk, hogy működjön a folyóirat kiadása, csapatmunkának kell kialakulnia, mert egy ember nem nagyon bírja, vagy esetleg megbetegszik, és akkor leállna minden.

Szűzanyára bízzuk a Mária Kora jövőjét. Segítsen, hogy Isten Akarata szerint megtörténjen ez az átmenet.

Sóti János SJ

A levélnek második részét azért közöltem le, hogy világosabbá és áttekinthetőbbé váljon, nagyon komoly döntések elé vagyunk állítva nemcsak személyes vonatkozásban, de MPM szinten is, az események által. Beindult a „Mária kicsinyei” rovat A Tengernek Csillagába, jó egy éve. Hagyjam abba? Szüntessük be? Érdekel egyáltalán Valakit, az amit én irogatok,  segíti az eligazításban, tájékozódásba? Még saját feleségem is ezzel érvel! Mert időigényes egy-egy írást összehozni. A mezőgazdasági munkálatokat is el kell végezni, hagyományos módon, a gépesítést mellőzük, és más házkörüli munkálatokat is.

Mindent összevetve, eddigi írásaimból remélem minden kedves Olvasónk felismerte a fő irányvonalat, éspedig: annak vagyok a szorgalmazója, a híve, hogy talentumainkat osszuk meg egymással, egymást is erősítve, hitben, kitartásban, hűségben, reménységben, legalább azok akik úgymond, egy húron pendülünk! Isten nagyobb dicsőségére! Számomra is eligazító reménysugár volt Matyi bácsi levele, Dezső bácsi véleménye. A kritikát is elfogadom, segítenek, hogy felülvizsgáljam nézeteimet, a szükséges kiigazításokat elvégezem, köszönöm! Ne gubózzunk be, selyemhernyó módjára, és ne engedjünk senkinek, hogy gúzsba kössön! Utasítsuk vissza határozottan a „hivatalos” „struccpolitikát!” A tények, események és jelek iránt legyünk fogékonyak, éberek, hisz tudjuk, és hisszük: mi vagyunk a MÁSODIK ELJÖVETEL NEMZEDÉKE!

A mai, (június 4. Trianon 94. évf.) napi Szentírás idézet: „Ezért most ünnepélyesen kijelentem: nem szárad rajtam senkinek a vére! Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy az Isten akaratát teljes egészébe fel ne tárjam előttetek. Vigyázzatok magatokra... Tudom, ...hogy ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a nyájat. KÖZÜLETEK IS AKADNAK MAJD OLYANOK, AKIK RAJTA LESZNEK, HOGY ÁLNOK SZÓVAL MAGUK MELLÉ ÁLLÍTSÁK A TANÍTVÁNYOKAT! Ezért legyetek éberek és véssétek jól emlékezetetekbe...(az EVANGÉLIUMOT!) (Ap Csel 20, 26-28a, 29-31a.).

Befejezésül a napi Evangélium egyetlen mondatát idézem: „Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod IGAZSÁG!” (Jn 17, 17.)

Testvéri szeretettel Zakariás Imre. Áve Mária!