Máriás Mozgalom Hadserege, a ti zászlótok a Rózsafüzérem és Fiam Keresztje lesz, amelyek a mi két szívünkkel együtt egy fehér és piros szövetre lesznek nyomtatva

2012.10.01 07:45


2012. okt.1. 7:45

Mária, a Titkos Értelmű Rózsa, sürgős felhívása a Máriás Mozgalom Hadseregéhez

Máriás Hadseregem, az Isten békéje legyen veletek és anyai védelmem mindenkor segítsen benneteket.

Bátor és hűséges kicsinyeim, olajozzátok meg imával fegyvereteket, és erősítsétek meg védelmeteket a hittel, szeressétek Istent és bízzatok Benne, mert a szabadságotokért folytatott végső csata hamarosan elkezdődik. Szükségem van arra, hogy felkészüljetek és készen álljatok, hogy csatlakozhassatok Hozzám és a mennyei sereghez, hogy együtt töröljük el a Föld színéről ellenségemet és annak gonosz hadseregét.

Én, a ti kapitányotok, felszólítalak benneteket, hogy készítsétek fel magatokat testileg, lelkileg és szellemileg a lelki csatára, mely a ti szabadságotokat fogja megadni nektek. Fiam keresztjének jele hirdetni fogja az összes eseményt, melyek le vannak írva Isten Szent Szavában (Szentírás), meg az Üzenetekben, és amelyeket a hírnökökön keresztül küldtünk az emberiségnek az utóbbi időkben.

Máriás Mozgalom Hadserege, a ti zászlótok a Rózsafüzérem és Fiam keresztje lesz, amelyek egy fehér és piros szövetre lesznek nyomtatva a mi két szívünkkel együtt. Ez lesz az a zászló, melyet ki kell nyomtatnotok, és magatokkal kell vinnetek a csatába. Az ellenségem el fog menekülni, ha azt hittel hordjátok; úgy emeljétek fel a zászlót, mint ahogyan Mózes szolgánk tette a botjával, mely győzelmet hozott Izrael népének. Én, a ti kapitányotok, kísérni fogom csapatotokat, Mihály arkangyallal és a mennyei sereggel, hogy a győzelem felé vezessünk benneteket. Előre harcosaim, gondoljatok arra, hogy a siker a kettős szív oldalán áll.

Közlöm veletek gyermekeim, hogy az Isteni Igazságszolgáltatás ideje kibontakozásban van; Fiam keresztje hamarosan megjelenik az égen és minden halandó fogja látni. Sok kegyelmet kapnak majd azok, akik azt tisztelni fogják. Ez, a Golgotai kereszt lesz, mely megerősíti majd a lelketeket és felkészít benneteket a Figyelmeztetésre.

Gyermekek, a kereszt hét nap és hét éjjel marad az égen. Arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel minden szenvedéseteket és bűnötöket rokonaitokéval együtt, akik még távol vannak Istentől, hogy a lelkiismeretük felébresztésekor megtérhessenek, és ez által csatlakozhassanak a Nagy Pásztor nyájához.

Gyermekek, a csoda ideje nagyon rövid lesz, de elegendő lesz az egész Föld evangelizációjához. Minden hűséges gyermekem segíteni fog, hogy a langyos lelkek végre felébredjenek, és egyszer és mindenkor képesek legyenek elhatározni magukat. A csoda ideje, a nagy aratás ideje lesz, amikor a búza a konkolytól, a juhok a kosoktól lesznek elválasztva, így lesz Fiam nyája előkészítve.

Ezért kicsiny gyermekek maradjatok éberek, ne aludjatok el, nehogy felkészületlenül érjen az éjszaka benneteket. Ne feledjétek, hogy nincs már idő, és hogy ez alatt az idő alatt bármikor bekövetkezhet.
Fiam nyája, áldásom és védelmem legyen veletek.

Szerető Édesanyátok Mária, a Titkos Értelmű Rózsa