Lehmann bíboros a „régi mise” elterjedése ellen szólalt fel

2013.06.12 18:54

(forrás: www.kath.net – 2013. június 6.)

A német katolikusok eucharisztikus kongresszusán, amit jelenleg Kölnben tartanak, Karl Lehmann bíboros, Mainz püspöke a tridenti rítusban ünnepelt szentmisék elterjedése ellen szólalt fel. „Az a benyomásom, hogy az egész lelkesedésnek a latin iránt is több köze van a presztízshez és egy vélt kulturális elit hamis látszatához”, mondta a mainzi püspök. Az ilyen indítékok szkeptikussá teszik őt, mondta a bíboros.

Beszédében védelmébe vette a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgia-reformot, ami szerinte olyan, mint egy „aranydarab”. A tridenti mise tiltásának II. János Pál és XVI. Benedek pápák alatt történt részbeni feloldása után elég sok helyen ünneplik a régi rítusú szentmisét. Ugyanakkor az igény erre a rítusra nem nőtt azonos ütemben, mondta Lehmann.
     „Minkét liturgikus forma fokozott egymásmellettiségének ma semmi értelme nincs, azért sem, mert nem alulról jövő kezdeményezésről van szó”, tette hozzá a bíboros. „Inkább a megújult mise irányába mutat a fejlődés.”

A mise kánonjában az átváltoztatás szavainak XVI. Benedek által előírt revíziójával [„mindenkiért” helyett a misekönyvekben a helyes fordítás: a „sokakért” kell álljon] kapcsolatban Lehmann azt mondta, hogy „most várni kell ezzel, és az egész talán valamit enyhül”. Lehmann szerint a „mindenkiért” vagy „sokakért” folyó vita eddig „atmoszférikusan annak a kérdésnek a bűvkörében állt, vajon Róma ezzel a tradicionalistáknak akar-e udvarolni”. „Ha kijelentjük, hogy Isten üdvakarata minden ember számára érvényes, akkor az átváltoztatás szavainak lefordítása, nem kell ilyen nagy brizancia és dráma kérdése legyen”, mondta a bíboros. Mivel maga XVI. Benedek bevallotta, hogy teológiailag mindkét fordítás megfelelő és jogos, nem nagyon „lehet belátni, miért szigorúan csak az egyik fordítás lenne megengedett”.
     Lehmann egyébként a „mindenkiért” kifejezés elmélyültebb magyarázatát tartaná helyesnek, mert a „mi mindannyian a mennybe jutunk, túl egyszerű”.

[Azt hiszem, a katolikus újegyház magas rangú főpapjai, mint például Lehmann bíboros, kevesebbet tudnak a katolikus vallásról, mint 80 évvel ezelőtt egy elsőáldozó gyerek. Egyébként Ferenc állítólag „mindenkiért” mond a misében, és még Úrnapján sem hajt térdet az Oltáriszentség előtt, ahogy az Úrfelmutatáskor sem.] (katolikus - honlap.hu)


2013. június 7.