Kitartás, kitartás, ne veszítsetek el a reményt, nyájam, szabadságotok órája már közel van

2012.02.17 08:30

2012. február 17. 8:30

A NÁZÁRETI JĖZUS ÜZENETE A VÉGSŐ DOLGOKRÓL AZ EGĖSZ EMBERISĖGHEZ.
 Kicsiny gyermekeim, béke veletek.

Az emberiség szívének ajtaján kopogtatok és csak nagyon kevesen kérnek meg, hogy jöjjek be. Meghívom az egész emberiséget a Bárány lakomájára, de csak kevesen fogják elfogadni a meghívást. Sokan hivatalosak, de a végen sokak maradnak az ajtón kívül, mert nem megfelelő az öltözetük.

Az éjszaka közeleg, siessetek vendégek, mert házam (templomom) hamarosan bezárul és minden, ami benne tálalható, megszentségtelenítésre kerül.

Senki sem lesz, aki megvigasztaljon engem. Mindenki menekülni fog és pánikba esik. “Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai” (Mt. 26, 31)

Nagy a fájdalmam, amikor látom a félelmet és a gyávaságot azokban, akik tegnap még hűséget ígértek nekem. Amikor a holnapot látom, könny csordul ki a szememből, ugyanazok a könnyek, amelyeket Jeruzsálem hálátlanságát látva ontottam ki. Holnap, amikor a sötétség gyermekeivel fognak szemtől szembe kerülni, a félelemtől le fognak tagadni Engem, amint Péter is tette: az én nyájam szét fog oszlani, sokan hátat fordítanak majd nekem, míg mások elvesztik hitüket és megannyian eladják fivéreiket egy marék ételért. Az inkvizíció elkezdődött! Az új egyház főpapjai új Júdásokat fognak keresni, hogy elárulják hűséges gyermekeimet. A népem elmenekül a városokból és sokan közülük feláldozzák életüket az irántam való szeretetükből.

Fussatok csak, fussatok, mert nincsenek biztonságos helyek; népem menekül, mint ahogyan az első keresztények is, mert az üldöztetés el lett rendelve. Mindaz, ami megtörtént, meg fog ismétlődni, elhagyatott városok lesznek, csak szellemek fogják az utcákat járni! Kár érted Jeruzsálem! Ki lesz képes meghallani téged Izrael, az Isteni Igazságszolgáltatás ideje alatt? Az éhség bolyong, a szülők felfalják gyermekeiket és népem leányainak jajveszékelései sírásra fakasztják a Mennyek országát.

Tartsatok ki, tartsatok ki, ne veszítsétek el a reményt, nyájam, mert a szabadság órája már közel van! Az új hajnal hamarosan elérkezik, és fény eloszlatja majd a sötétséget. 

Készüljetek nyájam, mert a harangok zúgnak, mindennek úgy kell lennie, ahogyan az írva van. Az ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim nem múlnak el.

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok.
A Mesteretek, a Názáreti Jézus.