Kidobták a pápai trónt

2013.03.23 18:17
Kidobták a pápai trónt
Rohamtempóban zajlik a pápaság lebontása

Írta: Giuseppe Nardi
(forrás: www.katholisches.info – 2013. március 21.)

 

Az Egyházon belül és kívül ujjonganak Bergoglio újításainak. Minden gesztusa leegyszerűsíti az intézményt, és a

pápaságot a hívekhez közelíti.

A világ politikai és vallási vezetői „elismeréssel” adóznak az új pápa „forradalmának”. Obama [a szülés pillanatáig

engedélyezett gyermek-ölés elsőszámú védelmezője és propagálója stb.] írásban jelezte együttműködési készségét.

A szintén baloldalon álló brazil államelnöknő[a homo-„házasság” nagy támogatója] „nagy pápáról” áradozik, és az első

audiencia után így viccelődik: „Ha a pápa argentin, akkor Isten brazil.”

Mások, elsősorban az Egyházon belül, visszafogottsággal

és aggodalommal figyelik, hogy az új pápa összetéveszti

a szegénységet a tömegnyomorral és személyét a

pápasággal.

Ha a saját személyét csupaszítja le és szegényíti el,

azt csak üdvözölni és tisztelni lehet. Ha viszont

félreértett önmagára vonatkozással Pétert csupaszítja le,

Krisztus földi Helytartóját, akkor Jézus Krisztusnak e

hivatallal kifejezett uralkodását csupaszítja le,

a látható Egyházat fosztja meg feladatától, hogy Istennek szolgáljon és Őt dicsőítse.

Az új „Bergoglio stílus”, ahogy az újságírók eufórikusan nevezik, a pápai lakosztályba is bevonul. Amikor Georg

Gänswein kuriális érsek[továbbra is Ratzinger személyi titkára] másokkal együtt az új pápát az apostoli palota

utolsó emeletén található pápai helyiségekbe bevezette, melynek ablakából a vasárnapi Úrangyalát imádkozza

a pápa, az új házigazdának ez volt az első reakciója: „Itt legalább 300 ember számára van hely”.

A lakást [a spórolás jegyében] most kisebbre építik át. Aki a lakás képeit II. János Pál és XVI. Benedek

pápák idejéből ismeri, az tudja, hogy ez olyan szerényen van berendezve, hogy inkább hasonlít egy királyi

palota egyszerű szolgálati lakásához, mint a király lakóhelyiségéhez. Tegnap azonban egy egészen más,

egy sokkal „messzebbre mutató szakítás a protokollal” is történt, ahogy Vatican Insider írja:

Ferenc a Sala Clementina-ban, a pápai trónteremben fogadta „az egyházak és egyházi közösségek

és a különböző vallások” képviselőit, akik hivatalba iktatására Rómába jöttek. Ez alkalomra eltávolítatta

a teremből a pápai trónt és az emelvényt, melyen a trón állt, amit egy egyszerű karszékkel helyettesítettek.

Az új pápa tehát a felekezeti- és vallási-képviselőkkel ugyanazon a szinten találkozott, mint egyenlő az

egyenlők között,  mégha mint primus inter pares is. Még nem világos, hogy a „tróneltávolítás”, melyről a

média beszámolt, tartós lesz vagy csak a vallások képviselőivel való találkozóra vonatkozott.

Róma főrabbija, Riccardo Di Segni, eközben az új pápa

látogatását készíti elő a város zsinagógájában. Di Segni

XVI. Benedek pontifikátusa alatt több ízben

gyakorolt súlyos kritikát, elsősorban XII. Pius pápával

kapcsolatban, de a nagypénteki ima és a

Williamson-ügy miatt is.

Konstantinápoly ortodox pátriárkája, I. Bartholomäus,

meghívta Ferencet egy közös szentföldi látogatásra, hogy 2014-ben, Athenagoras pátriárka

(1948-71) és VI. Pál pápa (1963-78) között 1964-ben történt összeölelkezés

50. évfordulójáról megemlékezzenek. Kettőjük között több pont is megbeszélésre került, a pátriárka a

teológiai párbeszédet, Ferenc pedig a környezet megóvásáért folytatott közös erőkifejtést sürgetette.

Novemberre tervbe vették az új pápának Fener-be,az isztanbuli ortodox Vatikánba teendő látogatását.

2009. november 25-én XVI. Benedek ezt írta Bartholomäus-nak: „Az Egyház a Péter-hivatalt mint az

Úr Egyházának adott ajándékát értelmezi.” Az ortodox pátriárkát tegnap az audiencián

díszhelyre ültették, mint a delegációk legelsőbbikét az új pápa jobbja felől, de a többiektől határozott

távolsággal elválasztva. Joe Bidden amerikai alelnököt és Nancy Pelosi az amerikai képviselőház demokratikus

pártjának frakció-vezetőnőjét – papíron mindketten katolikusok – a hivatali beiktatási szentmisén

megáldoztatták. Különböző helyekről, elsősorban az USA-ból, heves kritika érkezett emiatt, mivel

mindkét politikus támogatja az abortuszt. Frank Pavone katolikus pap, a „Papok Mozgalma az Életért”

alapítója, akik az élet  korlátlan megvédelmezéséért harcolnak – mégpedig ott, ahol az élethez való jog

a leginkább veszélyeztetett, vagyis az anyaméhben, az eutanázia által az időskorban – már előre felhívta

a figyelmet, hogy az US-kormány és US-parlament e képviselője ki van zárva az áldoztatásból.

„A szentáldozás egységet jelent, és ők nincsenek egységben az egyházzal az élethez való jog

alapvető kérdéseiben”, figyelmeztetett Father Pavone.
Az áldozásból-kizárás az egyház [tömeg-miséin] gyakran okoz nehézséget, már csak logisztikai

okokból is. 2008-ban, Pelosi, akkor éppen a képviselőház elöljárója és John Kerry, akkor szenátor, ma

külügyminiszter és Chris Dodd szenátor,mmind „katolikusok” és abortusz-támogatók, XVI. Benedek amerikai

látogatása során az áldozásra várók közé álltak.

A katolikus tan szerint szentségtörést követ el az, aki áldozik, holott nem szabadna neki.

Adolfo Nicolas Pachon atya, a jezsuiták rendfőnöke

Ferencnek felajánlott „minden eszközt, mely a

Jézus Társaságának rendelkezésére áll, hiszen új pozíciójában

tanácsokra, ideákra és személyekre biztosan szüksége lesz”.

„Az alázat garantálja az Úr jelenlétét: ha valaki meg van

magával elégedve és minden kérdésre megvan a válasza, akkor

ez bizonyíték arra, hogy Isten nincs vele. Minden

hamis prófétánál megállapítható az önelégültség, a vallási

vezéreknél, akik tévedésben vannak, akik a vallást saját egojuk számára használják ki”, írta Jorge Mario Bergoglio

bíboros „A mennyrőlés a földről”  című, Argentínában 2010-ben Abraham Skorka zsidó rabbival közösen

kiadott könyvében.
Ebben a könyvben Bergoglio a politikáról, a vallásról, a vallások közötti párbeszédről, a fundamentalizmusról,

az ateistákról, a holocaustról és a kapitalizmusról ír. Pontifikátusának előre vetített vázlata eszerint: A politikai

hatalomhoz való viszony, a többi vallással és a hitetlenekkel folytatott dialógus, az újraházasodott elváltak és

más szabálytalan életformák felé való nyitás; de nincs nyitás a homo-„házasság”,az eutanázia és az abortusz felé.

 És a római kúria átszervezése, melynek vékonyabbnak kell lennie,

és amit kollegiálisan kell vezetni.

Bergoglio 2009-ben előszót írt egy bestsellerhez, mely az első századi Jeruzsálemben játszódik.

Már a következő évben oda utazhat ő, Péter apostol utóda András apostol utódával [???], akit tegnap

„fivéremnek” nevezett. Bergoglio a zsidósággal már Buenos Airesben nagyon szoros kapcsolatokat ápolt.

A muzulmánokról az új pápa a trón nélküli trónteremben, a Sala Clementina-ban tartott fogadáson ezt mondta:

„Szívélyesen üdvözlöm (…) mindenekelőtt a muzulmánokat, akik az egy, élő és irgalmas Istent imádják és

hozzá imádkoznak.” [„Minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való,

hanem az antikrisztusé” (1 Jn 4,3).]

Az új pápa mindezeknek a vallási vezetőknek „egyenlő az egyenlők között”-ként prezentálta magát.

Úgy tűnik, a dialógusnak új fázisa kezdődött.

(Az első képen XVI. Benedek a trónteremben a trónuson, a másodikon a mostani audiencia kezdete

előtti percekben a tróntól és emelvénytől megfosztott trónterem, a harmadikon pedig a civil-ruhás Ferenc és

mellette XVI. Benedek jelenlegi személyi titkára, Msgr. Georg Gänswein az audiencia alatt) (katolikus - honlap.hu)


Feltéve: 2013. március 22.