KICSINY GYERMEKEIM, NE HAGYJATOK EL ENGEM, HANEM IMÁDKOZZÁTOK VELEM SZENT RÓZSAFÜZÉREMET, HOGY MEGAKADÁLYOZZUK ELLENSÉGEM ÉS GONOSZ SZÖVETSÉGESEI TERVEIT

2010.02.14 02:05

AZ ÁLDOTT SZŰZANYA SÜRGŐS FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek, és az én anyai védelmem kísérjen titeket mindenkor!

A Szentírásban megírt események minden eltelt nappal közelebb kerülnek az emberiséghez.

Atyám karja lesújtani készül sok nemzetre: háborús csatakiáltások hallatszanak, az emberi önzés és gőg halált és kietlen pusztaságot fog hozni. Imádkozzatok kicsiny gyermekeim, mert a világ királyai az emberiség nagy részének kiirtására szövetkeztek. Minden nemzetközi konfliktus háborúkhoz fog majd vezetni; mindezt a gonosz küldöttei tervelték ki, és vezénylik, hogy alá ássák a békét, és előidézzék a harmadik világháborút.

Ezek mögött a dolgok mögött ellenségem, és az ő földi ügynökei állnak, akik a föld népessége nagy részének kiirtására törekszenek. Létezik egy összeesküvés arra, hogy a háború fő irányvonalait megindítsa, amely végzetes lehet a teremtésre és az emberiségre nézve. Kicsiny gyermekeim, szomorúan mondom nektek, hogy a Vatikánon belül is vannak sötét erők, amelyek meg destabilizálni akarják Egyházamat, hogy egyházszakadást idézzenek elő. Ez gyalázatos következményeket hoz majd a katolikus világra. Sok lélek veszhet el enyéim közül az engedetlenség miatt, sokan egy új egyházat akarnak alapítani, mely távol áll az evangéliumtól, és Fiam tanításától.

Újra kérem, hogy imádkozzatok Benedek pápánkért, mert sokan vannak a Vatikánon belül, akik véget akarnak vetni az ő pápaságának, és új pápát ültetni Szent Péter trónjára, hivatkozva a pápa bizonytalan egészségi állapotára, ami miatt nem képes az Egyház vezetésére. Új pápát akarnak ültetni Szent Péter trónjára, aki nem követi a Szentlélek tanítását, és aki nem az Isteni Bölcsesség vagy az Isteni Világosság fényével kerülne megválasztásra. Ezt a pápát az ellenségem által befolyásolt lázadó bíborosok választanák meg. Ez elindítja az egyházszakadást, és két részre osztja az egyházat; azokra, akik hűségesek maradnak a jelenlegi pápához, és azokra, akik a rebellis pápa hívei lesznek. Imádkozzatok gyermekeim, hogy ez ne következzék be az Isteni Akarat által kitűzött időpont előtt. Alkossatok a világot átfogó imaláncot a Szent Rózsafüzér imádkozásának segítségével, hogy megfékezze ezeket a fenyegető eseményeket, amelyek kibontakozóban vannak.

Újra mondom nektek: az egymást követő fegyveres konfliktusok, a különböző országokban, háborút fognak kiváltani. A Vatikánon belüli megosztottság egyházszakadást hoz, és az igazságtalanság lényének megjelenését, amint azt megjövendölték. Kicsiny gyermekeim, ne hagyjatok el engem, hanem imádkozzátok velem Szent Rózsafüzéremet, hogy megakadályozzuk ellenségem és gonosz ügynökei terveit. Sürgős felhívást intézek kedvelt hűségeseimhez, szeretett hűséges papságomhoz, a Nevemet viselő összes légióhoz, hadseregemhez, a vallásos, önmagukat felajánlott lelkekhez, és általánosságban az egész katolikus világhoz. Itt az ideje, hogy kísérjétek ezt az Anyát a Kálváriához vezető úton. Isten békéje töltse be szíveteket, és a Szentlélek Világossága vezessen az igazsághoz benneteket.
Anyátok, Mária, Minden Népek Asszonya

Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel