Jönnek az Egyházi változások!

2014.09.06 15:56
 
 
"Az evangélium újdonság – ne féljetek a változásoktól az egyházban”

 – Ferenc pápa homíliája

 

 Szeptember 5-én, pénteken reggel a Szent Márta házban bemutatott szentmiséjén Ferenc pápa hangsúlyozta: a keresztények ne legyenek apró törvények rabszolgái, hanem nyissák ki szívüket a szeretet új parancsolatának.

Az írástudók nehéz helyzetbe akarták hozni Jézust, amikor megkérdezték, hogy tanítványai miért nem böjtölnek. Az Úr azonban nem esik bele a csapdába, hanem válaszában ünnepségekről és újdonságokról beszél. A napi evangéliumi szakaszból kiindulva (Lk 5,33-39) Ferenc pápa rámutatott azokra az újdonságokra, amelyeket Jézus hozott el nekünk, aki arra buzdít, hogy az új bort új tömlőkbe töltsük.

Új bort az új tömlőbe. Ez az evangélium újdonsága. Mit hoz számunkra az evangélium? Örömöt és újdonságot. Ezek a törvénytudók be voltak zárva parancsolataikba, előírásaikba. Szent Pál, rájuk utalva megállapítja, hogy Jézus eljövetele előtt mindnyájan a törvény foglyai voltunk. Ezek a törvények nem voltak rosszak, de úgy őrizték az embereket, mint foglyokat, a hit eljövetelére várva. Ezt a hitet maga Jézus nyilatkoztatta ki.

A nép Mózes törvényét követte és később azokat az apróbb szokásokat és törvényeket, amelyeket a törvénytudók foglaltak rendszerbe. A törvény védte őket, de mint foglyokat! Ők pedig várták a szabadságot, azt a végleges szabadságot, amelyet Isten adott meg népének Fia által. Az evangélium újdonsága tehát ez: felszabadultunk a törvény alól.

Valaki azonban feltehetné a kérdést: De Atyám, a keresztényeknek nincs törvényük? De van! Jézus mondta: „Nem azért jöttem, hogy megszüntessem (a törvényt), hanem, hogy tökéletessé tegyem”. A törvény beteljesítése például a nyolc boldogság, a szeretet törvénye, a teljes, totális szeretet, mint ahogyan Jézus szeretett minket. Amikor Jézus szemrehányást tesz ezeknek az írástudóknak, akkor azt veti a szemükre, hogy nem védelmezték a népet a törvénnyel, hanem sok kis előírással rabszolgává tették őket. Megmondták nekik, hogy mit tegyenek anélkül a szabadság nélkül, amelyet Jézus hozott el nekünk az új törvénnyel, amelyet vérével szentesített.

Ez az evangélium újdonsága, ez az ünnep, az öröm és a szabadság. Ez az a megváltás, amelyet az egész nép várt a törvény foglyaként. Jézus ezt akarja nekünk mondani: újdonságot az újdonságnak; új bort az új tömlőkbe.
Ne féljetek megváltoztatni a dolgokat az evangélium törvénye szerint.

Pál helyesen tesz különbséget a törvény és a hit gyermekei között. Új bornak új tömlőt. Az egyház ezért kéri mindannyiunktól, hogy változzunk meg. Azt kéri tőlünk, hogy tegyük félre a veszendő struktúrákat: nincs rájuk szükség! Vegyünk új tömlőket, az evangéliumi tömlőket.

Nem érthetjük meg például ezeknek a törvénytudóknak, ezeknek a farizeus teológusoknak a mentalitását: nem érthetjük meg őket az evangélium lelkületével. Két különböző dologról van szó. Az evangéliumnak másmilyen a stílusa, olyan, ami elvezet a törvény tökéletességéhez. Igen, de új módon: új bor, új tömlőkben – mondta péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.


(vm)