Jön az éhínség lovasa, hogy kiöntse serlegét a Föld népére

2012.10.13 08:10

2012. október 13. 8:10

MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGŐS KÉRÉSE AZ EMBERISÉGHEZ

Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.

Jön az éhínség lovasa, hogy kiöntse serlegét a Föld lakóira. Ismét mondom nektek, gyermekeim, szerezzetek be nem romlandó élelmiszert és elegendő vizet magatoknak, mert az ínség és az aszály ideje hamarosan bekövetkezik. Ne legyetek makacsok, lássátok be, hogy jön az éhínség, mégis ti meg csak nyugodtan jártok – keltek, mintha semmi sem történne.

Gyermekeim, minden, amit bejelentettünk szó szerint be fog következni. Ez egy bizonyos időpontban fog bekövetkezni, Atyám Akaratának megfelelően. Vegyétek figyelembe kicsiny gyermekeim, mert ez a saját javatokat szolgálja! Töltsétek fel készleteteket élelmiszerrel és legyen tartalék vizetek, mert az éhínség közeledik az egész világra. Sokan fogják bánni, hogy nem vették figyelembe felhívásainkat, és holnap majd szükségük lesz egy kis élelemre és vízre, melyet már nem fognak találni.

Gyermekeim, ne halogassátok ezt a felhívást, melyet most hozzátok intézek, siessetek élelmet vásárolni és gyűjtsetek vizet, hogy mire ezek a napok elérkeznek, legyen tartalékotok, hogy táplálni tudjátok magatokat és családotokat. Tegyetek úgy, mint József Egyiptomban, raktározzatok nem romlandó élelmiszert és vizet, hogy szembenézhessetek a közeledő nagy éhínség idejével.

Íme, én előre figyelmeztettelek benneteket mindarról, ami be fog következni, így holnap majd nem mondhatjátok, hogy nem voltatok figyelmeztetve. Az éhínség egyike azoknak a csapásoknak, amely érinteni fogja a Földet, és a megtisztulásotok része lesz. Sokan őrjöngeni fognak az éhségtől és szomjúságtól, és testvéreik vérét fogják ontani, hogy egy kis élelemhez és vízhez jussanak. Az éhínség a halál lábnyomát és a pusztulást fogja maga után hagyni a világ számos részén. Kicsinyeim, olvassátok el „Jeremiás siralmai” könyvének a 4. fejezetét, hogy jobban meg tudjátok érteni, amit ez az Anya mond, és hogy ne kérdőjelezzétek meg mindazt, amit hirdetek nektek.

Gyermekeim, ne pazaroljátok az élelmet, annyit egyetek, amennyi szükséges, mert amit ma elpazarolsz, arra holnap szükséged lesz. Adjatok hálát a Mennyei Atyának, függetlenül attól, hogy milyen keveset, vagy sokat hozott a nap magával. Kérjétek az Élet Kenyerét és a testi táplálékot a Miatyánkkal, ahogyan azt  Fiam tanította. Szóval, készüljetek fel gyermekeim, raktározzatok élelmet és vizet, hogy a nagy éhínség napjait képesek legyetek elviselni.

Isten békéje legyen veletek, és Anyai védelmem segítsen benneteket.

Édesanyátok Mária, a Titkos Értelmű Rózsa

Tegyétek közé ezt az Üzenetemet olyan gyorsan, ahogyan csak lehetséges.