Jaj nektek, akik fivéreiteket, nővéreiteket és felkentjeimet elítélitek, mutogattok rájuk, rágalmazzátok, megvetitek őket és rosszul bántok velük. Biztosítalak benneteket, ha nem fogjátok szívből megbánni, nagyon hamar megfizettek

2012.04.05 06:30

Nagycsütörtök, 2012. április 5.  – 6:30

AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

Gyermekeim, béke veletek.

Édesanyámmal együtt különböző módon nyilvánítom ki magam úgy, hogy az emberiség vegye figyelembe a megtérésre és a bűnbánatra való felhívásunkat, mielőtt eljön Atyámnak nagy és rettenetes napja. A világmindenség feszült nyugalomban elmélkedésre hívogat. Nagyon hamar valamennyi eleme háborgásba kezd, és a teremtés, meg annak teremtményei érezni fogják az Isteni Igazságosság lépéseit. Egész nemzetek fognak eltűnni, mert az Isteni Irgalmassággal szemben lázadoznak és elutasítják azt.  Szavamnak még az utolsó betűje is be fog teljesedni, minden, ami rejtve van, világosságra kerül, és az igazság ragyogni fog. Mert Én az Igazság és az Élet útja vagyok. „Én vagyok a világ világossága. Aki követ Engem nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”(János. 8, 12)

Gyermekeim, ezeket az utolsó napokat jól használjátok ki, hogy társaságot nyújtsatok nekem, mert bizony mondom nektek, hogy egy ideig nem leszek veletek, de egy másik időben látni fogtok ismét engem, a Mennyei Jeruzsálememben, ahol várok majd rátok, veletek és köztetek leszek az idők végezetéig.  Vegyetek részt a Szent Áldozaton olyan gyakran, ahogyan csak tudtok, táplálkozzatok velem, és foglaljátok bele családotokat és rokonotokat minden Szentáldozásba, hogy családotok lelkileg az Én védelmem alatt maradjon.

Ismét mondom nektek, ajánljátok fel nekem lázadó rokonaitokat és ellenségeiteket a felajánlás magasztos pillanatában, és Én, a ti Mesteretek, meggyógyítom a lázadó szíveket, és a Szentlélek erejével megtöröm a gonosz valamennyi hatalmát. Imádkozzatok ellenségeitekért, böjtöljetek és hozzatok áldozatot értük, és Atyám, ki meghallja a csendet, kiszabadítja ezeket a lelkeket a sötétség erőitől. Kérjétek Édesanyámat, Angyalaimat és az Áldott lelkeimet, hogy közbenjárjanak veletek Atyám előtt a családotokon belüli bűnösök és az egész világ megmentéséért.

Gyermekeim, miért támadjátok egymást? Megsebez engem és szomorúvá tesz, hogy a megosztottságot látom közöttetek. Ha ti nyájamnak mondjátok magatokat, akkor miért nem viselkedtek úgy, mint testvérek? „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.” (Mt 7. 1, 2.)

Kérjétek Atyámat, adja meg nektek a megkülönböztetés kegyelmét, és jöjjetek közelebb Tabernákulumomhoz böjttel és imával, és Atyám elküldi majd Szentlelkét nektek, hogy megmutassa az igazságot. Ne emeljetek vádat testvéreitek ellen, mely merőben csak a világi érzéseken és érveléseken alapul. „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Mt. 26, 41)

„Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt?” (Mt. 7, 11)

Ne rágalmazzátok vagy ítéljétek testvéreiteket: „Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” (Mt. 9, 13)

Hagyjátok abba egymás rágalmazását, mert ez nem Istentől jön. Jaj nektek, akik fivéreiteket, nővéreiteket, és felkentjeimet elítélitek, mutogattok rájuk, rágalmazzátok,  megvetitek őket és rosszul bántok velük. Biztosítalak benneteket, ha nem fogjátok szívből megbánni, nagyon hamar megfizettek. Viselkedjetek úgy, mint a vámszedő a templomban, alázattal és egyszerű szívvel, hogy Atyám által megigazulhassatok.

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.

A ti Szentséges Jézusotok vagyok, a Szerető, akit nem szeretnek.