Iszlám táncok egy würzburgi templomban

2013.03.06 20:10

(forrás: www.pius.info – 2013. február 27.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felfoghatatlan esemény, de olyan, ami teljes mértékben a II. Vatikáni Zsinat szellemét tükrözi, melynek „Nostra Aetate”

dokumentumában ez áll: „„Az Egyház nagyrabecsüléssel tekint a muzulmánokra is, akik az élő és önmagától létező egy

Istent imádják, a könyörülőt és mindenhatót, a mennynek és földnek teremtőjét, aki szólott az emberekhez.”


Hogy ez a „nagyrabecsülés” a gyakorlatban hogyan néz ki, azt a würzburgi Augustiner-templomban

nemrég lezajlott esemény mutatja be.

Ott a nagyböjt kezdetén iszlám szúfik táncában „gyönyörködhetett” a „katolikus hívősereg”.


Az Augustiner-templom a renoválása óta inkább hasonlít egy múzeumhoz vagy konferenciaközponthoz,

mint templomhoz.

De amit most itt a szúfik táncával rendeztek, már a templom formális megszentségtelenítésével egyenlő.

A plébánia honlapján így harangozzák be az eseményt: „Iszlám zenei előadás. A 12. würzburgi nagyböjti

kurzus keretében az Augustiner-templomban szombat este félnyolckor dervisek fognak táncolni

hagyományos iszlám zenére. Az este vezetése Seref Dalyanoglu kezeiben van,

aki kapcsolatot létesített mind a dervisekkel, mind az iszlám zenei együttes további zenészeivel.”


A honlapon az egyik résztvevő az eseményt így kommentálta:

Nem csak tánc volt, „hanem sokkal inkább a szúfik speciális istenimádási formája”.


 2013. március 1.