Hamarosan Garabandalban Édesanyám üzenetet fog adni az emberiségnek, hogy felkészüljetek a Nagy Figyelmeztetésre

2012.03.03 08:30

2012. március 3. 8:30

Gyermekeim, béke veletek.

Szolgáljon ez a böjti időszak arra, hogy megbéküljetek önmagatokkal, hogy bűnbánatot tartsatok, és hogy megbéküljetek Istenetekkel és testvéreitekkel.

Bizony mondom nektek, akik utoljára hagytátok ezt, beleértve a ti üdvözüléseteket.

Pünkösdötök után Szentírásom minden szava ezekről az időkről meg fog történni. Készüljetek Szentlelkem eljövetelére; készüljetek fel jól ennek a Pünkösdnek az eljövetelére, hogy Szentlelkem nyújtson nektek kitartást és mértékletességet, és adjon meg minden kegyelmet, melyek szükségesek számotokra, hogy képesek legyetek szembenézni az előttetek álló megpróbáltatások napjaival. Legyetek készek nyájam, mert Pünkösdöm után minden Atyám akaratának terve fog bekövetkezni. Mondom nektek, egy nagy jelet kaptok az égen, hogy felkészüljetek az eljövendő jelemre; valamennyi történés felgyorsult ezen idők embereinek gonoszsága miatt. Mostantól gyermekeim imádkozzatok és virrasszatok, mivel nem ismeritek sem a napot sem az órát, amikor Mesteretek jönni fog. Akkor fogok kopogni lelketek ajtaján, mikor legkevésbé várjátok, hogy megmutassam nektek azt a lelki állapotot, melyben vagytok, amellyel Istent és testvéreiteket tisztelitek.

Kérlek benneteket, végezzetek jó életgyónást, vegyétek magatokhoz gyakrabban testemet és véremet, úgy hogy amikor lelkileg megjelentek előttem, megigazultak legyetek, és hogy a lelketeknek ne kelljen elviselnie a tisztítótűzben levő lelkek szenvedését és azokét, akik bűnösnek tarják magukat. Mert ti jól tudjátok, hogy lelketek a bűneitek szerinti megfelelő helyre lesz helyezve. Látogassatok meg Tabernákulumomnál, áldásom sokaságát öntöm mindazokra, akik közel jönnek hozzám, hogy beszélgessenek velem. Meggyógyítom a megtört és fájdalmas szíveket, megadva a teljes búcsút, mely arra szolgál majd, hogy eltörölje hibáitokat és megtisztítsa lelketeket. Emlékezzetek, hogy megvalósítom mindazt, ami ezekről az időkről írva van.
Látni fogjuk egymást újra az új és mennyei Jeruzsálememben, ahol veletek leszek az idők végezetéig. 

Jöjjetek mostantól, mert irgalmasságom forrása túlcsordul még bőségesebben ezekben a napokban, jöjjetek, mert Én közelebb akarlak vonzani benneteket Hozzám, hogy örvendjetek holnap az örök életben. Tartsátok meg az első péntekjeimet és szent órámat; felajánlva családfátok gyógyulásáért és elhunyt rokonaitokért és őseitekért, és nagy változást fogtok látni utódaitokban és saját életetekben. Imáitokkal, böjtjeitekkel, áldozataitokkal és szentmiséitekkel segítsetek Nekem kiszabadítani Azokat a lelkeket, akiknek legnagyobb szükségük van Irgalmasságomra, nemcsak azoknak, akik az örökkévalóságban vannak, de azoknak is, akik ezen a földön Isten vagy törvény nélkül bolyonganak. Várlak benneteket Tabernákulumom csendjében; én vagyok a rejtett kincs, amit kerestek. A Megváltótok vagyok.

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mivel közel van Isten országa.

Az Oltáriszentségi Jézusotok vagyok. A barát, aki soha nem hagy el.

Tegyétek ismertté üzeneteimet az emberiség számára.