Hadseregem harcosai: katonákra van szükségem, akik hitükben megerősödtek, a lelki harcban tapasztaltak, hogy csatlakozzanak Atyám seregéhez

2012.05.12 07:40

2012. május 12. 7:40

SZENT MIHÁLY SÜRGŐS FELHÍVÁSA A FÖLDI HARCOSOKHOZ

KI OLYAN, MINT ISTEN, KI OLYAN, MINT ISTEN, KI OLYAN, MINT ISTEN? HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA, DICSŐSÉG ISTENNEK, DICSŐSÉG ISTENNEK!

Testvérek, Atyám hamarosan elkezdi Isteni Igazságszolgáltatását, melyet csak azok fognak kibírni, akik be vannak írva az élet könyvébe, és csak akik a hitüket megőrzik, fogják elnyerni az élet koronáját. Az Isteni harag kelyhe már túlcsordult. Jaj, nektek halálos bűnben levők, akik a bűnben és a sötétségben maradtatok anélkül, hogy figyelmet szenteltetek volna a mennyei hívásnak, mert hamarosan keresni fogtok, de nem találtok, hívni fogtok, de senki sem fogja azt meghallani!

Atyám teremtése hamarosan átalakul, és senki sem lesz képes megszüntetni a szülési fájdalmakat. Könyörögjetek Irgalomért és megbocsátásért mielőtt a harsonák elhallgatnak, mert amikor a csend és a feszült nyugalom elérkezik, akkor fog minden elkezdődni. Ó, istentelen nemzetek, sok közületek eltűnik, amikor az Isteni Igazságszolgáltatás átmegy rajtatok! Légy felkészülve Atyám nyája, mert az Isteni Harag ideje közeledik. Gyújtsátok meg lámpásaitokat imáitokkal, és egyesülve gyűljetek Miasszonyunk, a Királynőtök köré. Pásztorok, gyűjtsétek össze otthonaitok nyájait, és könyörögjetek a Mennyországhoz, hogy Atyánkban vetett hittel és bizalommal éljétek túl az elkövetkezendő napokat, és hogy senki és semmi se tudjon összeomlasztani benneteket.

Hadseregem harcosai: katonákra van szükségem, akik hitükben megerősödtek, a lelki harcban tapasztaltak, hogy csatlakozzanak Atyám seregéhez. Ez a hadsereg azokból áll majd, akiket ti a világban hivatásos katonáknak hívtok, és amelyik magába foglalja az arkangyalokból és az angyalokból álló másik mennyei frontot. Miasszonyunk és Királynőnk győzelemre vezet majd minket, és vezérelni fogja velem együtt a mennyei és a földi hadsereget. A mennyei és a földi hadsereg csatakiáltása a következő lesz: „KI OLYAN, MINT ISTEN? SENKI SINCS OLYAN, MINT ISTEN!”, majd legyőzik a gonosz erőket a Föld felszínéről.

Készülj tehát hadsereg, öltsétek magatokra teljes lelki fegyverzeteteket, melyet Hénokh testvérünk kapott, mert a lelki harc elkezdődött.

LELKI FEGYVERZET
Kezdjétek: A Keresztvetéssel
Zárjátok: Jézus Szent Vérének imájával

 1. EFEZUSI LEVÉL: 6, 10,18. Lelki fegyverzet éjjelre és nappalra, egy csatába induló katonához hasonlóan
 2. A 91. Zsoltár este és reggel
 3. A Szent Rózsafüzér a Szent Szűzhöz, az adott napnak megfelelő titkokkal és Litániákkal, egyesülve a Szentháromsággal, a Szűzanya Szeplőtelen Szívével, Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Rafael arkangyalokkal, az Őrangyalokkal és a mennyei és a földi hadsereggel
 4. Betartani Isten Parancsolatait (minden este lelkiismeretvizsgálatot tartani)
 5. Kegyelem állapotában lenni (gyónni ás áldozni)
 6. Lelki áldozás
 7. A Rózsafüzér és önmagunk felajánlása Jézus Krisztus Drága Szent Vérének
 8. Isten Szava az ellenséges támadások elhárítására (lásd a Jó Pásztor üzenetét 2011. február 21.)
 9. A lelki fegyverzet imája Megváltónk Véréhez
 10.  XIII. Leo pápának adott exorcista ima Szent Mihályhoz
 11.  Harci ima Szent Mihályhoz
 12.  Önfelajánlás Szent Mihálynak (lásd a Jó Pásztor üzenetét, 2011. február 25.)
 13.  Könyörgés a Szent Angyalokhoz
 14.  Ima az Őrangyalhoz
 15.  Védelmi ima – Urunk Szent Vérének imája – a Szellemi támadások ellen
 16.  A Jó Pásztor Rózsafüzére

Testvérek, lelkileg köztetek vagyok, de a figyelmeztetés és a csoda után látni is fogtok. El fogok jönni, hogy felkészítsem a földi hadsereget a nagy szellemi harcra. Legyetek most készenlétben, hogy amikor felszólítalak benneteket, csatlakozhassatok a mennyei sereghez.

Dicsőség és dicséret a seregek Urának. Dicsőség és dicséret az Urak Urának. Dicsőség és dicséret az istenek Istenének, és az élet Urának. Ki olyan, mint Isten, senki sincs olyan, mint Isten!

Atyám békéje maradjon veletek.
Testvéretek Mihály, a mennyei seregek hercege.

Jóakaratú emberek, tegyétek ismertté a mennyei üzeneteket.