GYERTEK KEGYHELYEIMRE, IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT, ÉS ÉN ÚJ TEREMTMÉNYEKKÉ TESZLEK TITEKET

2012.05.08 13:50

2012. május 8. du.1:30

A SZENTSÉGES SZŰZANYA SÜRGŐS HÍVÁSA

Drága, szeretett gyermekeim, az Úr békéje legyen veletek!
Drága gyermekeim, azt akarom, hogy ebben a hónapban buzgón imádkozzátok velem a rózsafüzért, különösen a családotokban lévő bűnösök megtéréséért, és az egész világ bűnöseiért.

Drága gyermekeim, szeretnék sok lelket megmenteni, hogy megtérjenek, és ha jön a figyelmeztetés, hallják meg Isten hívását, és NE vesszenek el. És ezért drága gyermekeim, fordítsátok figyelmeteket Szent Rózsafüzéremre,hogy az sok lélek megmentését szolgálja, kik e világ sötétségében Isten szeretete nélkül árnyékként kóborolnak.

Továbbá arra hívlak benneteket, nevemet viselő légiók harcoló serege, hogy együtt járjunk közbe a Szentháromságnál városotok, országotok lakóinak, és az egész világnak  megtéréséért. Szent Rózsafüzérem hatalma minden köteléket megold, és minden akadályt áttör, amit ellenségem állított, hogy megakadályozza a nemzetek megtérését. Így hát, gyermekeim, számítok imáitokra, amit Atyámnak szeretnék felajánlani sok lélek megtéréséért, hogy megvigasztalja Őt végtelen nagy fájdalmában, amit érez, látva, hogy az emberiség nagy része hátat fordított neki, hogy az örök kárhozatra vezető széles úton haladjon.

Gyermekeim, áldásaimat árasztom minden Mária kegyhelyre testi és lelki gyógyulásotokért; szeretném, ha eljönnétek és meglátogatnátok Engem, hogy bizonyságot kapjatok Édesanyátok szeretetéről.

Gyertek el kegyhelyeimre, hogy imádkozzátok velem Szent Rózsafüzéremet, és ez megújít majd benneteket. Atyám megadta nekem a kegyelmet, amellyel sok szívet és sok elveszett lelket átalakíthatok, akik hittel és áhítattal térnek majd vissza, hogy meglátogassanak.

Nagy kegyelmeket kapnak azok, akik kegyhelyeimre jönnek, hogy velem együtt imádkozzanak.

Gyertek ti eltévelygett juhok, ne féljetek; anyátok szeret benneteket, és nem fog szemrehányást tenni nektek. Engedjétek, hogy átalakítsam szíveteket, és hogy megerősítsem életeteket; tudnotok kell, hogy égi Atyátok és Anyátok számára a ti lelketek üdvössége a legfontosabb.

Emlékezzetek drága eltévelygett juhok, hogy amikor nagyobb a bűn, Isten irgalma is nagyobb lesz, ha alázatos és bűnbánó szívvel tartotok bűnbánatot.
Gyertek közel hozzám, engedelmes gyermekeim, ne féljetek; én várok rátok kegyhelyeimen, hogy szeretetemet adjam nektek és, hogy közbenjárjak értetek, a családotokért és hogy részesüljetek majd az örök élet örömében.

Az Úr békéje legyen veletek, és az Én anyai védelmem segítsen titeket.
Anyátok, a Szentséges Szűz Mária
Szívem gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet.

Mialatt a látnok ezt az üzenetet kapta, heves zivatar tombolt, de a Szűzanya szeretettel betakart minket anyai köd – palástjával, és minden békés lett.