GYERMEKEK, VISELJÉTEK LELKI FEGYVEREITEKET, PÉCSÉTELJÉTEK MEG MAGATOKAT FIAM VÉRÉVEL, ÉS VÉDJÉTEK MAGATOKAT SZENT RÓZSAFÜZÉREM PAJZSÁVAL, MERT A LELKI HARC ELKEZDŐDÖTT

2012.04.12 13:55

 

2012. április 12., du. 1:55

SZENTSÉGES SZŰZANYA FELHÍVÁSA

Gyermekeim, az Úr békéje legyen veletek, és anyai védelmem segítsen mindenkor benneteket!

Gyermekeim, a napok, a hónapok, és az évek rövidülnek. Maradjatok egységben Mennyei Atyátokkal és Anyátokkal az ima által, és minden Isten akarata szerint fog történni.

Egy nagy esemény, amely megrengeti az Egyház alapjait, hamarosan bekövetkezik. De ti, Isten népe, ne veszítsétek el se hiteteket, se békéteket. Mi több, hitetek legyen olyan, mint az acél, és maradjatok hűségesek az Egyház tanításaihoz, valamint Fiam Evangéliumához.

Amikor az Egyházat a támadás éri, egységben kell lennetek az imában Velem és szeretett Mihályunkkal, az Angyalok és Arkangyalok Mennyei Seregével, a Győzedelmes és a Szenvedő Egyház Seregeivel, hogy olyan falat képezzünk, melyet a gonosz erői nem törhetnek át, és nem győzedelmeskedhetnek a Fiam által alapított Szent, Apostoli Római Katolikus Egyház felett.

A MAGNIFIKÁT

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.  (Lk.1,46-55)

Gyermekeim, mindezek a szellemi fegyverek hitetekkel, a böjtötökkel és a bűnbánatotokkal együtt nem fogják engedni, hogy a gonosz erők lerombolják Fiam Egyházának alapjait. Hamarosan a ti Anyátok, napba öltözve vezet majd titeket a lelki harcba; ne érezzétek azt, hogy egyedül vagytok, én ott vagyok minden gyermekemmel, kik hűségesek a Szentháromsághoz és Hozzám. Kapitányotok leszek, aki a győzelemre vezet benneteket, és a Mennyei Jeruzsálem kapuihoz. Gyermekeim, viseljétek lelki fegyvereiteket, pecsételjétek meg magatokat Fiam Vérével, és takarjátok be magatokat Szent Rózsafüzérem pajzsával. A lelki harc ugyanis elkezdődött.

Ajánljátok fel testi és lelki lényeteket Szeplőtelen Szívemnek; imádkozzátok ezt a felajánló imát minden reggel és este, és erősítsétek meg azzal az imával, amit jól ismertek ugyan, de én mégis emlékeztetlek rá titeket:

„ Királynőm és Anyám, teljesen átadom magam neked, melynek bizonyságaként neked adom szememet, fülemet, nyelvemet, szívemet és teljes lényemet minden fenntartás nélkül. Mivel már a tied vagyok, ó drága Anyám, oltalmazz és vezess engem, mint saját tulajdonodat. Ámen.”

Pecsételjétek meg otthonaitokat és családotokat Fiam Drága Vérével a föld rázkódásának idején, és otthonaitok nem szenvednek majd sérelmet, rokonaitok pedig a Legmagasságosabb Isten védelme alatt lesznek. Mostantól végezzétek rendszeresen a Krisztus Szent Véréhez szóló imát. Fiam nyája, előre! Kövessétek Anyátokat, és a Szent Rózsafüzér imádkozásával együtt közösen legyőzünk majd minden gonosz erőt.

Áldásom rátok, és Isten békéje legyen mindnyájatokkal!
Anyátok, a Szentséges Szűzanya