FOLYÓIRATOK, ROVATOK, CIKKEK ismertetése, ajánlása

2013.09.02 10:37

FOLYÓIRATOK, ROVATOK, CIKKEK ismertetése, ajánlása

 

    Amelyek a MPM szellemiségét, ízét, lelkületét igyekeznek közvetíteni, tolmácsolni, elmélyíteni, elsősorban a Mozgalomhoz  tartozók, vagy érdeklődők, kereső hívek számára. De nagy lelki haszonnal bárki gyarapíthatja tudását, ismeretét, aki időt tud szakítani, fordítani az olvasásra, legalább időközönként, a Máriás lelkületű pár kiadványból töltekezve.

 

  1. „Mária kora”

 

    A Máriás Papi Mozgalom és a Máriás Mozgalom folyóirata. I. évfolyam. 1999. 1. szám

    Engedélyszám: 403/91 – Belső használatra - , Címünk: MKH, Jasikova 20,821 03 Bratislava

    A szlovákiai magyar MM felelős címe: Albert István, 943 61 Salka 317

     A folyóirat irányvonala:

    Megismerni Szűz Máriát, mivel Ő korunk jele. Elhárítani e kor elferdüléseit. Elősegíteni az új evangelizációt.

    Egyházi jóváhagyás:

    „A nagyszombati Érseki Hivatal jóváhagyásával, 1999. február 17., 479/99 szám.”. ,,S povolením Arcibiskupského úradu v     Trnave, dna 17. 2. 1999,c. 479/99”.

    Felelős szerkesztő:

    Mons. Dobos Péter, Mgr.

    Szerkesztőbizottság:

    Albert István, Grédi István, Grédi Márta, Samarjai Mária, Vojtkova Alzbeta

    Kiadja és terjeszti:

    Zdruzenie Máriina doba, Jasikova 20 821 03 Bratislava

    Nyomja: flash PRESS v. o. s. Stupava – I. negyedév.

 

    „Kedves Olvasóink!

    Egy új egyházi folyóiratot vehetnek kezükbe. Nagyon nehéz körülmények között készült, de ez tulajdonképpen a mennyek Királynőjének szegénysége, és éppen ezért kedves számunkra.

    A folyóirat évente négyszer jelenik majd meg. Ez nem sok, ezért minden teret a Mennyei Anyánk megmentő tervének szentelünk, amelyet a máriás Papi Mozgalom által valósit meg. Természetesen hitünk erősödése is az Ő és az Isten győzelmének számít, ezért olyan kérdésekkel is foglalkozunk majd, amelyeket katolikus hitünkkel és hitéletünkkel kapcsolatban gyakran feltesznek az emberek. Várjuk az Önök kérdéseit is.

    Reméljük, hogy ez a lap az Önöké is lesz, Mária gyermekeié, akikkel közösen hivatott  (meg) valósítani feladatát: a pokoli kígyó legyőzését.

    Mint ahogy a forgalmas úton átkelő óvodások kapaszkodnak a kötélbe, úgy tartsunk össze mi is, ennek a lapnak az olvasói. Mennyei Anyánk vezetésével fogjunk össze, hogy e kor veszélyeit leküzdve biztonságban eljussunk az Ő Szeplőtelen Szívének győzelméhez.

    A szerkesztőség.”

 

    A tizenöt év alatt történt változás, a:      

    „Szerkesztőbizottság:

    Sóti János SJ – Törökkanizsa, Katona Farkas O. Cist..- Zirc, Halmágyi Zoltán – Öskü, Balázs Gergely Sch – Kecskemét, 

    Laikus segítők:

Orlovsky István – Királyhelmec, Péter Júlia  - Apátújfalu, Dr. Berkes Dezső – Szeged, Jákliné Dr. Fodor Adrienn – Budapest, Virághné B. Gizella – Miskolc, Tóth Margit – Léva, Grédi Márta – Felsőszéli, Alemayehu Aster – Somorja, Vojtkova Alzbeta – Pozsony.

    Nyomja: Tlaciaren MERCUR, Dolny Ohaj 128”. (2013. 2. szám alapján frissítve)

Erdélyben a Csikszereda-i Mária Légió, a kialakított kapcsolata révén terjeszti, továbbítja a megrendelőknek, érdeklődőknek. Mi, a MM Háromszék-i tagjai csak nagyon csekély számban  tudtunk alkalmanként kívülálló érdeklődőre találni.

    Isten fizesse a folyóirat minden munkatársának kitartó, áldozatos munkáját, amellyel közreműködnek Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének mielőbbi győzelméhez. Köszönjük, lelkes kis csapat. Az Úr Áldását kérjük mindannyiukra. Sajnos nincs internnettes magyar változata, de azért Gratulálunk!  Testvéri szeretettel, Imre.

 

  1. „Tengernek Csillaga”

Mária korszakának lapja

 

    „Kéthavonta megjelenő, Máriás lelkületű folyóirat. Máriás lelkület – számunkra annyit jelent, hogy amint a Szűzanya mondta: „íme az Úr alázatos szolgáló leánya”, mi is igyekszünk meghajolni Isten akarata, az Egyház teológiai tanítása, az egyházatyák gondolatai és a kétezer éves hagyomány előtt. Ezek értékét igyekszünk a mai zavaros világban újból és újból felmutatni. Emellett egyes Mária kegyhelyek ismertetése, üzenetek ismertetése is jellemző a lapra – megfelelő egyházi szűrést követően.”

 

    Megtalálható a netten: www.tegernekcsillaga.hu, honlapon, A Tengernek Csillaga folyóiratok gyűjteménye linkre kattintva, majd a címlap képére kattintva, betöltheti őket - PDF - ,formátumba.

 

Ebben a folyóiratban 2009-től indult egyROVAT”, pár oldalon, díjmentesen, a Főszerkesztő úr és a Gobbi atya által újonnan kinevezet Országos Felelős, Dr. Kovács Zoltán atya egyeztetése alapján. (Gy. Oszkár atya elhunyta után).

    Mária kora – A magyarországi Máriás Papi Mozgalom életéből”.

    2009

    Jan-febr.   Szent Család ünnepe

   Szűz Mária istenanyasága

   Gyertyaszentelő Boldogasszony

                            Postaládánkból

    Márc-ápr.  Don Sefano  atya (új évi  kör-) levele.

    Kovács Zoltán – Nagypéntek

Máj-jun.    Mária hónapja és a Máriás népi vallásosság

    Pünkösdi búcsú, Csíksomlyón

    Az Isten nélküli társadalom csődje

    Postaládánkból

Jul-aug.    A Szentmise mint meghívás vendégségbe

A Boldogságos Szűzanya szüleinek tisztelete

A Mária jelenésekről

Postaládánkból

Szept-okt   Magyarok Nagyasszonya

Nagyboldogasszony

Rövid emlékezés Kiss Áron atyára

Nov-dec.   A Szeplőtelen fogantatásról

2010 (a Szlovákia-i testvér lap kérésére név-változtatás) – „Mária Korszaka”, lett.

Jan-febr.   Hajag Csillag könyörögj érettünk!

Márc-ápr. Don Stefano Gobbi atya (új évi kör-) levele a MPM Országos és Körzeti felelőseinek

A Szentmise mint meghívás vendégségbe

Postaládánkból

Máj.jun.   A Szentmise mint meghívás vendégségbe

A napban öltözött Asszony

Postaládánkból

Jul-aug.    Az Országos találkozóról

A Betegek Szentségéről

A szenvedések négy kelyhe

Jasna Gora

Szept-okt. A helyes Mária tiszteletről

A félelem a Sátán műve

Beszámoló a MPM életéből

Nov-dec. Szükségünk van őseink hitére

Stefano Gobbi atya levele

2011

Jan-febr. Mi is a MPM?

Hírek a Mozgalmunk életéből

Márc-ápr. Kell-e Szt. Józsefet tisztelni?, (ajánlom Katona Farkas atya cikkét ).

                        A MPM Országos és Helyi Felelőseinek, Gobbi atya (új évi kör-) levele

                        Máj.jun. A Szentlélek és a MPM

                        Ez a május

                        Jul-aug. Micsoda a MPM?

                        Tekintsetek az Égre!

                        Szept-okt. Gobbi atya meghalt

                        Nov-dec. Francis Geremia: Mária Szeplőtelen Szívének fénysugarai

                        Égi ragyogásom

                        2012

                        Jan-febr. Quartilio Gabrielli atya  (új évi) körlevele

                        Márc-ápr. Hogyan  tovább MPM?

                        Mária miért választott ki pont Téged?

                        Máj-jun. A Leányfalus-i  lelkigyakorlat

                        A Máriának szentelt pap, Mária tulajdona

                        Jul-aug. 40 éves a MPM

                        Mária által formált papok serege

                        Szept-okt. (kisebb cikkek, témák), Zűrzavar kora, A becsapás befolyása, A Sátán a sötétben uralkodik, Sátán, a                         nagy csaló, Mennyien mondtak „igent”  ennek e délibábnak, A feladat, amit a Szűzanya ránk bíz: „legyünk az új                         evangelizáció apostolai”, Az alvajáró.

                        Nov-dec. A „Mária Korszaka” c. rovat megszűnik

                        Nemzetközi lelkigyakorlat Collevalenza-ban

                        Cönákulum ideje

                        Válaszlevél

 

    Ajánlom: a 2010 jan-febr. számból  - Interjú Jorge Mario Bergoglio biborossal, Buenos Aires érsekével . (fordította Kovács Zoltán atya) „A keresztség egyszerű dolog! A Buenos Aires-i Főegyházmegyében minden papot arra kértek fel, hogy a keresztségben való részesülést tegye a lehető legegyszerűbbé, elkerülve így a farizeusi magatartást, és minden olyan feltételt, ami csak növeli a keresztségtől való elfordulást. (idézet részlet)

 

    Nyilatkozatom a „Rovat”-tal kapcsolatosan

    A leközlés sorrendjét követve, - ottan voltam, (sajnos évek óta csak egyedül Erdélyből, két személy biztatásomra egy-egy alkalommal eljött),  amikor ezt a döntést a többség elfogadta. Megjegyeztem, nálunk Szőkefalva közvetítése által sokkal jobban ismerik a Tengernek Csillagát, a régebbi, feleslegben maradt számokat díjmentesen osztogatják időnként, így legalább eljut másokhoz is, de ha nincs aki cikkeket írjon, vagy legalább is ebbe besegítsen, ez van. A Mária korát is a saját költségemre ingyen is osztogattam, egy ideig. Utóbb már öt dr.-ra volt igény csupán.

    Nagyon fájó, hogy Erdélyben még most sincs egyházmegyei Felelős, akkor, hogy legyen lapja. Birman J. atya kezdetben aktívan áthozta, terjesztette a Kék könyveket, ahogy tudta. Csíksomlyón, a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szombatján,  lelki napot is tartottunk, de betegeskedni kezdet, nem volt aki felvállalja, a tagok is lassan lemorzsolódtak, más közösségekhez csatlakoztak. Miért?

    Még cikkek folyamatos szerkesztése is nagy munkát, figyelmet, alapos ismereteket, tájékozottságos igényel, és nagy-nagy felelősséget.

    A Kék könyv üzeneteinek tartalma is, zavarba hozott egyeseket, egy idő után, amikor elkezdték végezni a Cönákulumokat. Ezért írtam én is E. Mátyás atyának, eligazítását kérve. Akár az Igazság könyve, jelenleg, felborzolja a kedélyeket, az álló vizeket. Szembe kell nézni a Valósággal.

    Az utóbbi idők eseményei, történései cselekvésre késztettek, - „ha nincs ló, jó a szamár is” – elvet magunkévá téve, kiléptünk a nyilvánosság elé. Azzal amink van, úgy ahogy tudjuk, de felvállaljuk azt amiről meggyőződtünk, hogy hozzátartozik a Mennyei Atya velünk kapcsolatos tervéhez, akaratához. Krisztus követése minden megkereszteltnek feladata, a bérmálkozáskor ezt tudatosan, felnőtt módon nyilvánosan vállaljuk, nap mint nap törekszünk úgy élni, - „az igaz ember hitből él” - lelkiekre  vágyik, törekszik

    Másokat is erre segíteni, támogatni, bátorítani akarunk, hogy minél többen Célba érhessünk, megszabadulva béklyóinktól, azaz a bűneink bilincseitől. Így kezdődött tanúságtételünk Januárba a Mária Rádió „Pro-vita Homonis” élő  adásában.

    Majd Szőkefalván egy rövid Cönákulummal engeszteltünk, szünetben megismerkedtem J. Gábor  Szerkesztő úrral, akivel már régebben szerettem volna találkozni. Így jött létre egy elvi megegyezés, Ő továbbra is ugyan úgy  kész  cikkeket díjmentesen leközölni, akár a MPM, vagy  MM  rovatban.

    Megszerkesztettem a cikkeket, és elküldtem, egy picit pofozott rajta és leközölte, a május-júniusi számtól kezdődően. Fő cím: „Mária kicsinyei”, alcím: „Erdély-i Máriás Mozgalom életéből

    Mi – laikusok - valóban a Szűzanya Szeplőtelen Szívének legkisebb gyermekei vagyunk, és azok is akarunk maradni. (Sz.Sz.Sz.lk.gy.). Kicsinyek, egyszerűek, őszinték, alázatosak, de határozottak, szókimondók, hűségesek.

    Az alcím időnként változhat, ha lesznek még más kerületekből is akik küldenek cikkeket.

    A „Postaládánkból” részt is igénybe lehet venni, ha tudunk válaszolunk, akár nyílt levélben, akár személyesen.

 

    A nettel kapcsolatosan: amíg még lehet, miért ne vállalnák fel nyíltan, hitünket, nézeteinket, meggyőződéseinket, elveinket, amikor mások alattomos módon, kétértelműen, hátsó szándékkal sokakat megtévesztenek, félre vezetnek, féligazságok hirdetésével, meggondolatlan mondatokkal, kijelentésekkel, netán „könyv- címekkel”, figyelmetlenség, vagy tudatos csúsztatásból?   

    Sajnos, elöljáróink néha visszaélnek hatalmukkal, elhallgatatva az Igazság szócsöveit, - miért nem alkalmazzák a bizonyítás elvét – „Ha rosszul, szóltam, bizonyítsd be, különben, miért versz engem?”.            

   Ha felebarátod téved, vétkezik, intsd meg, figyelmeztesd, ha hallgat rád, megmented életét. Különben tőled kérem számon vérét. Aki sokat kapott, arról kell számot adnia. Aki kicsit,  kevesebbről kell elszámolnia. Nincs mitől, kitől félni! Csak amit a Mindenható Isten megenged, az történhet meg.

    Mindent Isten nagyobb Dicsőségére, és a lelkek Üdvösségéért!!! Áve Mária

    Testvéri szeretettel Imre.