Ferenc pápa keresztje

2013.12.06 17:24

 

 

A kép melletti rajzon a nevezetes sátánista bálványra, Baphometre ismerhetünk,amelynek körvonalait mintegy „becsempészték”  Jézus ábrázolásba.

Baphomet annak a bálványnak a neve, amelynek imádásával a templomos lovagrend tagjait vádolták. A templomosokat tartják a mai szabadkőművesek és illuminátusok szellemi elődeinek. Ismert sátánista szokás valamit „visszafelé” írni, vagy mondani, pl. egy név betűit a héber kabbala módszereinek megfelelően variálni. Nagy valószínűséggel így alakult ki ez a név is, bár vannak rá más magyarázatok is. Az ábécé jeleit egymás mellé írva, majd alá ugyanazt, csak hátulról kezdve. Héber betűkre alkalmazva a Sophia (akit az ókori pogány vallásokban a bölcsesség istennőjeként tiszteltek) szóból ezzel az „atbash kódolással” a Baphometet kapjuk (bár a Sophia görög szó, míg a Baphomet eredete nem tisztázott). A Sophia héber betűkkel így írandó: ש (shin), ו (vav), פ (pe), י (yod), א (alef). A Baphomet pedig: ב (bet), פ (pe), ו (vav), מ (mem), ת (tav). (Aleister Crowley egyik álneve is Baphomet volt. A Baphometet “Mendes Kecskéje”-ként, és “Fekete Kecske”-ként is említik.)

 

A kos- vagy kecskefej a mendészi bakra utal, az egyiptomi Neter Amon jelképére, akit a „rejtőzködő, a mindenben jelen lévő”-ként emlegettek, s így a legközelebb áll a természetben mindent átható a sötét erőhöz. Elterjedt a fej pentagramban való ábrázolása is, mely önmagában is sátáni szimbólum. A koncentrikus körökben a Leviatán szó látható héber betűkkel (az alsó csúcstól kezdődik, és az óramutató járásával ellentétes irányban olvasandó). E név az ofita zsidó hagyományokból származik, a mezopotámiai mitológia szerinti Mélység Sárkányának lényegét jelenti, amit néha a saját farkába harapó, testével kört formáló kígyóként is jelképeznek. Ez a jelkép tehát ilyen multikulturális hatásokkal testesíti meg azt, amit mi Sátánnak nevezünk.