Egyiptomi vérengzés prófétai szemmel és imára felhívás

2013.08.28 20:04

Egyiptomi vérengzés prófétai szemmel és imára felhívás

 


 

A felgyújtott YMCA keresztény központ Egyiptomban
 
Kedves Testvéreim!
 
Bizonyára sokan halljátok és olvassátok a hírekben, hogy Egyiptomban politikai és vallási konfliktusból adódó vérengzések folynak. Nagy a zűrzavar, az egyiptomi kormány szükségállapotot is elrendelt, és a lövöldözésekben nagyon sokan haltak meg. A világi sajtóban a rendőrség által megtámadott tüntetők áldozatairól olvastam a legtöbbet, míg a keresztény média beszámol olyan eseményekről is, amelyekről máshol nem olvasunk - gondolok itt az Egyiptomban élő keresztények tömeges megtámadására, meggyilkolására, ami ugyanezen a napon történt. Nem csoda, hogyegy egyiptomi keresztény vezető sürgős imakérést küldött a világ keresztényeihez (részletesen lásd lentebb).
 
Azok kedvéért, akik nem annyira követték figyelemmel az Egyiptomban folyó eseményeket, egy kis összefoglalót szeretnék írni, majd néhány prófétai gondolatot szeretnék hozzáfűzni.
 
Tehát: a néhány éve kezdődött "arab tavasz", azaz az arab országokban kitört forradalmak hatására, többek között Egyiptomban is eltávolították a régóta hatalmon levő diktatórikus rezsimet. Nem sokkal később egy olyan elnököt választottak az ország élére (Murszi), akit a forradalmakban aktív szerepet játszó Muzulmán Testvériség támogatott. Ez egy nemzetközi szervezet, amely az iszlám térhódítását radikálisan képviseli.
 
Nemrég, Murszi hatalomra kerülése után egy évvel, újra tüntetések és forrongások törtek kiEgyiptomban, a Murszi elnökkel elégedetlen tömegek részéről. Viszont az elnököt támogató Muzulmán Testvériség sem maradt tétlen, és egyre nagyobb lett a zavargás. A hadsereg parancsnoka a rend érdekében átvette a hatalmat és hamarosan eltávolította a helyéről Murszi elnököt, és egy ideiglenes elnököt nevezett ki a választásokig. Ezúttal a Murszit továbbra is támogatók kezdtek tüntetésekbe, és a helyzet egyre rosszabb lett. A rendőrség is erőteljesen beavatkozott az eseményekbe, például a tüntetők táborhelyeit számolta fel.
 
Úgyhogy most úgy néz ki a bonyolult helyzet, kicsit leegyszerűsítve, hogy a jelenlegi tüntetők leginkább a Muzulmán Testvériség által támogatott Murszi szimpatizánsai, és a mostani tüntetések idején érték támadások a keresztény gyülekezeteket vagy templomokat, illetve keresztény intézményeket. Például felgyújtották a YMCA keresztény központot Egyiptomban, megtámadtak egy keresztény könyvesboltot, egy adventista lelkipásztort a feleségével együtt elraboltak, és még nem lehet tudni, hány keresztény halt meg a célzott támadásokban.
 
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy van olyan konzervatív muzulmán szervezet, amely viszont elítéli ezeket a támadásokat. Hiba lenne általánosítani, és csupán muszlim vagy keresztény háttér alapján két táborba sorolni az embereket. Isten nem azt nézi, amit az ember, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van (lásd: 1 Sámuel 16:7).
 
Habár a Biblia prófétai tanítása alapvető az egyiptomi események helyes szemléléséhez, emellett aktuális kijelentéseket is ad az Úr, hogy az Ő szemével lássunk, és az Ő akarata szerint tudjunk imádkozni. Szerdán reggel az Úr elém hozta Ézsaiás próféta könyvéből a 19:1-4-et. Az Egyszerű fordításban így olvasható ez a prófécia:
 
Az Örökkévaló súlyos kijelentése Egyiptomról:
 
Nézzétek! Az Örökkévaló gyors felhőn szállva Egyiptomba siet.
    Egyiptom istenei reszketnek és remegnek előtte,
    s a nép szíve megdermed.
Ezt mondja az Örökkévaló: „Egyiptom lakóit egymás ellen fordítom:
    testvér testvér ellen,
lakos a szomszédja ellen,
    város város ellen,
tartomány tartomány ellen
    — mind egymás ellen harcolnak.
Összezavarom és tanácstalanná teszem őket.
Kérdezik majd bálványaikat és varázslóikat,
    tanácsért futkosnak halottidézőkhöz és jósokhoz,
de hiába!”
„Kiszolgáltatom Egyiptomot egy kegyetlen uralkodónak,
    erőskezű király igázza le őket”
    — ezt mondja Uram, az Örökkévaló, a Seregek Ura.
 
Először nem nagyon törődtem ezzel, hiszen úgy gondoltam, a hírekben régóta hallunk a tüntetésekről és hasonló dolgokról. Viszont később a nap folyamán olvastam a hírekben az aznapi véres eseményekről, és megértettem, hogy nem véletlenül jelezte az Úr reggel, mi fog történni. A Szentírásban olvasható próféciából is egyértelmű, hogy Isten uralkodik az események fölött, és a hamis istenek feletti ítélet következményei ezek az események. Istennek mindenre van terve, és jó ha látjuk ezt. Néha mindenért imádkozunk, ami csak eszünkbe jut, amit csak jónak gondolunk, de jobb, ha megismerjük Isten útjait, hallunk az Úrtól aktuális kijelentést, és csak az Ő akarata mentén imádkozunk.
 
Évekkel ezelőtt az egyik Imádat Sátor alkalmon Miskolc-Perecesen, miután bementünk Isten jelenlétébe,egy prófétai kijelentés kezdett kibontakozni, amit az egyik barátom látomásával indított el a Szent Szellem. Ez több nemzetközi vonatkozású dologról szólt, és az egyik jelentős része az iszlám országok fölötti betonkemény sötétségről szólt. Az ott kialakult prófétikus légkörben tovább figyeltünk a Szent Szellemre, és a vezetése szerint imádkoztunk, többek között azért, hogy az Úr törje fel ezt a betont és szüntesse meg ezt a sötétséget ezekben az országokban, és ehhez kapcsolódó dolgokért imádkoztunk, végső soron azzal a céllal, hogy az ottani keresztények bátran és hatékonyan tudják képviselni az evangélium világosságát. Pár hónap múlva kitört az "arab tavasz"...
 
Azóta itt a blogon is beszámoltam azokról az örvendetes hírekről, miszerint az egyiptomi keresztények nagyon aktívak az országban. Egy híres egyiptomi keresztény dicsőítésvezető nagyszabású rendezvényeken hirdette Jézus Krisztus evangéliumát, valamint egy tízezres keresztény ifjúsági konferenciáról is lehetett olvasni, és ezek csak a leglátványosabb dolgok voltak, miközben egyre többen megismerik Jézust, és megtérnek.
 
Amikor az Úr feltöri a betont, sok addig rejtett dolog kerül először napvilágra. Hiszem, hogy az Úr engedélyével tört elő a Muzulmán Testvériség, hogy napvilágra jöjjön, és ne lehessen többé sötétség. A mélyen rejlő gyökerek kifordulnak, és lelepleződnek. Nem véletlen, hogy az Úr munkájára, az iszlámtól elforduló, Jézusban hívő emberek tevékenységére, és a megtérésekre reagálnak az ördögi erők is. De az Úr sem nézi tétlenül mindezt. Arra kérek mindenkit, hogy imádkozzunk az Egyiptomban élő testvéreinkért Krisztusban, akik sok üldöztetést élnek át ezekben a napokban. Ezt tanítja az Efézus 6-ban Pál, ahol többek között azt is olvassuk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Majd később így buzdít az egymásért való imádkozásra: "Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az Evangélium titkát" (Ef 6:18-19)
 
Az egyiptomi keresztény vezető (akinek a nevét biztonsági okokból nem közlik) azt írja, hogy nem azon kell most vitázni, hogy a tüntetők helyesen viselkedtek-e, és nem azon kell siránkozni, hogy leégett sok gyülekezeti épület, hiszen az elveszett lelkek sokkal nagyobb veszteséget jelentenek. Arról is beszámol, hogy egy tíz éves kislányt akkor gyilkolt meg egy fanatikus iszlamista, amikor épp a Bibliaiskolából ment hazafelé.Idézet a levélből:
. . .
" ... A Muzulmán Testvériség dühös tagjait látjuk és halljuk a TV képernyőn, akik azzal fenyegetőznek, hogy egész Egyiptomot felgyújtják, hogy létrehozzák az úgynevezett "Egyiptomi szabad hadsereget", és harcoljanak a jelenlegi hadsereg ellen, és így felgyorsítsák a harcokat a Dzsihádistákkal a Sínai félszigeten, valamint hogy az egyiptomiak nem fognak tudni aludni mindaddig, míg a korábbi elnök, Murszi, vissza nem kerül a hivatalába. Kérlek titeket, imádkozzatok folyamatosan az országomért. Ezek az eddig látott legnehezebb napok.
 
A békés Egyiptom most elmerült az erőszakban, a gyűlöletben és a bosszúvágyban. Az én szívem, több millió keresztény és muzulmán egyiptomi szívével együtt vérzik, miközben azt látjuk, hogy Egyiptom egy különös országgá változik át, amilyennek soha nem ismertük. Kérlek, imádkozzatok a következőkért:
  • Térjen vissza a béke a városainkba
  • Az egyiptomi rendőségnek és fegyveres erőknek bölcsességért, miközben azokat a kiemelkedő biztonsági problémákat kezelik, amelyekkel szembesülniük kell
  • Rendkívül nagy erővel szálljon a keresztények szívére a szeretet és a megbocsátás, miközben arra törekszünk, hogy Jézus tanítását kövessük, hogy imádkozzunk a támadóinkért és az üldözőinkért, és bocsássunk meg nekik
  • A józan ész hangja térjen vissza a Muzulmán Testvériség tüntető tömegeihez, hogy az agymosott követőik megálljanak, elgondolkodjanak, és a józan észre hallgassanak, és ne az őket megtévesztő vezetők parancsaira.
"Ya Rab" (Uram) mentsd meg Egyiptomot a gonosztól!"