Édesanyám lesz az a Szentély, ahol Én a megtisztulás napjai alatt tartózkodni fogok

2012.03.16 13:40

Gyermekeim, az Én békém legyen veletek!

Ellenfelem fokozta a nyájam elméjére és az egész emberiségre gyakorolt támadásait. Így, amint Szentlelkem elkezd távolodni, a mentális támadások erősebbek lesznek. Ne veszítsétek el fejeteket, ne essetek kétségbe, imádkozzatok és utasítsátok a támadásokat vissza, vegyétek Vérem pajzsát, és szenteljétek Véremnek magatokat. Takarjátok be magatokat Testemmel és Véremmel, és vegyétek fel a lelki fegyverzetet, akkor ellen tudtok állni és vissza tudjátok utasítani ezeket a támadásokat. Legyetek éberek és virrasszatok minden pillanatban, mert az ellenségem ismeri gyengeségeteket, ezért erősítsétek meg nyitott ajtótok zárait a böjttel, bűnbánattal, imával és lelki táplálékkal.

Ismét mondom nektek, ne féljetek, mindezek a megtisztulásotok részei. Legyetek egységben Velem, és a megpróbáltatás elviselhetőbb lesz. Egy rövid ideig veletek leszek, ne legyetek szomorúak, nem foglak elhagyni benneteket. Veletek maradok Édesanyámon keresztül. Édesanyám lesz az a Szentély, ahol Én a megtisztulás napjai alatt tartózkodni fogok. Imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és elmélkedjetek a titkokon, és Édesanyám békét fog adni nektek, és megvigasztal benneteket a megpróbáltatás e napjaiban.

Ne maradjatok távol Édesanyámtól, Ő majd a gondjaitokat viseli, a ti menhelyetek és védelmetek lesz, és az út végén megmutatja nektek Fiát, méhének Áldott Gyümölcsét. Gyermekeim, a Pünkösd után, a teremtés elkezdi változásait. Ne féljetek azoktól az eseményektől, amelyeket látni fogtok, gondoljatok arra, hogy mindennek be kell következnie, ami meg volt jövendölve erre az időszakra, amint az írva van. Nyájam, boldogok lesznek azok, akik túljutnak a megpróbáltatásokon, mert a szemetek látni fogja az Emberfiát, amint minden fenségével és dicsőségével leereszkedik az Égből, és ti megszemlélhetitek az Új Mennyei Jeruzsálemet minden pompájában és dicsőségében, mely rátok vár.

Ezek a napok közelednek, a világosság hamarosan feloszlatja a sötétséget és Isten Országa köztetek lesz az idők végezetéig. Legyetek felkészülve a lelkiismeret felébresztésére, és ne féljetek. Ne feledjétek, az öregembernek bűnösként kell meghalnia, mielőtt új lényként születne meg, mivel a Szentlélek által, lelki lénye teljesen átformálódik. ( Megj. A halál után a lélek megtisztul és tökéletessé válik). Ismét mondom nektek, a figyelmeztetés után ti már nem lesztek ugyanazok: lelketek uralkodni fog az anyag fölött, és ti új lelki lényeg lesztek, hogy teljesítsétek Isten Országára vonatkozó küldetéseteket. Ti, az Én nyájam lesztek, és Én a ti Örök Pásztorotok.

Örvendjetek tehát gyermekeim, mert rabszolgaságotok és kínszenvedésetek napjai véget érnek. Az Új Égen és Földön öröm, béke és boldogság vár rátok, melyeket senki sem veheti el tőletek.

Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok.
Én a ti Mesteretek és Pásztorotok vagyok,
A Názáreti Jézus