Az új pápa első szavai a hívekhez

2013.03.14 22:46

Jean-Louis Tauran protodiakónus bejelentése után az új pápa, az argentin jezsuita Jorge Mario Bergoglio, eddigi Buenos Aires-i érsek 20 óra 21 perckor kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére, és köszöntötte a híveket. Az eső ellenére a Szent Péter téren több mint százezren gyűltek össze, és ünnepelték az új pápát.

Bergoglio pápa ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez:

Ezek voltak az új pápa első szavai, amelyeket a Szent Péter téren összegyűlt hatalmas hívősereghez intézett, majd így folytatta:

Tudjátok, hogy a konklávé feladata, hogy püspököt válasszon Róma számára. Úgy látszik bíboros testvéreim a világ végéig elmentek, hogy megtalálják, de most itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást.(amellyel) Róma egyházmegyei közössége fogadja püspökét, köszönöm.

Mindenekelőtt szeretnék egy imát mondani XVI. Benedek emeritus püspökünkért. Imádkozzunk mindnyájan érte, hogy az Úr áldja meg és a Szűzanya őrködjön felette. Ezután I. Ferenc pápa elimádkozta a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát és a Dicsőség az Istennek imákat, majd tovább folytatta beszédét:

Most megkezdjük ezt az utat, a püspök és a nép útját, a római egyház útját, amely elől jár a szeretetben (szeretetben vezeti, elnökli a többi egyházat). Ez a testvériség, a szeretet, az egymás közötti bizalom útja. Mindig imádkozzunk egymásért, az egész világért, hogy megvalósuljon a (egy nagy) testvériség. Azt kívánom, hogy az egyháznak ez az útja, amelyet ma kezdünk el az itt jelen lévő bíboros helynököm segítségével, gyümölcsöző legyen ennek az olyan szép városnak az evangelizációja szempontjából. Most áldásomat adom, de előtte szeretnék egy szívességet kérni tőletek. Mielőtt a püspök megáldja népét, azt kérem, hogy imádkozzatok az Úrhoz, hogy áldjon meg engem (imádkozzatok ti, hogy az Úr megáldjon engem, hogy az Istentől jöjjön az az áldás, amit átad a püspök nektek). Csendben mondjuk el ezt az imát értem.

Ezután a protodiakónus bíboros bejelentette: Ferenc pápa minden jelenlévő hívőnek, valamint mindazoknak, akik áldását fogadják a rádió, a televízió és az új kommunikációs eszközök révén, teljes búcsút ad az egyház által megállapított formula szerint. Imádkozzunk a Mindenható Istenhez, hogy őrizze meg sokáig a pápát az egyház élén, adjon békét az egyháznak és az egész világnak.

Ferenc pápa ezután latin nyelven áldását adta a jelen lévőknek és minden jóakaratú embernek. Ismét köszönetét fejezte ki a fogadtatásért, majd így búcsúzott: Hamarosan találkozunk. Holnap a Szűzanyához fohászkodom, hogy őrizze meg egész Rómát. Jó éjszakát és jó pihenést kívánok.

P. Federico Lombardi SJ, szentszéki szóvivő a pápaválasztás után tartott sajtókonferenciáján elmondta, hogy valószínűleg a Szentatya a Santa Maria Maggiore bazilikát keresi fel.

Vatikáni Rádió, 2013.03.13.

(zárójelben a szinkron fordítás szövege – Török Csaba atya fordítása)