AZ ÚJ HAJNAL FÉNYE ISTEN NÉPÉNEK ÖRÖME LESZ

2012.05.17 15:20

 

2012. május 17. du.3:20

Szívem drága gyermekei, az Úr békéje legyen veletek!
Az új hajnal fénye Isten népének öröme lesz. Előre Fiam nyája, és ne térjetek le az Ég által kijelölt ösvényről. Én, az Édesanyátok, veletek vagyok, hogy vezesselek és irányítsalak benneteket Atyám királysága felé. Ne törődjetek a megpróbáltatások nehézségeivel, előre, ne habozzatok; a dicsőségre gondoljatok, amely rátok vár az új és mennyei Jeruzsálemben!

A Menny leszáll a földre, és a ti szemetek, nyájam, szemléli majd Isten dicsőségét.
Fiam nyája, maradjatok meg a szeretetben, és vigyétek el a szeretetet az új teremtés kapuihoz.

Gyermekeim, Isten a szeretet, és a szeretet mindent megtehet. Bízzatok Istenben, és semmi nem árt majd nektek, keressetek menedéket a szeretetben, és békére találtok, meg arra a lelkierőre, melyre szükségetek lesz, hogy szembesülni tudjatok a közelgő megpróbáltatások napjaival.

A tisztulás ezerkétszázkilencven napja csak egy álom lesz, ha megmaradtok a szeretetben, cserébe fogadjátok Isten dicsőségét majd az új teremtésben. Teremtmények, gondoltatok valaha is az örömre, amelyet Isten jelenlétében fogtok érezni? A nemzedékek között ti kiváltságosak vagytok nyomorúságotok és bűneitek ellenére, mert Isten megtisztít benneteket, és megtisztulásotok lesz az útleveletek Isten dicsőségéhez. Hány próféta, és hány áldott lélek kívánta volna látni, amit ti láthattok majd! A ti megpróbáltatásotok ideje semmiség az örökkévalósághoz és Isten akaratához képest, ahhoz a kegyelemhez képest, amikor lelki jelenlétetek látni fogja a Királyt teljes dicsőségében.

Gyermekeim, hamarosan minden elkezdődik, de ne féljetek. Maradjatok velem, és engedjétek ennek a szerető Anyának, hogy elvezessen titeket Fiához, az Ő dicsőségébe; imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és ne féljetek, mert Rózsafüzérem az út, amely Fiamhoz vezet benneteket.

Én vagyok az Üdvösség Bárkája, hogy sértetlenül vigyelek el benneteket az új teremtés kapuihoz. Gyűljetek körém, én gondotokat viselem, mint tyúkanyó a csibéinek. Nem fogom hagyni egyetlen gyermekemet sem elveszni, betakarom őket palástommal és a keblemen melegen tartalak benneteket. Kézen fogva vezetlek benneteket Isten dicsőségéhez.

A Szentháromság Egy Isten békéje maradjon bennetek!
Anyátok, Mária, a Minden Népek Asszonya