Az Oltáriszentségi Jézus felhívása az emberiséghez

2012.08.03 08:10

 

2012. augusztus 3. de. 8.10-kor

Gyermekeim, a béke legyen veletek!

A két égitest ütközése dicsőséges keresztemet fogja formálni. Az ütközés megrázza majd a földet, és kimozdítja tengelyéből, úgy, hogy az idő egyre jobban megrövidül. Atyám Szent és Isteni Akarata nem engedi, hogy ezek az aszteroidák összeütközzenek a földdel, mivel az katasztrófa lenne a teremtés és a teremtmények számára. Atyám azért engedi, hogy az űrben történjen az összeütközés, hogy megmutassa az embereknek az Ő Nagyságát, Irgalmát, és Jóságát; a katasztrófával ellentétben az emberek az én dicsőséges keresztemet láthatják majd ragyogni az égen, hét napon és éjszakán keresztül, ami jelzi számukra a „figyelmeztetés” közelségét.

Gyermekeim, készüljetek fel erre a nagy eseményre, és ne féljetek: az én Dicsőséges Keresztem sokaknak gyógyulás és megváltás lesz, míg mások elutasítják, és sokan csak jelentéktelen kozmikus eseménynek fogják tartani. A tudósok azt fogják mondani, hogy ez egy kozmikus jelenség, mint a bolygók együttállása; de te, népem, tudni fogod, hogy ez az Ég felhívása a felkészülésre, és az öntudatra ébredésre.

Gyermekeim, minden esemény felgyorsul e hitetlen nemzedék gonoszsága és bűnei miatt; ezért Atyám Szent Akaratából küldi nektek e jeleket, hogy megbékéljetek Istennel, és a lehető leggyorsabban térjetek vissza az üdvösség útjára. A Szentháromság nem akarja, hogy oly sok lélek vesszen el a tudatlansága miatt. Legyetek hálásak Atyámnak, mert oly nagy az ő Szeretete, Irgalma örökké tartó, és ismeri makacsságotokat, mégis lehetőséget ad nektek, hogy visszatérjetek Hozzá, és rátérhessetek az útra, mely az Örök Élethez vezet.

Újra mondom, készüljetek fel, gyermekeim. Szemeitek olyan eseményeket fognak látni, amilyeneket szem nem látott soha azelőtt; áldottak vagytok gonoszságotok, és bűneitek ellenére, mert Atyám kiválasztott benneteket, hogy holnap közületek sokan legyetek az Ő örökösei, és az Ő választott népe.
Imádkozzátok gyermekeim az Irgalmasság Rózsafüzérét, és ne mulasszátok el az én órámat, amikor sok mindent elengedek a lelkeknek ebben az időben, vagyis a sötétség idejében.

Az én békém legyen veletek, és áldásom védelmezzen benneteket.
Atyátok, a Názáreti Jézus; a barát, aki sosem hagy cserben benneteket.
Terjesszétek ezeket az üzeneteket a föld minden szegletében.