AZ ÉN SZAVAM EGY ERŐTELJES FEGYVER AZ ERŐDÍTMÉNYEK BEVÉTELÉRE

2011.02.21 01:10

JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ

2011. február 21. 1:10

Gyermekeim, az Atya, a Fiú és a Szentlélek békéje legyen veletek!

Kicsinyeim, tudtotokra kívánom adni, hogy csak rövid ideig leszek veletek, a Figyelmeztetésem után elválok tőletek, úgy lesz minden, amint írva van, de ne szomorkodjatok, hanem örvendjetek, hiszen azért megyek el, hogy előkészítsem lakhelyeteket az Új Mennyei Jeruzsálemben.

Itt hagyom nektek Édesanyámat, nevelőapámat, Szent Józsefet, az én szeretett Mihályomat, valamint az Arkangyalok és angyalok légióit, akikkel együtt, harcoló hadseregem, le fogjátok győzni ellenségemet és gonosz seregét.

 

Gyermekeim, az Én Szavam egy erőteljes fegyver az erődítmények bevételére. Nektek adom, hogy teljes legyen fegyverzetetek, hogy ellen tudjatok állni ellenségem minden támadásának. Ne feledjétek, a legerősebb támadások elméteket, érzékeiteket, erőtöket és memóriátokat fogják érni.

Az elmétek az, ahol leggyakrabban támadva lesztek. Ellenségem ismer benneteket és gyengeségeiteket: ha már ellenőrzi elméteket, könnyebben hatalmába keríti a testeteket.

Ezért adom ma nektek a Szavamat, mely a Lélek Kardja, hogy használjátok mindig, amikor szellemi támadás ér benneteket.

Így tehát, fegyverzetetek teljes, melyet minden éjjel és nappal viselnetek kell a védelmetekre, valamint tanítsatok meg másokat is ennek használatára, ne feledkezzetek meg arról, hogy kiterjesszétek azt rokonaitokra is.

Emlékeztetlek erre benneteket, hogy a szellemi harc ezen időszakában megvédhessétek magatokat. 

     

     FEGYVERZET MINDEN KERESZTÉNY SZÁMÁRA EZEKBEN AZ IDŐKBEN

Ef 6,10-18 „… Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben…”,

91. Zsolt, megerősítve Édesanyám rózsafüzérével, lélekben Szeplőtelen Szívvel egyesülve, összhangban tanításaimmal, Isten kegyelmi állapotában, lehetőség szerint napi szentáldozással vagy lelki áldozással a Nagy Megpróbáltatások idején. Hit, Remény, Irgalmas cselekedet és mindenekelőtt sok Szeretet. Felajánlás az Én Drága Véremnek, Imádságok a Védelemért Szent Mihályhoz, XIII. Leó pápa exorcista imádsága, ima a saját őrangyalotokhoz, rózsafüzér az angyalokhoz, a Lélek Kardja (Isten szava).

Ha megtámadnak, válaszolj a Lélek Kardjával, az Én Kardommal, az alábbiak szerint:

             

                                         SZELLEMI TÁMADÁS

 

Megbocsátás hiánya----------------------------------- Ez. 20,43, Mt. 18,21,34

A zenék tudatalatti üzenetei---------------------------    Iz. 5,11.12 56,12

Gúnyolódás---------------------------------------------       Iz. 28,22

Gyűlölet ------------------------------------------------       Tób. 13,14

Megtévesztés -------------------------------------------      Iz. 47,11

Ouija Tábla (Spiritiszta szeánszon használt) ------     Ez. 44, 6 - 9

Hazudozás, csalárdság ---------------------------------    Ez. 13,22 Gal. 3,1

Káromkodás----------------------------------------------- 2Mak. 15, 23.24

Dölyfösség, önteltség -----------------------------------   Péld. 16,18.19

Halál -----------------------------------------------------------Zsolt. 79, 10.12

Elődeink------------------------------------------------------- Ez. 18, minden Rózsafüzér

Hagyaték, birtoklás ------------------------------------------Lev.17,11

Büszkeség, gőg -----------------------------------------------Ez. 28 11 - 19

Megszállottság -----------------------------------------------Zsolt 18-27-91 7, 15

Megkötözöttség-----------------------------------------------Jer.29, 8.9

Bujaság -------------------------------------------------------Ám.4, 1Kor.9.10

Bálványimádás------------------------------------------------Jer.7.30

Gonoszság -----------------------------------------------------Iz. 44, 20 Zsolt. 115,4.8

Házasságtörés--------------------------------------------------Péld. 7,6 – 27, Préd. 9, 4

Kéjelgés---------------------------------------------------------Jer. 13,27

Prostitúció-------------------------------------------------------Préd. 19, 23

Anyaméh gyógyítása -----------------------------------------Zsolt. 139, Lk.1, 39.44

Elkeseredettség ------------------------------------------------Zsid.12,15 

                                                                                

Rákbetegség -------------------------------------------------- -Kiv. 34,7

Okkultizmus--------------------------------------------------- MTörv. 7,24 - 26                                                                                                 

Félelem ---------------------------------------------------------Ján. 4, 18, 2 Tim. 7

Paráználkodás---------------------------------------------------Lev. 20, 18

Elutasítás--------------------------------------------------------Jer. 30,17  Ján 1. és 2. levele

Féltékenység----------------------------------------------------Szám. 5, 12.14  

Aggodalom----------------------------------------------------- Lk. 4,18

Rabszolgaság---------------------------------------------------Róm. 8,15

Gyötrődés ------------------------------------------------------Jel. 9, 4.5

Antikrisztus-----------------------------------------------------1.Ján. 4, 2.3

 

Ezen túl, harcoló seregem, tanuljátok meg használni a Lélek Kardját, és megnyugtatlak benneteket, hogy ellenségem nem lesz képes megsebesíteni titeket.

Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek.

Én a ti Mesteretek vagyok, Jézus, a Jó Pásztor, népének Felszabadítója

Tegyétek ismertté ezt az üzenetet minden nemzettel!