Az Egy - Világegyház bejelentése?

2013.08.24 20:15

Az Egy - Világegyház bejelentése?

 

Ezek voltak az új pápa első szavai, amelyeket a Szent Péter téren összegyűlt hatalmas hívősereghez intézett, majd így folytatta:

Tudjátok, hogy a konklávé feladata, hogy püspököt válasszon Róma számára. Úgy látszik bíboros testvéreim a világ végéig elmentek, hogy megtalálják, de most itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. Amellyel Róma egyházmegyei közössége fogadja püspökét, köszönöm.

Mindenekelőtt szeretnék egy imát mondani XVI. Benedek emeritus püspökünkért. Imádkozzunk mindnyájan érte, hogy az Úr áldja meg és a Szűzanya őrködjön felette. Ezután I. Ferenc pápa elimádkozta a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát és a Dicsőség az Istennek imákat, majd tovább folytatta beszédét:

Most megkezdjük ezt az utat, a püspök és a nép útját, a római egyház útját, amely elől jár a szeretetben (szeretetben vezeti, elnökli a többi egyházat)...

Kiemeljük a következő kijelentést, mert úgy hangzik, mint az  Egy - Világegyház bejelentése:

Elnökli a többi Egyházat ?!