Az Atyám általi lelkiismeretetek felébresztése megmutatja majd nektek az igazságot és felkészít benneteket a megpróbáltatás napjaira

2012.02.07 01:50

2012. február 7. du. 01:50

Megszentelő Mária sürgős üzenete, ALTO DE GUARNE, ANTIÓCHIA

Szívem drága, szeretett gyermekei, anyai védelmem legyen veletek.

Gyermekeim, a Teremtés keservei elkezdődtek, készítsétek fel magatokat a változásokra, melyet bolygótok el fog szenvedni.

Az időjárás már sok helyen elkezdett a nulla fok alá csökkenni, míg más helyeken a hőség kibírhatatlan lesz; zűrzavarrá válik az élet a városokban.

Kezdjétek összegyűjteni a nem romlandó ételeket, nyári ruhákat a nappalokra és kabátokat az estékre: mert reggeltől délutánig meleg lesz, éjjel és hajnalban viszont fagyni fog.

Kezdjetek hozzászokni Isten irgalmában élni, hálásnak lenni a kicsiért vagy a sokért. Ezeket azért mondom nektek, mert amikor a gazdaság összeomlik, a pénz majd nem szolgál titeket többé abban, hogy kielégítse alapvető mindennapi igényeiteket.

Vegyétek azonnal figyelembe hívásomat és ne legyetek makacsok, raktározzatok el mindent, amire szükségetek van, így tudtok szembenézni a megpróbáltatás napjaival, amely előttetek áll. Azok, akiknek megvan az anyagi fedezetük erre, most kell megtenniük; akiknek nincs meg, ne aggódjatok, mert én, az Édesanyátok, nem hagylak cserben titeket, közben fogok járni az Atyám előtt, s csak annyit kérek tőletek, legyen hitetek és bizalmatok, és a napi szükségletetek meg lesznek nektek adva az Atya kegyelméből.

A legfontosabb, gyermekeim, az engedelmesség Atyám akaratának, minden más ezen felül csak ráadás.

A hitetlen népek az Isteni Igazságszolgáltatás áthaladását sokkal kíméletlenebbül fogják érezni, sokan el fognak tünni a Föld felszínéről. A kontinensek össze fognak olvadni és egyetlen kontinenssé válnak. A Föld Izrael 12 nemzetségére lesz felosztva. Ezért, gyermekeim, a felszabadulásotok ideje közel van, a bűn és a gonoszság hamarosan eltűnik. A mennyben az angyalok a „Gloria in excelsis” -t fogják Istennek énekelni. A „Gloria in excelsis” Isten népének éneke lesz a megpróbáltatás napjai alatt.

Gyermekeim, hamarosan a Szentlélek által új teremtményekké lesztek alakítva, Isten dicsőségére. Felébresztésetek Atyám igazságossága által meg fogja nektek mutatni az Isteni Igazságot és fel fog készíteni benneteket a megpróbáltatások napjaira. Az Isteni Igazságszolgáltatást bejelentő harsonák megszólaltak, és hamarosan hallhatóak lesznek a Föld határain. Ne féljetek, imádkozzatok, figyeljetek és higgyetek. Gyűljetek össze egy néppé, mert Örökkévaló Pásztorotok közel van. Óvakodjatok a farkasoktól, drága gyermekeim, mert ők már elszabadultak. Nagyon hamar a bukott angyalok, akiket ti földönkívülieknek neveztek, megjelennek és a békéről fognak mesélni nektek. Azt fogják állítani, hogy ők más galaxisból jött hírnökök, és a béke helyreállítása miatt jöttek. Ne higgyetek hazugságaiknak, mert az egész csak ellenségem szélhámossága, hogy összezavarja az emberiséget. Sokan fognak megjelenni és megvilágosultaknak mondják majd magukat, hogy megtévesszenek benneteket, de még ennél is többen lesznek, akik kiválasztottaknak fogják hívni magukat. A bukott angyalok emberi formát fognak ölteni, hogy hamis üzeneteket hirdessenek, amelyeket sokan mennyből jött üzenetekként fognak elfogadni. Ne figyeljetek ezekre az energiáról és kozmikus erőről szóló üzenetekre, mert ez mind része Ellenségem csalásának, hazugságainak.

Fiam nyája, előre lettél figyelmeztetve, hogy majd ne lepődj meg; maradj az oldalamon és én nem engedem meg Ellenségemnek, hogy ártson neked. Ne higgyetek a hamis prófétáknak, akik azt hirdetik, hogy mindenki meg van mentve, és hogy Isten nem bünteti meg az emberiséget, mert Ő maga a szeretet. Emlékeztetlek benneteket gyermekeim, Isten maga a szeretet, de igazságot kell szolgáltatnia, és nincs üdvösség megtisztulás nélkül. Ne hagyjátok magatokat becsapni senkitől sem, amikor azt mondják, hogy lehet üdvözülni megtisztulás nélkül is. A Mennybe való bejutáshoz először a Kálvárián kell végigmennetek; ahhoz, hogy lássátok a fényt, először ismernetek kell a sötétséget.

A Szentháromság egy Isten békéje legyen mindig veletek, és az Én anyai védelmem maradjon veletek.

Édesanyátok, Megszentelő Mária