Albert István szobrász, festőművész úr nyilvános állásfoglalása!

2013.10.09 09:31

Albert István szobrász, festőművész úr nyilvános állásfoglalása!

 

    Nagy belső örömmel és repeső szívvel – miként az emauszi tanítványok - olvastam nagyon értékes összeállítását. A 18 oldal valódi csemege, annál is inkább, mivel egy más lelkiséghez tartozó személy , de akit sokoldalú elfoglaltsága ellenére is nagyon érdekelnek az aktuális problémák, témák, események. Talál időt, erőt, az olvasásra, tájékozódásra, és bátorságot, hogy nyilvánosan is felvállalja azt, amiről meggyőződött, hogy hiteles. „Amikor (az Úr) Jézus meglátta Natanaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: „Lám, egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság,” (Jn 1, 47). Túlzás nélkül állíthatom: „Lám, egy igaz ember, akiben nincs semmi álnokság!”

    Az első oldalon egy kép, Gobbi atya Találkozása II. János Pál Pápával. Alatta – a nagy szenvedés ideje – a nagy tisztulás ideje – a nagy megpróbáltatás ideje – MÁRIA ÜZENETEK DON GOBBI – OLASZ PAPON KERESZTÜL. A lap alján: ...az oldal nagyon fontos, értékes információkat tartalmaz, mindenkinek ajánlom megtekintését! Tiszteljük meg azzal, hogy onnan olvassuk el, annál is inkább, mivel PDF-ben van, és akinek lehetősége engedi, le is töltheti. Senki nem fog csalódni, csupán egy picit a keresés esetleg bosszúsággal jár, de felajánlva az is lelki gyümölcsöt terem.

    Én így találtam rá: Google – Mozilla Firefox - mariasmozgalom – Enter –  ( PDF)MÁRIA ÜZENETEK  cím, alatta albertgallery.eu/documents/groelresz.pdf , több linkből kell kiválasztani.

    És egy másik, de kapcsolódó téma: www.albertgallery.eu  majd (PDF) NAGYFIGYELMEZTETÉS linkre kattintva, 8 oldal. Azért nagyon ajánlott, mert más szemszögből, és stílussal, de színvonalasabb szerkesztésben, kifejezéssel és mégis egyszerű, érthető módon tárja elénk, fejti ki a témákat.

    Nagyon szépen köszönjük, művész úr, Isten fizesse, áldja és oltalmazza!

 

    Mi még nem fejeztük be az őszi mezőgazdasági munkálatokat, ezért az fiók feltöltés lelassult, két rövid Üzenettel zárom.

 

Megmutatom nektek az utat

 

    „Maradjatok mindig Szeplőtelen Szívemben, szeretett fiaim. Olyan gyorsan, ahogy csak lehet, olyanná kell tennem benneteket, amilyenné Jézus kívánja! Sietek, és egyre nagyobb dolgokat kérek tőletek!

    Engedjétek, hogy hordozzalak titeket. Sohase féljetek: mindnyájan IGENNEL feleljetek Nekem! Évek óta kísérlek nap mint nap. Évek óta mutatom nektek az utat! Járjátok Velem ezt az utat. Ezen vezetlek, mert a nagy sötétség pillanatában itt találtok rá fényemre. Ne hagyjátok, hogy a hiú kíváncsiság erről eltérítsen, ne keressetek más bizonyságot

    Ez az út lesz az egyetlen bizonyosság számotokra, amelyet nektek már megmutattam! Járjatok ezen és ne fáradjatok bele. Éljetek úgy, ahogy megmondtam nektek.

    Azért szóltam, hogy meghallgassatok!!!

    Úgy hallgattok meg, hogyha mindazt megvalósítjátok, amit nektek mondtam! Őrizzétek szívetekben szavaimat azok ellenében, akik kétséget és bizonytalanságot akarnak kelteni bennetek!!!  

Valósítsátok meg, hogyha magatok és mások számára be akarjátok bizonyítani szavaim igazságát (...)” (K. Kv. 1977. 09. 08.)

 

    Nem mindenkinek adatott meg

 

    Hogy tervemet megértse, csak azoknak, akiket Én hívok! Szeretett fiaim, már mennyi ideje nevellek, kísérlek, vezetlek felkészítvén benneteket arra, hogy felhívásomra választ adjatok? Szeplőtelen Szívembe gyűjtöttelek benneteket már az anyaméhtől kezdve, és Én magam rendeztem el mindent számotokra az életben.

    Életetek egészen az Én szeretetem mesterműve! Most a lehető leggyorsabban meg kell valósítanom tervemet minden ember javára. Itt kevesen kaptak meghívást: de az Édesanya rajtuk keresztül szeretné felajánlani minden fiának a megmenekülés lehetőségét!

Olyan paptestvérekkel is találkoztál, akik többé már nem hisznek. És folytatják szolgálatukat. Olyan tanítók, akik a tévedést terjesztik, olyan vakok, akik másokat is megvakítanak!!!

    Nem adatott meg mindenkinek, hogy megértse nagy tervemet. Ez azaz óra, amikor minden meghívottnak válaszolnia kell. Hamarosan már nem lesz több időtök, mert betelik az a szám, amelyet a mennyei Atya határozott meg”. (K. Kv. 1977. 10. 01.)

 

    Mindenkinek nagyon nagy a felelőssége, a papnak, hogy hűséges maradjon Krisztushoz és Tanításához, csak akkor tudja hitelesen közvetíteni az örömhírt, Evangéliumot. Az igazi Egyház helyét elfoglalta a Hamis Egyház. A szerkezet megmaradt, de a tan új, márciustól, a lábmosással, ezt aki nem tudja felismerni veszélybe sodródik lelkileg. Az első Templomot lerombolta az ellenség, mert a korabeli hivatalos papság süket és vak maradt az Isten sorozatos figyelmeztetései ellenére is. Üldözte, megölte a profétákat. A második is hasonló módon leromboltatott, sőt a nép még jobban szét lett szórva, nagyobb volt a vétkük is. Nem tanultak atyáik múltbeli tévedéseiből. A próbatétel ideje most már megkezdődött a Vatikán, azaz az Egyház számára is. A Szentatyán XVI. Benedek emeritus pápával, de hamarosan itten, lent is szembesülni fogunk az új tálalással. Szinodális kupak-tanács, pontosabban fogalmazva egyházi-szabadkőműves szertartások előre gyártott eledelének vajújához terelgetni az egész világot. Ez a Hamis Próféta álma, küldetése.  Aki felismeri, és nem hódol be, meg fogjuk tapasztalni toleranciájuk, szeretetük igazi arcát.

    Mi, akiknek megadatott ez a kegyelem, szintén felelősek vagyunk, sőt most nagyobb mértékben mint a papok, mert nekünk megvan a mozgás terünk, csak bátorság,  hivatástudat, bizalom kérdése. De senkinek sincs mentsége, mert a lehetőséget ki-ki megkapja, hogy tájékozódni tudjon, ha meg akar menekülni. Aki pedig meg akarja várni, hogy az Antikrisztus is színre lépjen, sőt még a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezését is, vessen magára, az elszalasztott idő nem tér vissza.

    Hogy nagyon nehéz eligazodni, ez tény, de van iránytűnk: a kétezer éves Egyház, Tanítása, Szentírás, Szenthagyomány, de legjobban a „gyümölcsök” , és hiteles prófétáink! Hogy sokkal több a hamis. Megengedi az Úr Isten, mert bízik bennünk, mint egykor Máriában, és Józsefben. De mi nem önmagunkban bízunk, hanem a kegyelem által Égi Édesanyánkba kapaszkodva az Isten hűségében és segítségében!         

Megdöbbentem, amikor olvastam olyan Máriás Mozgalomról is, ahol a „médium” azt állítja, hogy időnként Gobbi atyával is kapcsolata, sőt üzenetei vannak. De milyen nagy eltérés van a kétféle üzenet közt, mint a két lábmosás közt, az Úr a kiképzés végén tanítványainak, Bergoglio bíboros bűnözőknek, szeretet, álszeretet.

    Volt még kapcsolatom olyan csoporttal, közösséggel, amelynek katekétái megkövetelték a feltétel nélküli engedelmességet irányukba, de eltiltottak a rózsafüzér végzésétől, ne menjünk jelenési helyekre, szentségimádásra. Róluk majd bővebben, közelebbről.

Rendkívüli  időket és időben élünk! Ezt tudatosítani kell, muszáj, különben a következmények nagyon tragikusak is lehetnek. Ha meg nem tértek, mindannyian elvesztek!

Testvéri szeretettel Zakariás Imre. Áve Mária!