2015. szeptember 8. – Kedd, Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

2015.09.08 08:38

   Jézus  Krisztus  születése  így   történt:  Anyja,  Mária,  jegyese   volt
   Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
   fogant méhében  a Szentlélektől.  A  férje, József  igaz ember  volt,  nem
   akarta őt megszégyeníteni,  ezért úgy határozott,  hogy titokban  bocsátja
   el. Míg ezen  töprengett, megjelent  neki álmában  az Úr  angyala, és  így
   szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
   a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit  Jézusnak
   nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.” Mindez pedig azért  történt,
   hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
   Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
   és az Emmánuel nevet adják neki,
   ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”
   Mt 1,18-23

   Elmélkedés:

   Jézus édesanyja,  Szűz Mária  születésének ünnepét  tartjuk a  mai  napon,
   amely ünnepet  a  magyar  hagyomány Kisboldogasszony  napjának  nevez.  Az
   evangéliumok, amelyek a Megváltó születésével kezdődnek, nem számolnak  be
   külön erről az eseményről, amely évekkel Jézus születése előtt történt.  A
   mai napon a liturgikus év rendje szerint Jézus születésének  hírüladásáról
   szól az  evangélium.  A  részletből megtudjuk,  hogy  Mária  a  Szentlélek
   közreműködésével foganta  méhében gyermekét.  Isten  őt, egy  szüzet,  egy
   egészen tiszta  és  bűnöktől mentes  leányt  választott ki  arra,  hogy  a
   Megváltó anyja legyen.
   Egy régi magyar  mondás szerint az  év folyamán Kisboldogasszony  napjának
   hajnalán kel fel legszebben a nap.  Elődeink szokása volt, hogy e napon  a
   szabadban várták a  napfelkeltét, mert egyes  hagyományok szerint ekkor  a
   felkelő napban meg  lehet pillantani  a bölcsőben fekvő  Máriát. A  régiek
   gondolkodása valószínűleg azért köti a naphoz, a világító égitesthez Mária
   személyét, mert ő hozta világra  a világ világosságát, az igazság  napját,
   Jézus Krisztust, akinek születésével új  nap, új korszak köszöntött be  az
   emberiség történelmében.
   Figyelmünket,  tekintetünket   irányítsuk   ma  Máriára,   az   Úr   Jézus
   édesanyjára, hogy hitéből, alázatosságából, szeretetéből, tisztaságából és
   engedelmességéből erőt meríthessünk!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Atyánk,  szent  Istenünk,  te   Krisztus  által  meghívtál  minket,   hogy
   Szövetséged tagjai  legyünk.  Örömmel vesszük  magunkra  az  engedelmesség
   igáját, és Irántad való  szeretetből kötelezzük magunkat, hogy  akaratodat
   keressük és követjük. Nem vagyunk már magunké, egyedül a tied. Ültess oda,
   ahova akarsz, használj  fel munkára, vagy  hagyj csak szenvedni,  lehessek
   tevékeny vagy legyek  elfelejtve. Magasztaljanak fel  vagy alázzanak  meg,
   adj  mindent  bőségesen,  vagy  maradjak  üresen  és  teljesen  kifosztva.
   Engedelmes leszek akaratod és parancsod szerint.