2015. szeptember 4. – Péntek

2015.09.04 13:42

   Egy alkalommal  a  farizeusok és  írástudók  így szóltak  Jézushoz:  János
   tanítványai gyakran  böjtölnek és  imádkoznak,  és ugyanígy  a  farizeusok
   tanítványai is;  a  tieid azonban  csak  esznek-isznak. Jézus  így  felelt
   nekik: Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a  vőlegény?
   Eljön  az  idő,  amikor  elviszik  a  vőlegényt:  akkor  majd   böjtölnek.
   Példabeszédet is mondott nekik: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy
   ócska ruhára tegye. Hiszen így az  újat is elszakítja, és az ócska  ruhára
   sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor
   szétszakítja a tömlőket; a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
   bor új  tömlőbe  való: akkor  mindkettő  megmarad. Aki  óbort  iszik,  nem
   kívánja az újat, mert azt mondja: Jobb az óbor.
   Lk 5,33-39

   Elmélkedés:

   A farizeusok és az írástudók több kérdésben kezdeményeztek vitát Jézussal.
   Ezek egyike a böjttel volt kapcsolatos, ezt olvassuk a mai  evangéliumban.
   A vallási  vezetők, akik  a  heti böjtre  vonatkozó szabályokat  maguk  is
   betartották és saját tanítványaikkal is betartatták, a maguk  gyakorlatára
   hivatkoznak,  továbbá  érvként  hozzák  fel,  hogy  a  nép  körében   nagy
   tekintélynek  örvendő  Keresztelő  János  is  a  böjt  megtartását   kérte
   tanítványaitól. Nehezményezik, hogy  Jézus tanítványai nem  tartják meg  a
   böjtöt. Magatartásuk  hátterében az  állhat, hogy  Mesterük nem  kéri  ezt
   tőlük számon. Kérdésük  tehát vádként fogalmazódik  meg Jézussal  szemben,
   aki véleményük szerint  nem tartja tiszteletben  a böjtre vonatkozó  zsidó
   törvényeket.
   Az  Úr  három  rövid  példával  felel  nekik,  s  egyúttal  visszautasítja
   vádaskodásukat. Az első példa üzenete világos: a vőlegény és a menyasszony
   örömteli találkozásához, házasságához  nem illik a  böjt, mert  egyszerűen
   most nem  a  böjtölésnek, hanem  az  örvendezésnek  van itt  az  ideje.  A
   ruházatról és a borostömlőkről  szóló hasonlatok kapcsolata a  böjtöléshez
   már nem ennyire egyértelmű, minden  bizonnyal azt akarják kifejezni,  hogy
   Jézus személyével új  idő kezdődött el,  amikor a vallásos  gyakorlatokat,
   köztük a böjtöt is új tartalommal kell megtölteni.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Szentlélek, te Isten rejtett  jelenléte vagy a  világban. Ne engedd,  hogy
   elvesszünk, és eljátsszuk életünk lehetőségeit. Légy bennünk és a világban
   a jó iránti nyugtalanság Jézus Krisztus által.
   A. Kner