2015. szeptember 29. – Kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

2015.09.29 08:08

Egy alkalommal: Amikor  Jézus látta,  hogy Nátánáel  közeledik hozzá,  így
   szólt:  „Nézzétek,  ez  egy  igaz  izraelita!  Nincs  benne  kétszínűség.”
   Nátánáel megkérdezte:  „Honnan  ismersz  engem?” Jézus  így  felelt:  „Még
   mielőtt Fülöp  hívott  volna,  láttalak a  fügefa  alatt.”  Nátánáel  erre
   elismerte: „Rabbi, te vagy  az Isten Fia, te  vagy Izrael Királya.”  Jézus
   így szólt:  „Azért hiszel,  mert  azt mondtam:  Láttalak a  fügefa  alatt.
   Nagyobb dolgokat  is  fogsz látni  ennél.”  Majd így  folytatta:  „Bizony,
   bizony, mondom  nektek: látni  fogjátok, hogy  megnyílik az  ég, és  Isten
   angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
   Jn 1,47-51

   Elmélkedés:

   János evangéliumának  ezen részlete  nem  a Nátánáellel  való  találkozás,
   hanem az angyalok  említése miatt  került a  mai napra,  amikoris a  három
   főangyalt, Szent  Mihályt,  Gábort  és  Rafaelt  ünnepeljük.  A  katolikus
   tanítás szerint az  angyalok szellemi lények,  akik az emberhez  hasonlóan
   értelemmel és szabad  akarattal rendelkeznek, ugyanakkor  nincs testük.  A
   Szentírásban Isten szolgáiként, küldötteiként, hírvivőiként jelennek  meg,
   akik mintegy kapcsolatot tartanak a menny  és a föld, Isten és az  emberek
   között.
   Nátánáellel folytatott  beszélgetése során  Jézus a  következőket  mondta:
   „látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá  szállnak
   az Emberfia  felett”  (Jn  1,51). Szavai  az  ószövetség  nagy  alakjának,
   Jákobnak látomására, álmára utalnak, aki látta az angyalokat a föld és  az
   ég között közlekedni (vö.  Ter 28,12). Az  újszövetség idején is  jelentős
   szerepet kapnak az  angyalok azáltal,  hogy Isten  üzenetét közvetítik  az
   emberek felé. Gondoljunk csak például Gábor angyalra, aki meghozza a  hírt
   Máriának, hogy a mindenható Isten őt választotta ki arra, hogy a  Megváltó
   anyja legyen, mégis inkább Jézus Krisztus az, aki összekapcsolja a  földet
   és a mennyet saját személyében. Őt követve eljuthatok az örök életre, ahol
   Isten örökkévaló imádása jelenti a teljes boldogságot.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, te hívtál bennünket. A nyugtalanság, mely szavad hallására úrrá lesz
   rajtunk, ennek  bizonyítéka. Te  ismered  gyengeségünket, és  tudod,  hogy
   milyen könnyen esünk gyávaságba.  Tudod, milyen félénken lépkedünk  előre.
   De te hívtál bennünket, tehát rád hagyatkozhatom.
   Kempis Tamás