2015. szeptember 28. – Hétfő

2015.09.28 07:46

   Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a  legnagyobb
   közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy  gyermeket,
   maga mellé állította,  és így  szólt tanítványaihoz: Aki  befogadja ezt  a
   gyermeket az én  nevemben, engem fogad  be. Aki pedig  engem befogad,  azt
   fogadja be,  aki  engem küldött.  Mert  aki  a legkisebb  köztetek,  az  a
   legnagyobb. Ekkor  János vette  át a  szót: Mester,  láttunk valakit,  aki
   ördögöt űzött ki a  te nevedben. Megtiltottuk neki,  mert nem követ  téged
   velünk együtt.  Jézus így  válaszolt:  Ne tiltsátok  meg, mert  aki  nincs
   ellenetek, az veletek van.
   Lk 9,46-50

   Elmélkedés:

   Jóllehet  Jézus  már  többször   beszélt  apostolainak  szenvedéséről   és
   haláláról, de  az  ő  elképzeléseikben még  mindig  valamiféle  dicsőséges
   uralkodás élhetett, amelynek idején ők is majd fontos szerephez juthatnak.
   Erre utal az evangélium bevezető  mondata, amely szerint versengés  támadt
   közöttük, hogy  ki  a nagyobb,  kié  a  vezető szerep.  Túlzás  volna  azt
   állítani, hogy csupán ilyen elképzeléseik miatt tartanak ki Jézus mellett,
   mindenesetre titkolt szándékaikat leplezi le egymás közti versengésük.
   Méltatlan viselkedésük  aligha  tetszett  Mesterüknek,  aki  figyelmeztető
   szavai  mellett   egy   jelképes   cselekedettel   emlékezteti   őket   az
   alázatosságra.  Egy  kisgyermeket  állít  közéjük  és  kijelenti:  „aki  a
   legkisebb köztetek, az  a legnagyobb”  (Lk 9,48). A  mi általunk  használt
   fordításban az  szerepel, hogy  Jézus „odahívott  egy gyermeket”  és  maga
   mellé állította.  Más  fordítások  talán  jobban  visszaadják  az  eredeti
   mondanivalót azzal,  hogy  „kézenfogott  egy kisgyermeket,”  hiszen  ez  a
   mozdulat az Úr részéről azt  fejezi ki, hogy a védtelen,  kiszolgáltatott,
   alázatos, kicsiny  gyermekkel azonosul  és nem  azokkal, akik  nagyravágyó
   terveket forgatnak elméjükben.
   Jézus jelképes cselekedete nem csak  az egykori apostoloknak szólt,  hanem
   figyelmeztetés mindazoknak, akik az Egyház tagjai vagy vezetői.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, a  te  szavad élet.  Egészen  egyszerű embereket  messze  túlnöveszt
   önmagukon, és arra képesít, hogy félelem nélkül kiálljunk érted. Add, hogy
   szavad bennem is élő legyen, és tedd szavadat élővé általam mások életében
   is!
   A. Pereira