2015. szeptember 24. – Csütörtök, Szent Gellért püspök és vértanú

2015.09.24 07:37

   Abban az időben Jézus ezt  mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól,  akik
   megölik a testet, de a lelket  nem tudják megölni. Inkább attól  féljetek,
   aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
   verebet adnak?  És mégsem  hull  a földre  egy  se közülük  Atyátok  tudta
   nélkül! Nektek pedig  minden szál  hajatokat számon  tartják! Ne  féljetek
   hát: sokkal  többet értek  ti a  verebeknél! Ha  valaki megvall  engem  az
   emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
   valaki megtagad engem az emberek előtt,  én is megtagadom őt Atyám  előtt,
   aki a mennyekben van.
   Mt 10,28-33

   Elmélkedés:

   „Ne  féljetek!”  -  ismétlődik  Jézus  bátorítása  az  apostolok  felé  az
   evangéliumban. Kijelentéseivel  a  hitet  szeretné  erősíteni  bennük.  Ne
   féljenek és ne féltsék életüket még akkor sem, ha hitük miatt  bántalmazás
   vagy  üldözés  éri  őket.  A  keresztény  embernek  félelem  nélkül   kell
   megvallania  és  hirdetnie  hitét.  A  történelem  során  a   keresztények
   megtapasztalták, hogy hitük miatt üldözés éri őket. Igaz ez a múltra és  a
   jelenre is  a  világ  egyes  részein.  Az  üldözések  idején  az  volna  a
   természetes emberi reakció,  hogy az Egyház  visszahúzódik, elrejtőzik,  a
   keresztények  nem  mutatkoznak  nyilvánosan,  hogy  elkerüljék  a  további
   ellenségeskedést. Ez a viselkedés azonban messze áll attól, amit az Egyház
   alapítója, Jézus Krisztus  kíván követőitől. Ez  a viselkedés ugyanis  nem
   csupán  rejtőzködést  jelent,  hanem  a  hit  és  a  Krisztushoz  tartozás
   megtagadását is.
   Kétségtelen, hogy  az üldözések  idején, amikor  akár a  keresztény  ember
   életét  is  fenyegetik,  a  hit  megvallása  bátorságot  kíván.  Ennek   a
   bátorságnak, a hit  félelem nélküli megvallásának  és a Krisztus  melletti
   hűségnek a  példaképei a  vértanúk,  köztük a  ma ünnepelt  Szent  Gellért
   püspök. Kitartásuk és hűségük  annak bizonyítéka, hogy  többet ér az  örök
   élet, mint  a földi  lét. A  hithez való  hűség jutalmaként  elnyerték  az
   üdvösséget.
   Megvallom-e hitemet minden helyzetben?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram,  Istenem!  Szeretném  olyannak  látni  a  te  világodat,  amilyennek
   teremtetted, de szemem tele van könnyekkel. Szeretnék nagyvonalú lenni, és
   nem számítóvá válni.  A te  kegyelmed nem ismeri  az emberi  számításokat.
   Szeretnék nagylelkűen úgy adni, ahogy te, de a fösvénység és önzés ott  ül
   szívemben, Add,  Uram, hogy  mindig többet  értsek titkaidból,  és  mindig
   bőségesebben részesüljek lelkületedből.
   E. Beck