2015. szeptember 23. – Szerda

2015.09.23 06:46

  Jézus összehívta  a tizenkét  apostolt.  Erőt és  hatalmat adott  neki  az
   ördögök felett és a betegségek  gyógyítására. Aztán szétküldte őket,  hogy
   hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta  nekik:
   „Semmit se vigyetek  az útra:  se botot,  se tarisznyát,  se kenyeret,  se
   pénzt! Két ruhátok se  legyen! Ha valahol  betértek egy házba,  maradjatok
   ott, amíg  tovább nem  utaztok! De  ha  nem fogadnak  be, hagyjátok  el  a
   várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok  útra
   keltek, bejárták  a  falvakat.  Hirdették mindenütt  az  evangéliumot,  és
   meggyógyították a betegeket.
   Lk 9,1-6

   Elmélkedés:

   A tizenkét apostol  állandóan Jézussal  tart tanító  útját. Most  Mesterük
   missziós útra  küldi  őket, de  előbb  „erőt  és hatalmat”  ad  nekik,  és
   tanácsokkal látja el őket, erről  szól mai részletünk az evangéliumból.  A
   korábbi részekben láttuk, hogy Isten országának hirdetésére egyedül  Jézus
   kapott küldetést a mennyei Atyától. Amikor most az Úr megbízza apostolait,
   akkor arra  kéri őket,  hogy  az ő  küldetésének folytatói  legyenek.  Nem
   csupán időbeli folytonosságot jelent mindez, hanem azt, hogy a Jézus által
   megbízottak mintegy beteljesítsék  azt a  feladatot, amelyet  az Úr  Jézus
   megkezdett földi élete során.
   Jézus tanácsai szerint a küldöttek teljesen eszköztelenül indulnak  útnak,
   mindössze az Úrtól  kapott „erőt  és hatalmat”  viszik magukkal.  Egyszerű
   öltözetük és viselkedésük  annak a  tanújele, hogy  nem az  ő személyük  a
   fontos, hanem azé, akinek küldetésében járnak, s akinek nevében  tanítanak
   és cselekszenek. Eszköztelenségük azt  jelzi, hogy semmilyen egyéni  érdek
   nem vezeti őket,  lemondanak mindenről,  mert bíznak  küldőjükben és  azok
   jóságában,  akikhez  küldetésük   szól.  A  történetet   azzal  zárja   az
   evangélista, hogy  az apostolok  elindulnak, hirdetik  az evangéliumot  és
   betegeket gyógyítanak, azaz megteszik azt, amit Jézus kér tőlük.
   Megteszem-e mindazt, ami az én küldetésem?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram,  hálát  adunk  neked,  hogy  Fiadat  nekünk  ajándékoztad,  s  benne
   önmagadat és  minden javadat  az embereknek  adtad. Kérünk,  Atyánk,  hogy
   amint Fiadat elküldted hozzánk, és általa és benne semmit sem tagadsz  meg
   tőlünk, úgy szabadíts  meg minket  minden fölösleges  földi bálványtól  és
   tehertől, hogy mindjobban egyesüljünk veled.
   M. Eckerhart