2015. szeptember 22. – Kedd

2015.09.22 08:20

  Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a
   tömeg miatt nem tudtak  bejutni hozzá. Ekkor  jelentették neki: „Anyád  és
   rokonaid kint állnak, és látni akarnak.”  Ő azonban így válaszolt: „Az  én
   anyám és  rokonaim azok,  akik  Isten igéjét  hallgatják, és  tettekre  is
   váltják!”
   Lk 8,19-21

   Elmélkedés:

   A  mai  rövid  evangéliumi   jelenetben  Jézushoz  érkezik  édesanyja   és
   rokonsága. Az eredeti görög szövegben Lukács „testvéreket” említ, akiket a
   szentírástudósok  véleménye  szerint   unokatestvéreknek  kell   értenünk.
   Érkezésük oka itt ugyan nincs pontosan megjelölve, de Márk  evangéliumának
   párhuzamos  helyén  az  szerepel,  hogy  meglehetősen  nyugtalanító  hírek
   kezdtek  terjedni   Jézus  személyével   kapcsolatban,  tudniillik,   hogy
   „megháborodott” (Mk  3,21).  Mária  és  a  rokonok  azért  érkeznek  tehát
   Názáretből, hogy hazavigyék  Jézust, mert  az egész  családra rossz  fényt
   vet, ha  tovább terjednének  családtagjukról a  rossz hírek.  Érkezésükről
   Jézus közvetve  szerez  tudomást, mert  olyannyira  sokan veszik  körül  a
   házat, ahol tartózkodik, hogy nem férnek a közelébe. Jelen esetben a tömeg
   Jézus tanítására kíváncsi,  más esetekben  a betegeket  viszik hozzá  nagy
   számban a gyógyulás reményében.
   Jövetelükről értesülvén az Úr kissé furcsa kijelentést tesz: „Az én  anyám
   és rokonaim azok, akik Isten  igéjét hallgatják, és tettekre is  váltják!”
   (Lk 8,21). Nem megtagadni akarja családját, inkább kiszélesíti annak körét
   mindazokra, akik  nyitott szívvel  hallgatják  tanítását és  készek  annak
   megvalósítására.
   Akkor mondhatom magamat Jézus  barátjának, testvérének, ha  én is azzal  a
   szándékkal hallgatom evangéliumát, hogy aszerint alakítom életem.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, segíts  engem,  hogy  megtanuljak mások  szolgálatára  lenni.  A  te
   áldozatod és imádságod  erősítsen engem az  áldozatos szeretetben.  Taníts
   meg a bizalomra, az  együttérzésre és az  együtt örvendezésre. A  szeretet
   iskolája legyen számomra a szentmise,  melyben te egészen odaadod  magadat
   nekünk.
   H. V. Zeller