2015. szeptember 2. – Szerda

2015.09.02 09:12

   Kafarnaumi tartózkodása  idején Jézus  a zsinagógából  jövet betért  Simon
   (Péter) házába.  Simon  anyósa  éppen magas  lázban  szenvedett.  Mindjárt
   szóltak is neki  az érdekében.  Jézus a  beteg fölé  hajolt, parancsolt  a
   láznak, és a  láz megszűnt. A  beteg azonnal fölkelt,  és szolgált  nekik.
   Napnyugtakor mindnyájan  odavitték Jézushoz  a betegeket,  akik  különféle
   bajokban szenvedtek. Mindegyikre  rátette kezét,  és meggyógyította  őket.
   Sokakból gonosz lelkek  mentek ki, és  ezt kiáltozták: „Te  vagy az  Isten
   Fia!” Jézus azonban  rájuk parancsolt, és  nem engedte, hogy  beszéljenek;
   azok ugyanis tudták, hogy  ő a Krisztus.  Amikor megvirradt, Jézus  kiment
   egy magányos  helyre; a  népsokaság  pedig keresésére  indult, és  meg  is
   találta.  Tartóztatták,  hogy  ne  menjen  el  tőlük.  Jézus  azonban  így
   válaszolt:  „Más   városoknak   is   hirdetnem   kell   Isten   országának
   evangéliumát, mert ez  a küldetésem.” Azután  folytatta tanítását  Galilea
   zsinagógáiban.
   Lk 4,38-44

   Elmélkedés:

   Az evangéliumi esemény helyszíne továbbra is Kafarnaum városa.  Megtudjuk,
   hogy itt él Simon Péter  a családjával, és az ő  házába tér be Jézus.  Nem
   csupán egyszeri látogatás lehetett ez, hanem Péter házában lakhatott Jézus
   kafarnaumi tartózkodása  idején. Érdekes,  hogy  az események  sorában  az
   apostolok és  köztük Péter  meghívása csak  később történik,  de már  most
   megjelenik Péter kiemelkedő szerepe azzal,  hogy Jézus nála, az ő  házában
   lakik. Ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor észrevesszük, hogy  Jézus
   még egyedül  van, nincsenek  kísérői, tanítványai.  De Péter  házában  ott
   vannak az ő társai,  akik szintén halászok  voltak, s akik  érdeklődhettek
   Jézus személye  és tanítása  iránt. Jelenlétükre  utal a  szövegben,  hogy
   valakik „szóltak neki,” azaz Jézusnak a betegen fekvő anyós érdekében. Ezt
   követően  történik  meg  a  gyógyítás,  amely  ismét  annak  bizonyítékául
   szolgál, hogy  Jézus szavának  ereje, hatalma  van. Szavával  parancsol  a
   láznak és az megszűnik.
   Arra is érdemes felfigyelnünk,  hogy Péter kafarnaumi  háza az első  hely,
   ahol találkozhatunk a krisztusi közösséggel, amelyhez azok tartoznak, akik
   érdeklődnek iránta. Keresem-e a Krisztussal való kapcsolatot? Keresem-e  a
   krisztusi közösség  tagjaival a  kapcsolatot?  Meghallom-e az  Úr  szavát,
   amely az ő közösségébe hív?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Istenem, mindenható Atyám, te tudod, hogy mi van az én javamra. Te  jobban
   szeretsz engem,  mint bárki  más,  vagy akár  én magam.  Szívből  köszönöm
   neked, hogy elragadtál saját magamtól,  és azt parancsoltad, hogy  kezedbe
   tegyem életemet.
   J. H. Newman