2015. szeptember 18. – Péntek

2015.09.18 07:12

   Abban az  időben Jézus  bejárta a  városokat és  a falvakat,  tanított  és
   hirdette az  Isten országát.  Vele volt  a tizenkettő  és néhány  asszony,
   akiket a  gonosz lelkektől  és a  különféle betegségektől  megszabadított:
   Mária, melléknevén Magdalai,  akiből hét ördög  ment ki; Johanna,  Heródes
   intézőjének, Kuzának  a  felesége;  Zsuzsanna és  még  sokan  mások,  akik
   vagyonukból gondoskodtak róla.
   Lk 8,1-3

   Elmélkedés:

   Jézus továbbra is Galileában tartózkodik, pontosabban állandóan úton  van,
   járja a  városokat és  falvakat. Az  evangélistának ez  a megjegyzése  azt
   sugallja,  hogy  az  Úr  fáradhatatlanul  végzi  szolgálatát,  tanítja  az
   embereket, így teljesíti küldetését.  Útja során nincs egyedül,  kezdettől
   fogva  vannak,  akik   lelkesednek  iránta  és   vele  tartanak.   Állandó
   kíséretéhez  tartozik  az  a  tizenkettő  személy,  akiket  ő   választott
   tanítványai közül arra, hogy apostolai  legyenek. Az ő jelenlétüket  Jézus
   mellett azért hangsúlyozza az evangélista, mert a későbbiekben ők  lesznek
   Jézus küldöttei. Arról fognak missziós útjukon, illetve az Úr feltámadását
   és mennybemenetelét követően  tanúskodni, amit  Mesterük mellett  átéltek.
   Mostani jelenlétük  a  biztosíték  arra, hogy  későbbi  tanúságtételük  és
   igehirdetésük valóban hiteles.
   Az  apostolokon  kívül  asszonyok  is  tartanak  Jézussal,  akiket  Lukács
   evangélista név szerint is felsorol. Jelenlétüket, feladatukat is pontosan
   megjelöli: „gondoskodnak” Jézusról, azaz segítik őt és kíséretét. Szerepük
   tehát elkülönül az apostolok szerepétől.  Abban a korban nem volt  szokás,
   hogy egy  rabbi,  egy  tanító asszonyok  társaságában  mutatkozzon,  Jézus
   viszont elfogadja segítségüket, amely az iránta való szeretetnek a jele.
   Jézus közelében, barátai körében nekem is helyem van.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Mindenható  irgalmas   Isten,   te   megengeded,  hogy   a   nap   közepén
   fellélegezzünk. Tekints kegyes szemmel  megkezdett munkánkra, hozd  helyre
   hibáinkat és add, hogy neked tetszően fejezzük be dolgainkat.