2015. szeptember 17. – Csütörtök

2015.09.17 16:11

  Abban az időben egy farizeus  meghívta Jézust, hogy étkezzék nála.  Betért
   hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös  nő.
   Amikor  megtudta,  hogy  Jézus   a  farizeus  házában  van   vendégségben,
   alabástromedényben illatos  olajat hozott.  Megállt hátul  Jézus  lábánál.
   Sírt,  könnyeivel  öntözte  Jézus  lábát,  majd  hajával  megtörölte,   és
   csókolgatta.  Végül  pedig  megkente  illatos  olajjal.  Ennek  láttára  a
   vendéglátó farizeus így szólt magában:  „Ha ez próféta volna, tudná,  hogy
   ki és miféle,  aki érinti őt:  hogy ez  egy bűnös nő.”  Jézus akkor  hozzá
   fordult: „Simon,  mondanék  neked  valamit.” Az  így  válaszolt:  „Mester,
   beszélj!” „Egy  hitelezőnek  két  adósa volt.  Az  egyik  ötszáz  dénárral
   tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát  elengedte
   tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom  az,
   akinek  többet  engedett  el”  –  felelte  Simon.  „Helyesen  ítéltél”   –
   válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod
   ezt az asszonyt?  Betértem házadba,  s te nem  adtál vizet  a lábamra.  Ez
   viszont könnyeivel öntözte  a lábamat, és  hajával törölgette. Csókot  sem
   adtál nekem, ez meg szüntelenül  csókolgatja lábamat, amióta csak  bejött.
   Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a  lábamra.
   Azt mondom hát neked,  sok bűne bocsánatot  nyert, mert nagyon  szeretett.
   Akinek keveset  bocsátanak meg,  az kevésbé  szeret.” Aztán  így szólt  az
   asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”
   Lk 7,36-50

   Elmélkedés:

   Az előzményekben már láttuk, hogy a  farizeusok egyik vádja az volt  Jézus
   ellen, hogy a bűnösökkel találkozik. A mózesi törvények szerint ugyanis  a
   nyilvános bűnösökkel való érintkezés tisztátalanná tette az embert, s  így
   alkalmatlanná vált  arra, hogy  részt  vegyen az  istentiszteleten.  Ezért
   kerülték a bűnösökkel való  közvetlen kapcsolatot. Vádjaiknak van  alapja,
   erre példa  a  mai  evangéliumi  történet.  Jézus  éppen  egy  Simon  nevű
   farizeusnál van vendégségben,  amikor váratlanul  megjelenik egy  asszony,
   akiről mindenki tudta a városban, hogy bűnös. Nem tudni, miként  juthatott
   be a házba,  miért engedték  be, de itt  nem is  ez a lényeg.  A bűnös  nő
   szeretetének tanújelét adja  azáltal, hogy  drága olajjal keni  meg az  Úr
   lábát és hajával törli  meg azt. Cselekedetét  nem feltétlenül a  bűnbánat
   jelének kell tekintenünk,  bár Jézus az  asszony bűneinek  megbocsátásáról
   beszél  később,  s  jogosan  feltételezzük,  hogy  a  mostani   találkozás
   olyannyira  megváltoztatta  életét,  hogy   aligha  tért  vissza   korábbi
   életmódjához.
   A jelenlévők - köztük a  házigazda, Simon farizeus - meglepődhettek  azon,
   hogy Jézus védelmébe veszi az asszonyt. Természetesen nem korábbi életének
   bűnös cselekedeteit helyesli, hanem azért teszi ezt, mert befogadta  Isten
   jóságát és irgalmát.
   Engedem-e, hogy Isten irgalma új úton indítson el?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, én is szegény vagyok, talán nincs is másom, csak az időm, s azt  sem
   tudom, mivel töltöttem el. Nincsenek szép virágaim, de hiszen a legszebbek
   is elhervadnak. Vedd hát tőlem e hervadó virágokat: életem éveit, napjait,
   óráit és  perceit;  így este  mindig  átnyújtom neked  elhervadt  virágaim
   csokrát.
   P. Roth