2015. szeptember 16. – Szerda

2015.09.16 16:12

   Egy alkalommal Jézus  így szólt  a néphez: „Kihez  hasonlítsam e  nemzedék
   fiait? Kihez is  hasonlítanak? Olyanok, mint  az utcán tanyázó  gyermekek,
   akik így kiáltoznak egymáshoz:
   „Furulyáztunk, de  nem  táncoltatok.  Siránkoztunk,  de  nem  zokogtatok.”
   Eljött Keresztelő  János: kenyeret  nem eszik,  bort nem  iszik. Erre  azt
   mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg  azt
   mondjátok: „Nézd  a falánk  és borissza  embert, a  vámosok és  a  bűnösök
   barátját!” Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.”
   Lk 7,31-35

   Elmélkedés:

   Nyilvános működése  idején Jézus  egyaránt megtapasztalta  a sikert  és  a
   kudarcot.   Tanítása   egyesekből    hitet   és   jóindulatot,    másokból
   hitetlenkedést és gyűlölködést  váltott ki. Csodái  és gyógyításai  láttán
   sokan hittek  abban, hogy  ő az  Isten Fia,  de mások  elképzelhetetlennek
   tartották ezt.  E  kettős fogadtatáson  Jézus  maga is  elcsodálkozott.  A
   vámosok és kitaszítottak körében elért sikere éppúgy  megmagyarázhatatlan,
   mint a  vallási vezetők  körében a  sikertelenség. Miért  rajonganak  érte
   sokan, és miért ébred fel és fokozódik másokban az ellenszenv?
   A mai evangéliumban olvasott részlet azoknak szól, akik nem szívlelték meg
   szavait, s  akikre nem  gyakorolt hatást  tanítása. Az  Úr azokhoz  intézi
   szavait, akik  nem hallották  meg  bűnbánatra hívó  szavát, s  akik  lelki
   vakságuk  miatt   nem   akarták  észrevenni   Isten   országának   jeleit.
   „Furulyáztunk, de nem  táncoltatok. Siránkoztunk, de  nem zokogtatok”  (Lk
   7,32) - mondja Jézus.  E szavak hátterében ott  húzódik, hogy az  üdvösség
   jóhíre Keresztelő János és Jézus révén eljutott az emberekhez, de  egyesek
   mit sem  törődtek  vele,  tovább folytatták  bűnös  életüket.  Tették  ezt
   önvizsgálat nélkül, sőt az őket figyelmeztetőkben keresték a hibát, hiszen
   Keresztelő Jánost ördögtől megszállottnak nevezték, Jézust pedig borissza,
   bűnösökkel barátkozó embernek, akinek szava nem érdemel hitelt.
   Hallgatok-e a nekem szóló isteni figyelmeztetésre?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Urunk, légy előttünk és  vezess minket, légy  mögöttünk és nógass  minket,
   légy alattunk és hordozz minket, légy  felettünk és áldj meg minket,  légy
   körülöttünk és védj meg minket, légy mibennünk, hogy testünk lelkünk, a te
   tulajdonod téged szolgáljon és örökké áldjon.
   N. Söderblom