2015. szeptember 10. – Csütörtök

2015.09.10 08:05

   Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
   engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
   gyűlölnek titeket.  Azokra, akik  átkoznak titeket,  mondjatok áldást,  és
   imádkozzatok rágalmazóitokért.  Ha arcul  üt valaki,  tartsd oda  a  másik
   arcodat  is.  Annak,  aki  elveszi  köntösödet,  add  oda  a  ruhádat  is.
   Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
   vissza. Úgy bánjatok  az emberekkel,  ahogy szeretnétek,  hogy veletek  is
   bánjanak. Mert  ha  csak azokat  szeretitek,  akik titeket  is  szeretnek,
   milyen jutalmat  várhattok  érte  Istentől? Hisz  a  bűnösök  is  szeretik
   azokat, akik őket szeretik. Ha csak  azokkal tesztek jót, akik veletek  is
   jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is  megteszik.
   Ha  csak  a  visszafizetés   reményében  adtok  kölcsönt,  milyen   hálára
   számíthattok? A  bűnösök is  kölcsönöznek a  bűnösöknek, hogy  ugyanannyit
   kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
   kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
   és fiai lesztek  a Magasságbelinek, hisz  ő is jóságos  a hálátlanok és  a
   gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok,  amint Atyátok is irgalmas.  Ne
   mondjatok ítéletet senki  fölött, s  akkor fölöttetek  sem ítélkeznek.  Ne
   ítéljetek el senkit, s akkor titeket  sem ítélnek el. Bocsássatok meg,  és
   nektek is  megbocsátanak. Adjatok,  és  akkor ti  is kaptok.  Jó,  tömött,
   megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
   ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”
   Lk 6,27-38

   Elmélkedés:

   A  mai  evangéliumi   szakaszban  az   ellenségszeretetről  tanít   Jézus:
   „Szeressétek  ellenségeiteket,  tegyetek   jót  azokkal,  akik   gyűlölnek
   titeket”  (Lk  6,27).  Kijelentésével  valóban  magasra  teszi  a  mércét.
   Mondanivalója megértéséhez abból érdemes  kiindulnunk, hogy e szavait  nem
   mindenkihez intézi.  Most  nem  a  nagy  néptömegnek  beszél,  hanem  csak
   tanítványainak,  akik  nem  csupán   hallják  tanítását,  hanem  azzal   a
   szándékkal hallgatják, hogy azt  megszívlelik és életükben  megvalósítják.
   Jézus érzi azt, hogy  amikor nagyobb létszámú  tömegnek beszél, akkor  nem
   mindenkiben lehet meg ez a szándék. Az ellenségszeretetről tehát csak  egy
   szűkebb kör tagjainak  beszél, akikről feltételezi,  hogy jobban  lelkükbe
   fogadják a hallottakat. A beszéd konkrét hallgatóságának ilyen leszűkítése
   nem jelenti azt, hogy másoknak  ne szólna, valójában mindenki a  címzettek
   közé tartozik,  minden embernek  törekednie  kell arra,  hogy  szeretettel
   forduljon még az ellenségei felé is.
   Érdekes felvetés,  vajon tényleg  mondott  olyat Jézus,  hogy  tanítványai
   szeressék még  az  ellenségüket  is?  Más  merész  kijelentéseit  ismerve,
   jogosan feltételezzük, hogy a mondás valóban tőle származik. De ha nem  is
   mondott volna ilyet,  hanem csak  az evangélisták adták  utólag szájába  e
   kijelentést, Jézus  élete  akkor  is  tanúskodik  az  ellenségszeretetről,
   hiszen  szenvedése  közben  is  szeretettel  és  megbocsátással  tekintett
   azokra, akik halálát okozták.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, mikor  élek neked,  mikor vagyok  valóban a  tied? Tied  vagyok,  ha
   törekszem neked tetsző életre. Tied vagyok, ha szeretem, amit te szeretsz,
   kerülöm, amit  te nem  szeretsz. Akkor  nemcsak mondom  és éneklem,  hanem
   valóban a tied vagyok, én Istenem.
   Jörg Zink