2015. október 8. – Csütörtök, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

2015.10.08 08:00

   Abban az  időben:  Isten  elküldte  Gábor  angyalt  Galilea  Názáret  nevű
   városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából  való
   Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
   „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
   asszonynál!”
   Lk 1,26-28

   Elmélkedés:

   Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának mai ünnepén az angyali  üdvözlet
   egy rövid részletét, annak kezdő  sorait olvassuk az evangéliumban,  amely
   kegyelemmel teljesnek és  áldottnak nevezi  Máriát, a  názáreti leányt,  a
   Megváltó leendő  édesanyját. Elmélkedésünkben  érdemes nagyobb  távlatból,
   Lukács evangélista sajátos szemszögéből  Mária személyére tekintenünk.  Az
   evangélista szerint  Mária  Jézus édesanyja  és  mindig az  is  marad,  de
   mintegy felülemelkedve anyai szerepén a közösség mintája lesz. A krisztusi
   hívő közösség és annak valamennyi  tagja példaképként tekint Máriára,  aki
   tökéletes engedelmességgel fogadta el  Isten akaratát és vele  kapcsolatos
   szándékát miután azt megismerte. Az Úr iránti hite és szeretete, amely  az
   ő esetében anyaságából is fakadt, példa mindazok számára, akik a  Jézussal
   való helyes kapcsolatot keresik. Hit és szeretet nélkül hiába  hallgatnánk
   Jézus szavait,  azok  nem  volnának képesek  megváltoztatni,  jobbá  tenni
   életünket. Máriának az isteni  kegyelemmel való együttműködése  megmutatja
   számunkra azt, hogy Isten  segítségével minden ember képes  megvalósítani,
   beteljesíteni azt a hivatást, amit Isten szán neki.
   Kész  vagyok-e  lelki  erőimet  és  testi  adottságaimat  alávetni   Isten
   akaratának? Kész vagyok-e  arra a lelki  növekedésre, amelyet Isten  kíván
   tőlem hivatásom, szolgálatom beteljesítéséhez?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Mária, Jézus Anyja és  a papok Anyja, engedd,  hogy így szólítsunk  téged,
   hogy ünnepelhessük  anyaságodat, s  Fiad és  fiaid papságát  szemlélhessük
   nálad, Istennek szent  anyja! Krisztus Anyja,  aki a Szentlélek  fölkenése
   által a pap Messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket  és
   a megtört  szívűeket;  őrizd  meg  szívedben  és  Egyházadban  a  papokat,
   Megváltónknak Anyja!