2015. október 6. – Kedd

2015.10.06 07:50

  Abban az időben: Jézus és  tanítványai miközben Jeruzsálem felé  haladtak,
   betértek az  egyik faluba.  Egy Márta  nevű asszony  befogadta őt  házába.
   Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta  meg
   sürgött-forgott a  sok  házi  dologban.  Egyszer  csak  megállt:  „Uram  –
   méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy  szolgálni?
   Szólj neki, hogy segítsen nekem.”
   Az Úr azonban így válaszolt: „Márta,  Márta, te sok mindennel törődöl,  és
   téged sok minden nyugtalanít, pedig csak  egy a szükséges. Mária a  jobbik
   részt választotta. Nem is veszíti el soha.”
   Lk 10,38-42

   Elmélkedés:

   A Márta és Mária házában  történteket Lukács evangélista egyrészt azzal  a
   szándékkal mutatja be, hogy érzékeltesse azt a különbséget, ahogyan  Jézus
   és a korabeli  zsidó tanítók  viselkedtek a  nőkkel. Jézus  korában a  nők
   alacsonyabb helyet foglaltak el a társadalmi rangsorban, mint a férfiak. A
   vallás terén is a  férfiak véleménye számított  csupán. A zsidó  törvények
   szerint a vallási tanításokat a nőkkel ugyanúgy tilos volt közölni, mint a
   pogányokkal, a  zsinagógai  istentiszteleten  nem vehettek  részt  és  nem
   olvashatták a mózesi törvényt.  Ezt a -  napjaink kifejezését használva  -
   hátrányos megkülönböztetést Jézus  elutasítja és találkozik  asszonyokkal,
   elfogadja gondoskodó szolgálatukat,  vallási kérdésekről beszélget  velük.
   Olyan határt lép át ezzel, amelyet egy mélyen vallásos zsidó ember, főként
   egy rabbi soha át nem lépett volna.
   Az evangélista  másik  szándéka  a két  különböző  lelkület,  gondolkodás,
   viselkedés bemutatása Márta  és Mária személyén  keresztül. Márta tudja  a
   szerepét, azt teszi, amit egy asszonynak tennie kell, ha vendég érkezik  a
   házba. Mária  kilép  ebből  az  asszonyi  szerepkörből,  mert  szívesebben
   hallgatja az Úr tanítását. Amikor az Úr Mária viselkedését dicséri,  akkor
   ezzel nem  arra bátorítja  az  asszonyokat, hogy  háziasszonyi  teendőiket
   hanyagolják el, hanem azt tanítja, hogy az üdvösség igéjének hallgatásához
   a nőknek is joguk van.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Krisztus  nyolc   boldogságról   beszél.  Ha   visszatekintünk   szavaira,
   megállapíthatjuk, hogy  az embert  ily  radikálisan senki  sem  fordította
   szembe önmagával. Boldognak nevezi akkor, ha ösztönös vágyai és  indulatai
   helyett egészen  szellemi  síkot követ.  Meg  kell halni  bennünk  a  régi
   embernek, hogy kialakuljon az új ember, az új teremtmény.
   Gál Ferenc