2015. október 29. – Csütörtök

2015.10.29 07:59

Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve
   távozzál innen! Heródes meg  akar ölni.” De  ő ezt válaszolta:  „Menjetek,
   mondjátok meg annak  a rókának: Íme,  ördögöket űzök, és  gyógyítok ma  és
   holnap; csak harmadnapra fejezem  be. De ma,  holnap és holnapután  tovább
   kell járnom  utamat,  mert  nem veszhet  el  próféta  Jeruzsálemen  kívül.
   Jeruzsálem, Jeruzsálem,  te megölöd  a prófétákat,  és megkövezed  azokat,
   akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint  ahogy
   a tyúk  szárnya  alá  gyűjti  csibéit, de  te  nem  akartad.  Meglátjátok,
   elhagyott lesz házatok. Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el
   nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: Áldott, aki jön az Úr nevében!”
   Lk 13,31-35

   Elmélkedés:

   Az evangélium szerint  farizeusok figyelmeztetik Jézust,  hogy Heródes  az
   életére tör. Nem tudjuk, hogy jószándék áll-e a figyelmeztetés mögött vagy
   valamilyen  fondorlat,  hiszen  a  korábbiakban  is  többször  akarták  őt
   tanítása miatt  csapdába csalni.  Szavaikat az  Úr úgy  értékeli, hogy  el
   akarják  téríteni  őt  útjától  -   amely  Jeruzsálem  felé  vezet  -   és
   küldetésétől. Ezért beszél hozzájuk kemény szavakkal és ragaszkodik ahhoz,
   hogy folytassa útját.
   Az ószövetségi  idők  prófétáinak sorsára  utalással  jelzi, hogy  őrá  is
   hasonló sors vár. A zsidó nép a korábbi időkben nem szívesen hallgatott  a
   prófétákra, akiket Isten  azért küldött, hogy  figyelmeztessék őket  arra,
   hogy letértek a szövetség útjáról. Könnyebb volt számukra elhallgattatni a
   prófétákat,  mintsem   megváltoztatni  életüket   s  újra   megtartani   a
   törvényeket. Jézus  jól tudja,  hogy  az igazság  kimondása miatt  őrá  is
   hasonló sors  vár, hisz  folyamatosan növekszik  ellene a  szembenállás  a
   vallási  vezetők  részéről.  Azért  ragaszkodik  útjának  és  küldetésének
   folytatásához, mert ezt  az utat  jelölte ki számára  a mennyei  Atya s  ő
   mindig neki engedelmeskedik. Semmiféle  emberi akarat vagy fenyegetés  nem
   térítheti el őt attól, hogy küldetését megvalósítsa.
   Időnként érdemes megvizsgálnom, hogy jó  úton járok-e, azt teszem-e,  amit
   Isten kér tőlem.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, kezet adtál nekünk, mi pedig  mindent meg akarunk vele ragadni.  Úgy
   szeretnénk  boldogok  lenni,  hogy  sokat  birtokolunk.   Szerencsétlennek
   érezzük  magunkat,  ha   a  javak  kezünkből   kihullanak,  ha   elvesztik
   ragyogásukat, ha megöregszenek, mint mi  magunk, és napról napra  fogynak.
   Add,  hogy  elvessük  a  túlzott  gondokat,  hogy  le  tudjunk  mondani  a
   legkedvesebbről is azért, hogy téged jobban birtokolhassunk.
   G. Miller