2015. október 22. – Csütörtök, Szent II. János Pál pápa

2015.10.22 07:23

 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy  tüzet
   gyújtsak  a  földön.  Mi  mást   akarnék,  mint  hogy  lángra   lobbanjon!
   Keresztséggel   kell   megkereszteltetnem.   Mennyire   várom,   hogy   ez
   beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a  földre?
   Mondom nektek,  nem azt,  hanem szakadást.  Ezentúl, ha  öten lesznek  egy
   házban, megoszlanak  egymás  között: három  kettő  ellen, és  kettő  három
   ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány
   az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”
   Lk 12,49-53

   Elmélkedés:

   Érdekes  kijelentéssel  szemlélteti  Jézus   a  mai  evangéliumban   saját
   küldetését: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást  akarnék,
   mint hogy lángra  lobbanjon!” (Lk 12,49).  Természetesen nem egy  eszement
   gyújtogató ő, aki kárt akarna okozni bárki anyagi javaiban, hanem jelképes
   értelemben beszél  a  tűzről.  Nem feltétlenül  a  tűz  pusztító,  romboló
   erejéről van itt szó, amire elsőként gondolunk, ha tűzről hallunk, hanem a
   tűz  megtisztító,  megújító  hatásáról.  A  tűz  mindent  megéget,  ami  a
   közelébe, erejének kevés  anyag tud  ellenállni. A tűz  gyorsan terjed,  s
   olykor  bizony  megállíthatatlannak   tűnik.  Jézus  tanítása   forradalmi
   újdonságokat tartalmazott, s szinte  egy tűzvész gyorsaságával terjedt  az
   emberek között. Aki  hallotta, az megérintettnek  érezte magát, mint  akit
   megérint a  láng egy  pillanatra. Aki  hallotta, azt  valamilyen  válaszra
   késztette,  senki  nem  maradhatott  közömbös.  Krisztus  örömhíre   olyan
   felszólítás, amely mindenkitől választ, állásfoglalást kíván.
   A részlet befejező  része a  családtagok közti ellenállást  említi meg.  A
   krisztusi üzenet  egy olyan  zsidó társadalomban  hangzik el,  amelyben  a
   vallásnak erőteljes hatása van az emberekre. Amikor valaki Krisztus és  az
   új hit  követője lesz,  akkor  szembekerülhet családtagjaival,  akik  régi
   hitükhöz ragaszkodnak. Az Úr előre látja, hogy tanításának ilyen hatása is
   lesz.
   Engedem-e, hogy Krisztus tanítása lángra lobbantson?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, gondoskodásunkra és szeretetünkre bíztad azokat, akik a  közelünkben
   hiányt  szenvednek.   Add,  hogy   nevedben  melléjük   álljak.  Csak   te
   biztosíthatod számomra az elégséges  türelmet, a szelídséget és  odaadást,
   hogy valóban segítségükre lehessek.
   T. Kranich