2015. október 19. – Hétfő

2015.10.19 13:33

   Abban az időben,  amikor Jézus tanított,  valaki megszólalt a  sokaságból:
   „Mester, szólj testvéremnek,  hogy ossza  meg velem az  örökséget!” Ő  így
   válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek,  és
   elosszam  örökségteket?”  Majd  a   tömeghez  fordult:  „Vigyázzatok,   és
   őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való  bővelkedéstől
   függ az ember élete”.
   Példabeszédet is  mondott nekik:  „Egy gazdag  embernek a  földje  bőséges
   termést hozott, így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a
   termésemet. Tudom  már,  mit  teszek: lebontom  csűreimet  és  nagyobbakat
   építek, oda  gyűjtöm  majd a  termést  és minden  vagyonomat.  Aztán  majd
   elégedetten mondom magamnak:  Ember, van elég  vagyonod, eltart sok  évig.
   Pihenj, egyél, igyál, és  élvezd az életet! Ám  az Isten így szólt  hozzá:
   Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz,  amit
   szereztél? Így jár az, aki  kincset gyűjt magának, ahelyett hogy  Istenben
   gazdagodnék!”
   Lk 12,13-21

   Elmélkedés:

   A vagyonhoz, a tulajdonhoz való helyes viszonyról ad tanítást Jézus a  mai
   evangéliumban. Útmutatásához az ad  alkalmat, hogy valaki segítségét  kéri
   egy örökösödési kérdésben. A szövegből nem tudjuk meg, hogy mi áll a kérés
   hátterében, de nem  is ez  a fontos  számunkra, hiszen  azzal, hogy  Jézus
   visszautasítja a  bíró szerepét,  egyúttal azt  is jelzi,  hogy  prófétai,
   tanítói feladata a fontosabb. E tanítói minőségében fogalmazza meg az eset
   kapcsán a követőinek szóló irányelvet: „Őrizkedjetek minden  kapzsiságtól,
   mert nem a vagyonban való bővelkedéstől  függ az ember élete” (Lk  12,15).
   Kijelentését egy példával világítja meg, amelynek szereplője egy  vagyonos
   földbirtokos. A vagyon  birtoklása és használata  önmagában nem  jelentene
   gondot, de jelen esetben kapzsiság  jellemzi a történet alanyát. A  gazdag
   ember arra törekszik, hogy vagyonával biztosítsa nyugalmát és kényelmét  a
   jövőben. Látszólag előrelátó  és a jövőt  tervezi, mégis inkább  helyesebb
   azt mondanunk,  hogy  mégsem  tekint túlzottan  előre,  nem  gondol  végső
   sorsára.
   Boldogságot,  hosszú  életet,  s  főleg  örök  életet  senki  számára  nem
   biztosíthat a földi vagyon. A gazdagság azt a veszélyt rejti magában, hogy
   elvonja a figyelmet a túlvilágról, elfeledteti az emberrel, hogy az isteni
   gondviselésnek köszönheti életét és elfordít a felebaráttól. Az Úr a földi
   kincsek halmozása helyett a lelki kincsek gyűjtését ajánlja.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, nem tudom  felfedezni Amerikát,  de az igazság  után mindig  kutatni
   szeretnék. Az igazságra szeretném  feltenni erőmet, életemet, időmet.  Nem
   tudok az őserdőben leprakórházat építeni, de emberek után akarok  kutatni,
   akiknek szükségük van rám, és igénylik szeretetemet. Nem vagyok  űrrepülő,
   nem fogok a Holdra  lépni, de Isten  országát szeretném megtalálni,  amely
   olyan messze van, és mégis olyan közel, és olyan csodálatosan más, mint  a
   világ minden országa és minden csillaga.
   Jörg Zink